Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Mid adult woman is crying.

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-

In deze praktische cursus leer je als fysiotherapeut op een diep belevingsgericht- en relationeel niveau contact te maken met je patiënt. Een afgestemde empathische relatie, echtheid, acceptatie, embodiment en presentie zijn daarbij essentieel. Daardoor komen vastgelopen betekenis- en belevingsprocessen bij de patiënt, die direct of indirect te maken hebben met zijn gezondheidsprobleem, weer op gang. Er vindt een innerlijke verschuiving plaats van stagnatie naar stroming. Dit heeft grote positieve psychologische en biologische gevolgen voor de patiënt. Bewegingsgerelateerde klachten, waaronder pijn, benauwdheid, discoördinatie, vermoeidheid, gedragsmatig onder- of overbelasten en/of bewegingsangst, kunnen daardoor verdwijnen of verminderen. Je sluit daarmee aan bij evidence based internationale ontwikkelingen. De essentie van het biopsychosociale model van Engel geef je daardoor daadwerkelijk gestalte.

Je leert werken met weinig complexe emotionele stagnaties en met eenvoudige interventies, bij patiënten met een relatief gezond potentieel aan veerkracht. Daardoor betreed je als fysiotherapeut wel het psychosociale domein, maar niet de psychotherapie.

Werken met beleving en emoties bij (musculoskeletale) pijn is werken met psychosomatische processen bij uitstek. Daarom zal er altijd ook een focus zijn op soma, het lichaam. We zetten daarbij elementen in van focussing van Gendlin. Omdat we werken met de emoties en belevingen in het huidige moment, ook al verwijst het gestagneerde proces naar ‘vroeger’, is mindfulness en presentie een belangrijk topic. Het helpt (o.a.) de fysiotherapeut en de patiënt binnen de actuele context van de fysiotherapie te blijven.  Je leert de uitingen van de patiënt plaatsen op een belevingsgerichte schaal en weet deze te verdiepen. Je helpt de patiënt zijn beleving te verwoorden en te plaatsen binnen zijn actuele behoeften en levensverhaal. In die zin gaat het om een integratie tussen ‘hoofd en hart’. Deze cursus is bij uitstek geschik als je al enige ervaring hebt met bijvoorbeeld mindfulness, motiverende gesprekvoering, ACT, of belevingsgericht lichaamswerk.

Leeruitkomsten

 • Je kent een aantal recente psychosomatische modellen die de relatie verklaren tussen emotie en fysieke klachten, en je kunt dit vertalen naar fysiotherapeutisch relevante casussen.
 • Je hebt diepgaande kennis van het emotiemodel van Greenberg en de interventieprocessen die daarbij aansluiten.
 • Je de kennis en vaardigheden om kwalitatief goed present te zijn in de therapeutische relatie met patiënt.
 • Je kunt diep empathisch aansluiten bij de patiënt, op een afgestemde en getitreerde wijze, waardoor een herstellende (co)regulatie bij de patiënt op gang komt.
 • Je kunt markers rond emotionele disregulatie bij de patiënt herkennen en je hebt de vaardigheid de patiënt hierin context-begrenst en taakgericht te begeleiden.
 • Je hebt ervaringsgerichte kennis over een aantal belevingsgerichte interventies, waardoor je de patiënt vanuit eigen ervaring beter kunt begeleiden.
 • Je kunt indicatie stellen voor belevingsgerichte interventies, casusformuleringen maken, en tijdelijkheid de grens van je vak bewaken.
 • Je hebt de kennis en vaardigheden om relatief weinig complexe emotionele stagnaties te verhelpen, waardoor in een aantal gevallen chronische pijn of andere problemen aan het bewegingsapparaat kunnen verminderen.
 • Je bent op de hoogte van de recente wetenschappelijke evidentie die verzamelend is binnen de psychologie, over het belang van therapeut- en relatiefactoren in herstelprocessen bij patiënten.

Cursusinformatie

Doelgroep: Fysiotherapeuten, oefentherapeuten
Doelstelling: De fysiotherapeut kan de gezondheidgerelateerd emotionele beleving van de patiënt op gang brengen en verdiepen, waardoor herstelprocessen rond bijvoorbeeld (musculoskeletale) pijn of vermoeidheid, of bewegingsangst opgang komen. De fysiotherapeut weet zich te beperken tot weinig complexe emotionele stagnaties die het herstel belemmeren rond het bewegend functioneren.
Data:
Nieuwe data: 4/9, 18/9, 2/10 (2024)

 • Mei groep vol: 15/5, 22/5, 5/6 (2024). 
Tijd:
10.30-16.30 uur
Prijs:
€ 595, (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee en syllabus).
Docent(en):
drs. Peter van Burken (Psycholoog / ex-fysiotherapeut) & Ingrid Joosten (Psychosomatisch Fysiotherapeut)
Cursusleiding:
Mw I.R. Lörincz
Leslocatie:
Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.
Studielast:
21 uur (18 contacturen, 3 uur zelfstudie).
Werkwijze:
Interactieve minicolleges afgewisseld met diverse activerende werkvormen. Een aantal videocolleges staan in de e-learning.
Toetsing:
Geen
Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.
Deelnemers:
Minimaal 11, maximaal 20.
Accreditatie:
21 punten (KNGF en Keurmerk Fysiotherapie)
– Algemeen fysiotherapeut
– Psychosomatisch fysiotherapeut

Algemene indeling

Dag 1: Theorie en praktijk

 • De wortels van de persoonsgericht belevingsgerichte benadering.
 • Grenzen van je vak.
 • De helende therapeutische relatie.
 • Emotie model (I) van Emotion Focused Coaching (Greenberg).
 • Diepe empathie: theorie en praktijk.
 • Markers taken rond relatie en empathie.

Dag 2: Theorie en praktijk

 • Presentie.
 • Emotie model (II) van Emotion Focused Coaching (Greenberg).
 • Focusing van Gendlin
 • Belevingsschaal en verdiepen.
 • Markers en taken rond beleving.

Dag 3: Theorie en praktijk

 • Emotie model (III) van Emotion Focused Coaching (Greenberg).
 • Indicatiestelling en casusformulering.
 • Marker en microprocessen bij therapeutische interveniëren.

Bron

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb