Factoren die het effect van conservatieve behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom beïnvloeden

Vrouw met carpaal tunnel symptomen achter computer.

Het carpaal tunnel syndroom (CTS) is meestal idiopathisch en het wordt vooral gezien in ontwikkelde landen. Er zijn drie typen van beroepsmatige activiteiten die worden gezien als voorspellend voor de ontwikkeling van het carpaal tunnel syndroom: het gebruik van trillend gereedschap, montagewerk en voedselverwerking en inpakken. Ook computerwerk wordt gezien als mogelijke risicofactor. Andere risicofactoren…

Lees meer

Beïnvloeden manuele mobilisaties de carpale tunnel?

Het carpale tunnel syndroom (CTS) is de meest voorkomende neuropathie in de bovenste extremiteit. De prevalentie ligt tussen de 3% en 6% bij volwassenen en het komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor. Een stukje anatomie; de carpale tunnel wordt gevormd door het scaphoideum en trapezium aan de radiale zijde, het pisiforme en hamatum…

Lees meer

Vooral verbetering bij duimartrose in eerste zes weken fysiotherapie

Hand omvat een pijnlijk duim op basis van artrose.

De richtlijnen voor symptomatische carpometacarpale osteoarthritis van de duim bevelen in eerste instantie een conservatieve behandeling aan. Deze behandeling bestaat uit immobilisatie door een handorthese, corticosteroïde-injecties, handtherapie of een combinatie van deze drie. Als dit niet afdoende is, kan vervolgens tot een operatieve ingreep worden besloten. Het bewijs voor de effectiviteit van een conservatieve behandeling…

Lees meer

Handartrose beperkt mogelijkheid om te werken

Naarmate mensen langer door moeten werken zal het vaker voorkomen dat gezondheidsproblemen de uitvoering van het werk gaan beperken. Handartrose is daar een voorbeeld van. In 2010 hadden 1,5 miljoen Nederlanders artrose, oftewel 11,8%. De prevalentie van artrose is meer dan 50% gestegen van 1991 tot 2011. De verwachting is dat dit tussen 2011 en…

Lees meer

Obesitas verhoogt risico op artrose in hand

Door de grote prevalentie van osteoartritis of artrose, is er de laatste jaren veel aandacht voor het ontstaan ervan. Er is redelijk veel bewijs dat obesitas een van de risicofactoren is voor de start en de progressie van artrose in de knie en andere gewrichten. De hand is een van de gewrichten waar artrose voorkomt…

Lees meer

Handknijpkracht voorspellend voor achterliggende problematiek

De handknijpkracht van een persoon is algemeen geaccepteerd als een eenvoudige maar valide manier om de algehele spierkracht in te schatten en een marker voor het begin van sarcopenie. Een lagere knijpkracht is geassocieerd met functionele beperkingen en een voorspeller van fysieke gezondheidsproblemen en cognitieve achteruitgang. Studies laten zien dat fysieke activiteit op middelbare leeftijd…

Lees meer

Welke meetinstrumenten gebruikt men bij polsklachten?

Aandoeningen aan de pols kunnen een grote impact hebben op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Goed onderzoek van het polsgewricht leidt ertoe dat de fysiotherapeutische behandeling optimaal kan verlopen door de juiste problemen vast te stellen en adequate doelen op te stellen met de patiënt. Het gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten zorgen voor meer nauwkeurigheid en…

Lees meer

Manuele therapie bij Carpaal Tunnel Syndroom geeft betere resultaten dan operatie

Het bewijs voor de effectiviteit van de conservatieve behandeling van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is nog altijd niet overtuigend geleverd. Vaak leidt het wel tot goede resultaten op de korte termijn, maar resultaten op de middellange en lange termijn zijn nog tegenstrijdig. Voor de lange termijn wordt veelal een operatieve ingreep aangeraden, maar ongeveer 61%…

