Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-

Bij belevingsgericht lichaamswerk richt de fysiotherapeut zich op het ‘persoonlijk beleefde lijf’ van de patiënt en niet zozeer met het ‘onpersoonlijke anatomische lichaam’. Dit is een belangrijke ingang voor het bevorderen van inzicht en herstel van de patiënt. Veel biopsychosociale benaderingen binnen de fysiotherapie zijn erg cognitief of gedragsmatig en missen deze link richting de lijfelijke beleving van de patiënt.

Waarschijnlijk herken je dit? Je behandelt iemand met chronische aandoening (bijv pijn), of iemand die met fysieke klachten komt maar ook veel stress en spanningen ervaart (overspanning of bijv een burnout) en het lukt deze persoon, maar niet om op een verstandige manier met zijn klachten om te gaan. Telkens weer is er sprake van een disbalans doordat hij zichzelf over- of onder belast. Of iedere keer wordt hij overvraagd door dingen die gebeuren in zijn omgeving. Een baas die hem overvraagt, een mantelzorgtaak die teveel vraagt of het perfectionisme waar iemand mee bekend is. Hoe kan jij nu als fysiotherapeut dit gedrag inzichtelijk maken bij de patiënt? Wat kan jij als fysiotherapeut doen om de patiënt te ondersteunen in het aanleren van ondersteunend gedrag in plaats van het huidige gedrag dat telkens zijn herstel belemmert.

Deze vijfdaagse cursus richt zich op belevingsgerichte-lichamelijke interventies die binnen de fysiotherapie ingezet kunnen worden. Het is voornamelijk een ervaringsgerichte en praktische cursus die ingebed is in een theoretisch kader rondom stressgerelateerde klachten aan het bewegend functioneren zoals pijn, vermoeidheid en ademhaling. De interventies richten zich op gedragsthema’s die vaak terug te vinden zijn bij mensen geconfronteerd worden met chronische pijn, een chronische aandoening hebben, chronische stress ervaren, of een burnout hebben. Het zijn gedragsthema’s die de zelfregulatie en daarmee het herstel van de patiënt ondermijnen. De lichaamsgerichte interventies helpen de patiënt bewust te worden van zijn gedrag als het gaat over de thema’s:

 • (Aan)geraakt worden, contact maken.
 • Aanpassen en ruimte innemen.
 • Body & Mind.
 • In balans zijn en grenzen (h)erkennen.
 • Uit het hoofd en in het lichaam komen.

Het lijfelijk en non-verbaal ervaren van zijn gedrag is ondersteunend aan de uitleg en de voorlichting die je als fysiotherapeut vaak geeft. 

Tijdens de cursus leer je via het lichaam een bewustzijn bij de patiënt te creëren op de manier waarop de patiënt omgaat met deze thema’s. Daarnaast krijg je veel praktische oefeningen mee die je tijdens de fysiotherapie in kan zetten. De interventies zullen bestaan uit belevingsgericht lichaamswerk zoals communicatieve massage, feldenkrais, chi kung, en lichaamsbewustzijn oefenvormen. Dit alles wordt al klinisch redenerend ingebed binnen de ontwikkelingen van de polyvagaal theorie en de neurobiologie van lichaamswerk.

Leeruitkomsten

 • Je hebt de diepgaande kennis over de stressreactie, de polyvagaal theorie, en daarbij aansluitende (dis)functionele psychofysiologische aanpassingspatronen.
 • Je kunt de cognitief rationele modus van de patiënt omzeilen en hem te leiden naar een meer direct lijfelijk ervaren.
 • Je kunt een veilige relatie creëren waarin de patiënt constructief zijn disfunctionele patronen kan herkennen en veranderen.
 • Je hebt de kennis en vaardigheden om algemene menselijke thema’s die het fysieke herstel van de patiënt belemmeren, te herkennen en te beïnvloeden, zoals: (aan)geraakt worden, aanpassen, ruimte innemen, omgaan met grenzen, uit het hoofd en in het lichaam komen.
 • Je hebt ervaringskennis opgedaan rond deze thema’s en methodieken, zodat je de patiënt beter kan begeleiden.
 • Je hebt de kennis en de vaardigheden om de patiënt uit zijn stagnatie, weer fysiek- en mentaal in beweging te brengen, waarbij het lichaam als aangrijpingspunt dient, met aanraken, bewegen en reflecteren als belangrijkste modaliteiten.
 • Je hebt de kennis en vaardigheden om dit bewustwordings- en groeiproces bij de patiënt te plaatsen binnen de grenzen van de fysiotherapeutische context.

Cursusinformatie

Doelgroep: Fysiotherapeuten, oefentherapeuten

Doelstelling: belevingsgerichte-lichamelijke interventies leren inzetten tijdens een fysiotherapeutische behandeling waardoor herstelbelemmerende gedragskenmerken verminderen.

