Berichten

Pilates en pijn-neuroscience-educatie bij knieartrose

Er zijn al enkele onderzoeken die aantonen dat Pilates gunstige effecten heeft bij osteoartrose, reumatische artritis en totale knie artroplastiek. Het voordeel van Pilates is dat het niet alleen effect…

Verder lezen...

Aangepast mindfulnessprogramma verlicht chronische lage rugpijn

Chronische lage rugpijn vertegenwoordigt wereldwijd een aanzienlijke last voor de volksgezondheid. Rug- en nekpijn zijn de belangrijkste oorzaken van beperkingen door ziekte. Het overgrote deel van rugpijn wordt als ‘niet-specifiek’…

Verder lezen...

Dansant bewegen verbetert motorisch functioneren bij cerebrale parese

Cerebrale parese is een relatief veel voorkomende lichamelijke aandoening bij kinderen. Er is meestal sprake van houdings- en motorische functiestoornissen, en cognitieve, sensorische en gedragsmatige beperkingen. Dansant bewegen kan een…

Verder lezen...

Onderbroken nachtrust versterkt centrale pijnsensitisatie

De centrale pijnverwerking is bij patiënten met chronische pijn veranderd. Dit blijkt onder andere uit onderzoek dat gebruikmaakt van kwantitatieve sensorische testen. Deze onderzoeken vinden een versterkte temporele summatie van…

Verder lezen...

Acceptatie en commitment therapie (ACT) bij primaire hoofdpijn

Fysiotherapeuten die patiënten met hoofdpijn behandelen zullen naast aandacht voor de biomedische aspecten van de klachten ook aandacht hebben voor externe en interne triggers van de hoofdpijn (bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen,…

Verder lezen...

Pilates bij dubbelzijdige knieartrose

Artrose komt, zoals elke fysiotherapeut uit ervaring weet, veel bij ouderen voor. Naast de pijn ontstaan er functionele stoornissen die het functioneren in het dagelijks leven sterk kunnen beperken. In…

Verder lezen...

Chronische CVA klachten verminderen door dans(exergame)

Na een CVA blijven er vaak chronische klachten over. 80% van de patiënten hebben motorische beperkingen zoals houdingsinstabiliteit en bewegingsproblematiek in de onderste extremiteit. De houdingsinstabiliteit wordt voor een deel…

Verder lezen...

Emotie-gericht interview vermindert chronische pijn

Bijna de helft van de vrouwen met chronische urogenitale pijn rapporteren fysiek, seksueel of emotioneel misbruik in hun leven. Het is aannemelijk dat er ook emotionele conflicten kunnen zijn zoals…

Verder lezen...

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Geannuleerd Fysiotherapeuten zijn bij uitstek de experts in beweging. Maar tijdens de behandeling spelen vaak ook andere gezondheidsaspecten een rol, die niet direct op het gebied van beweging zijn, maar…

Verder lezen...

De optimale parameters voor interval training

Intervaltraining is een belangrijk onderdeel voor de training van het uithoudingsvermogen. Het geeft een extra effect op de cardiovasculaire fitheid en de duurprestatie. Intervaltraining zorgt dat men qua totale tijd…

Verder lezen...

Dansante fysiotherapie effectief bij chronische musculoskeletale pijn

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dansante fysiotherapie een gunstig effect heeft op pijn bij chronische primaire en secundaire musculoskeletale pijn. Dit laat een systematische review uit 2022 zien (Hickman, e.a….

Verder lezen...

Het effect van een goede fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie

De term fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie verwijst naar het bondgenootschap tussen de fysiotherapeut en de patiënt in de samenwerking binnen de therapie. Deze therapeutische samenwerkingsrelatie is het eerst beschreven binnen het psychotherapeutische…

Verder lezen...

Als fysiotherapeut echt aanwezig zijn in de relatie met je patiënt

Bij het werken met patiënten is de echtheid (congruentie) van de fysiotherapeut een belangrijke relationele kwaliteit. Deze kwaliteit is het eerst beschreven door Carl Rogers in 1957. Vooral als je…

Verder lezen...

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

In essentie zijn er twee routes die de fysiotherapeut kan bewandelen om de effectiviteit van zijn behandeling te verhogen. Eén route verloopt via het aanleren van diagnostische en ‘technische’ vaardigheden….

Verder lezen...

Fysiotherapeutische werkrelatie bepaalt mede het effect op chronische pijn

Een volwaardige biopsychosociale benadering wordt binnen de hedendaagse fysiotherapie als belangrijk gezien. Dat betekent dat er naast biologisch gericht onderzoek en interventie, ook aandacht is voor psychologisch en sociaal gericht…

Verder lezen...

Persoonlijkheid bepaalt mede de uitkomst van voorste kruisband reconstructie

Er is een aanzienlijke groep patiënten die het na een voorste kruisbandreconstructie en revalidatie niet lukt om terug te keren op hun oude niveau van sportbeoefening. Dit onvolledige herstel kan…

Verder lezen...

Succesvolle patiënten omarmen de centrale boodschap van pijneducatie

Pijneducatie bij aanhoudende pijn is erg belangrijk, omdat ze de misvattingen van de patiënt over pijn en bewegen verminderen. Daardoor krijgen therapieën gericht op het hervatten van activiteiten en het…

Verder lezen...

Fysiotherapie aangevuld met dans effectiever bij Parkinson

Fysiotherapie wordt aanbevolen als een essentiële component bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Daardoor kunnen zowel de motorische als de niet-motorische symptomen verminderen. Naast fysiotherapie zie je dat…

Verder lezen...

Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn

Ongeveer 80% van de mensen met een traumatisch letsel aan het ruggenmerg hebben last van aanhoudende pijn. De behandeling van chronische pijn blijft in algemene zin een uitdaging. Slechts 1/3…

Verder lezen...

Valpreventie door motorische controle training gecombineerd met aanpassingen in huis

De meeste valpreventieprogramma’s richten zich op verbeteren van balans, lopen en spierkracht. En er is redelijk wat wetenschappelijk bewijs dat ouderen na deze oefenprogramma’s minder bang zijn om te vallen….

Verder lezen...