Lees meer

Postoperatief herstel van Dupuytren uiteindelijk gunstig

De ziekte van Dupuytren wordt vaak operatief behandeld. Veel mensen met deze aandoening maken zich zorgen over de uitkomsten van de operatie. In dit onderzoek wordt bekeken hoe de uitkomsten van een fasciectomy gecombineerd met postoperatieve handtherapie zijn na 3, 6 en 12 maanden vergeleken met voor de operatie. Methode Mensen die al ingepland stonden…

Lees meer

Positieve effecten van oefentherapie bij reuma in de hand

Reumatoïde arthritis van de hand wordt meestal medicamenteus behandeld. Deze medicijnen leiden tot substantiële verbeteringen in de activiteit van de ziekte en minimaliseren schade. Er zijn echter niet altijd verbeteringen in beperkingen, deformiteiten en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te zien. Hiervoor zou fysiotherapeutische interventie ingezet kunnen worden, als kosteneffectieve aanvulling op de medische behandeling. In…

Lees meer

Sensorisch proprioceptieve aandacht stimuleert motorisch leren

Bij motorisch leren is zowel de motorische als de sensorische cortex betrokken. Motorisch leren heeft ook invloed op het sensorische systeem door het veranderen van sensorische functies, vooral propriocepsis. In een eerdere studie hebben deze auteurs al aangetoond dat het aanleren van een duim abductie taak de motorcorticale integratie van proprioceptieve input van de abductor…

Lees meer

Welke vorm van fysiotherapie is het beste bij artrose duim

Het carpometacarpale gewricht in de duim (CMC-I) is de meest voorkomende locatie van artrose in de hand. Artrose in de eerste drie vingers is geassocieerd met duidelijke beperkingen in de bovenste extremiteit. Therapeutisch gezien zijn er veel verschillende interventies toe te passen om door meer kracht, grotere bewegingsuitslag en minder pijn de handfunctie te verbeteren.…

Lees meer

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Carpaal Tunnel Syndroom

Carpaal tunnel syndroom (CTS) is een syndroom wat veel voorkomt, maar waarvan de precieze oorzaak en de beste behandeling nog niet exact bekend is. Er zijn veel uiteenlopende behandelingen, zowel conservatief als invasief. Er zijn al veel onderzoeken en reviews over geschreven, met de nadruk met name op korte en middellange termijn. Kortom; er is…

Lees meer

Mentale oefeningen verminderen negatieve gevolgen van pols immobilisatie

Veel orthopedische patiënten ondergaan na een operatie of trauma een periode van immobilisatie. De immobilisatie kan leiden tot vermindering van de bewegingsuitslag, spieratrofie en -op corticaal niveau- een centrale reorganisatie, wat resulteert in een inefficiënte manier van bewegen. Bij jongere mensen zijn deze gevolgen vaak niet langdurend. Bij ouderen daarentegen kunnen de gevolgen van immobilisatie…

Lees meer

De Hand elevatie test om het Carpaal Tunnel Syndroom vast te stellen

Om het carpale tunnelsyndroom vast te stellen zijn er weliswaar andere testen dan de Tinel en de Phalen test, maar die zijn van erg wisselende diagnostische waarde. Daarom is er behoefte aan een nieuwe eenvoudige maar kwalitatief goede test. Methode De auteurs onderzoeken 48 patiënten met het carpale tunnelsyndroom. Patiënten met diabetes of cervicale radiculopathie…

Lees meer

Referred pain vanuit de m. pronator quadratus

Janet Travell en David Simons hebben in hun pionierswerk meer dan 300 referred pijnpatronen vastgelegd van meer dan 100 spieren. Myofasciale trigger points worden als bron gezien voor deze referred pain. Hoewel dus al veel pijnpatronen zijn beschreven is die van de m. pronator quadratus nog niet bekend. De pronator quadratus is een belangrijke pronator…

Lees meer

Fietsen veroorzaakt subklinische geleidingsstoornissen in polsregio

Door langdurig te steunen op een fietsstuur kan er een lokale zenuwcompressie van de palmaire cutane tak van de n. ulnaris ontstaan, ter hoogte van het kanaal van Guyon. Dit kanaal wordt aan de ulnaire zijde begrensd door het os pisiformis en de pees van de m. flexor carpi ulnaris, en aan de radiale zijde…

Lees meer