Nieuwe data: 2025 volgen.

 • [28/9, 12/10, 2/11, 16/11, 30/11 (2024) [VOl]
 • [13/1, 27/1, 10/2, 2/3, 16/3 (2024) [VOL]

Tijd: 9.30-16.45

Prijs: € 995,- (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee en syllabus)

Docent: Nathalie Mulders (psychosomatisch fysiotherapeut & haptonoom) / Peter van Burken (Psycholoog) / Cees Dercksen (psychosomatisch fysiotherapeut & haptonoom) / Martin van Ansem (fysiotherapeut & oefentherapeut Casar).

Cursusleiding: Mw I.R. Lörincz

Leslocatie: Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.

Studielast: 43 uur = Contacturen: 30, zelfreflectie 2,5; literatuur 5, videocolleges 6 uur.

Werkwijze: 80% praktijk. Daarnaast ondersteunende colleges,  zelfstudie en korte reflectie momenten 

Toetsing:  Reflectieverslag van 1 A4 over persoonlijk proces tijdens cursus

Certificaat: bij 100% aanwezigheid en aanleveren van het reflectieverslag

Accreditatie: KNGF & Keurmerk Fysiotherapie: 38 punten.

 • Algemeen Fysiotherapeut (vakinhoudelijk)
 • Psychosomatisch Fysiotherapeut

Programma

Dag 1.

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 1: Stress, emotie en psychosomatiek.
 • Ervaringsblok 1: Contact maken met jezelf. Theorie en praktijk rondom bewustwording van het eigen lichaam.
 • Ervaringsblok 2: Contact maken met de ander. Theorie en praktijk thema verbinden met de ander, tasten en aanraken.
 • Reflectie blok 1: Praktijk rondom reflectie. Inclusief vertaling naar patiënt/praktijksituatie.
Dag 2.

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 2: Ernstige stress, trauma en psychosomatiek.
 • Ervaringsblok 3: Ruimte innemen. Praktijk: Hoe het thema ruimte innemen en je staande houden geïntegreerd kan worden in een fysiotherapeutische behandeling. Beweegoefeningen en casuïstiek: hyperventilatie waarbij “contact” de stressor is, vermoeidheid en pijnklachten bij onderliggende BO, fibromyalgie bij mantelzorger.
 • Ervaringsblok 4: Aanpassen en ruimte innemen: Theorie en Praktijk hoe bewegen en aanpassen hand in hand gaan. Casuïstiek: lage rugpijn, nek/schouder pijn, gegeneraliseerde pijnklachten in de vorm van fibromyalgie.
 • Reflectie blok 2: Theorie en praktijk rondom reflectie. DVD en, Polyvagaal.
Dag 3.

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 3: Werken met tast en aanraking, veiligheid en lichaamsgewaarzijn. “In het hoofd zitten versus belichaamd aanwezig zijn”.
 • Ervaringsblok 5: Communicatieve massage. Theorie en praktijk rondom communicatieve massage, tasten en aanraken.
 • Ervaringsblok 6: Communicatieve massage. Theorie en praktijk. Vertaling naar praktijksituatie en casuïstiek: patiënt met dreigende overspanning, chronische vermoeidheid en/of onder belasting. Stressgerelateerde klachten, chronische pijnklachten, patiënten met total-hip en bewegingsangst.
 • Reflectie blok 3: Praktijk rondom reflectie. Toepassingen richting patiënt.
Dag 4.

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 4: In balans blijven en grenzen (h)erkennen.
 • Ervaringsblok 7: In balans blijven, “staande blijven”. Theorie en praktijk rondom aspecten van “eigen” grenzen en die van de “ander”.
 • Ervaringsblok 8: Grenzen stellen. Grenzen en bewegen. Casuïstiek: patiënten met reuma die constant in de belasting te veel doet, patiënt met nekklachten en dreigende overspanning. Mantelzorger die “grenzeloos” zorgt voor de ander en “eigen zorg” negeert.
 • Reflectieblok 4: Praktijk rondom reflectie. Toepassing richting patiënt.
Dag 5.

 • Belevingsgericht lichaamswerk kader 5: Samenbrengen/ Intergratie en microbewegingen.
 • Ervaringsblok 9: Microbewegingen. Theorie en praktijk, herkennen van mikro bewegingen en therapeutisch kunnen inzetten. Casuïstiek: Stressgerelateerde klachten, chronische nekklachten.
 • Ervaringsblok 10: Integreren van aangereikte praktijkervaringen, theoretisch onderbouwd. Onderzoeken van praktijk-oefeningen aan de hand van meegebrachte casussen. Koppeling aan de behandelde thema’s in deze cursus.
 • Reflectieblok 5: Praktijk rondom reflectie en eigen doelen. Verdieping van jouw rol als therapeut en eindevaluatie.

Bron

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb