Visie

Wat is al goed

PsychFysio heeft het hoog op met de fysiotherapeut: fysiotherapeuten zijn doorgaans goede communicatoren. Ook patiënten zijn goed te spreken over de communicatieve vaardigheden. Dat valt niet te verbazen want fysiotherapeuten hebben hart voor hun vak, en laten dat ook zien in hun constante inspanningen om de kwaliteit van hun beroep te verbeteren. Fysiotherapeuten zijn oprecht begaan met hun patiënten.
We hebben het dan over belangrijke basis communicatieve kennis en vaardigheden die door jaren van praktijkervaring bij velen uitgroeide tot een krachtig instrument.

Wat kan nog beter

Maar er is ook nog een slag te maken. Fysiotherapeuten kunnen hun specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van de psychologie verder verfijnen om ook de meer complexe patiënten goed te kunnen begeleiden. We denken daarbij aan patiënten met een probleem aan het bewegend functioneren waarbij er hardnekkige gele vlaggen zijn die niet ‘even’ met een ‘luisterend oor’ of een eenvoudig advies te helpen zijn.

Een oplossing

De ervaring leert dat nascholing op het gebied van de psychologie door fysiotherapeuten zeer gewaardeerd wordt. Fysiotherapeuten zijn goed in staat deze nieuw verworven kennis en vaardigheden in te zetten in de behandeling van hun patiënten. PsychFysio heeft zich tot doel gesteld fysiotherapeuten op dat vlak te ondersteunen in hun beroepsmatige ontwikkeling.

Psychologie, grenzen van het vak en evidence based practice

Bij de selectie en vormgeving van de inhoud van de modulen staan telkens twee uitgangspunten centraal:

  • De aangeboden kennis en vaardigheden is inpasbaar binnen het beroepsprofiel van de fysiotherapeut zoals geformuleerd door het KNGF.
  • De aangeboden kennis en vaardigheden zijn onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de grenzen van het vak gerespecteerd worden en dat de inhoud hoge kwaliteit (evidence) heeft.

PsychFysio staat voor maatschappelijke betrokkenheid

We vinden het vanzelfsprekend dat een deel van onze inspanningen ten goede komt aan mensen die in het leven minder geluk hebben. De gratis nieuwsbrief ondersteunt dit voornemen door fysiotherapeuten te informeren over psychologische factoren bij patiënten.
We steunen Unicef en het Wereld Natuur Fonds omdat het staat voor het bevorderen van het geluk van kinderen en het behoud van de natuur op onze planeet.