Disclaimer

Disclaimer Nieuwsinformatie Psychfysio opleidingen

  • De informatie op de website van Psychfysio opleidingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Psychfysio opleidingen kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • U kunt aan de informatie op deze website, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over bijvoorbeeld de inhoud van een wetenschappelijke samenvatting moet u de originele tekst raadplegen, die als bron vermeld staat onder het artikel.
  • Psychfysio opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van de website van Psychfysio opleidingen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Psychfysio opleidingen te raadplegen.
  • Psychfysio opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Psychfysio opleidingen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
  • De artikelen bij psychfysio opleidingen zijn in eerste instantie bedoeld als informatiedienst voor fysiotherapeuten. In informatie is openbaar toegankelijk omdat dit voor een brede groep mensen waardevol kan zijn. De informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een conclusie, is nooit bedoeld als een medisch of psychologisch advies, maar vergelijkbaar met status van informatie zoals in populaire magazines. Raadpleeg bij klachten uw arts.
  • Praktiserende fysiotherapeuten en andere clinici worden door de nieuwsbrief van Psychfysio opleidingen en de publicaties op de website van Psychfysio opleidingen op de hoogte gehouden van wetenschappelijke literatuur, die ondersteuning kan bieden bij evidence based beslissingen. Clinici, die op basis van deze informatie beslissingen nemen, dienen in hun overwegingen de beperkingen ten aanzien van het gegeven bewijs mee te nemen evenals de unieke omstandigheden van hun individuele patiënt en diens voorkeur. Het nemen van een beslissing valt uiteindelijk onder de verantwoording van de gebruiker van de informatie.
  • Psychfysio opleidingen behoudt zich het recht voor de website van Psychfysio opleidingen aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
  • Het auteursrecht van de op de website van Psychfysio opleidingen opgenomen wetenschappelijke samenvatting, is voorbehouden psyhfysio opleidingen. Overname of door plaatsing van deze gegevens is niet toegestaan ingevolge de Auteurswet (overname in papieren vorm) en de Databankenwet (overname in digitale vorm).