Valpreventie door motorische controle training gecombineerd met aanpassingen in huis

De meeste valpreventieprogramma’s richten zich op verbeteren van balans, lopen en spierkracht. En er is redelijk wat wetenschappelijk bewijs dat ouderen na deze oefenprogramma’s minder bang zijn om te vallen. Valangst is altijd een belangrijke uitkomstmaat bij valpreventie. Want door valangst gaan ouderen activiteiten vermijden, ze worden minder lichamelijk actief, de conditie verslechtert en ze…

Lees meer

Games en eiwitten voor prekwetsbare oudere vrouwen

Twee keer per week een spelletje op de Nintendo Wii Fit Plus en een dagelijkse portie extra eiwitten kan kwetsbaarheid voorkomen en mogelijk ook behandelen. Dat blijkt uit een randomized controlled trial (RCT) waaraan 90 pre-kwetsbare oudere vrouwen hebben meegedaan. Om een oudere als pre-kwetsbaar, het voorstadium van kwetsbaarheid, te classificeren, moeten er één of…

Lees meer

Het effect van beweegapps op gezondheidsuitkomsten

De meeste mensen hebben tegenwoordig een smartphone. Met nauwkeurige ingebouwde sensoren is het een peulenschil om op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier inzicht te krijgen in de hoeveelheid lichamelijke activiteit. En daarmee lijkt het een eenvoudig middel om mensen meer te laten bewegen. Mia Emberson en collega’s onderzochten het effect van de beweegapps op verschillende…

Lees meer

De BESTest als aangrijpingspunt om loopsnelheid te verbeteren bij ouderen

Fysiotherapeuten die de loopsnelheid van oudere dames willen verbeteren, kunnen onderdelen van de verkorte versie van de Balance Evaluation Systems Test (BESTest) gebruiken als aangrijpingspunten voor therapie. Dat komt naar voren uit een studie waaraan 55 zelfstandig wonende oudere vrouwen meededen. De onderzoekers vergeleken de loopsnelheid met de scores op de verschillende onderdelen van de…

Lees meer

Intrinsieke voetspierversterking verbetert functionele mobiliteit

Training van voetspieren kan helpen om vallen te voorkomen. Want met gerichte spierversterkende oefeningen voor de intrinsieke voetspieren verbeteren kracht, balans en mobiliteit. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een overzichtsartikel in het wetenschappelijk tijdschrift J Am Geriatr Soc. De intrinsieke voetspieren, die in de voet ontspringen en aanhechten, hebben een kleine doorsnede en korte momentarm.…

Lees meer

Breien tegen osteoartritis

Breien is een zinvolle bezigheid en kan daarom de therapietrouw verbeteren bij vrouwen met osteoartritis in de handen. Dit is een 15-item schaal met vragen over pijnintensiteit, ernst van de stijfheid, en handfunctie bij activiteiten van het dagelijks leven.

Lees meer

Het effect van thuis-oefenprogramma’s voor ouderen

Wanneer sportscholen tijdens een lockdown gesloten zijn, krijgen thuis-oefenprogramma’s de kans om hun nut te bewijzen. Ouderen kunnen hun spierkracht, spieruithoudingsvermogen en evenwicht verbeteren wanneer ze thuis hun oefeningen doen. Al dan niet onder begeleiding op afstand. Dat is een conclusie van een internationaal gezelschap onderzoekers. Zij hebben de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp samengevat…

Lees meer

Inrichting van wijk hangt samen met het aantal valpartijen bij ouderen

Ouderen die in de stad wonen, schatten de beloopbaarheid van hun wijk (hoe makkelijk het is om in de buurt te lopen) lager in wanneer ze recent gevallen zijn. Dat is een conclusie van Amerikaanse onderzoekers in hun artikel in het tijdschrift Journal of Geriatric Physical Therapy. De beloopbaarheid, of zogeheten walkability, in een wijk…

Lees meer

Effectiviteit van exergames op valangst bij ouderen

Sinds in 2006 de eerste Nintendo Wii op de markt kwam, zijn exergames, videogames met lichaamsbeweging, steeds populairder geworden. En dan niet alleen bij jongeren. Ook steeds meer ouderen gamen. Exergames hebben inmiddels hun weg gevonden naar klinische en niet-klinische settingen. Zo kunnen patiënten oefenen terwijl de therapeut de therapietrouw en de prestaties kan volgen,…

Lees meer

Het Otago Oefenprogramma in het verpleeghuis

Kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis wonen, hebben baat bij het Otago oefenprogramma. Kracht, mobiliteit en evenwicht verbeterden na een interventie van zes maanden in groepsverband. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 111 kwetsbare ouderen van minstens 75 jaar deelnamen. Kwetsbaarheid is omkeerbaar als het in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld. In West-Europese…

Lees meer

Een dagelijkse wandeling vergroot de loopsnelheid

De loopsnelheid, paslengte en het aantal stappen per minuut zijn voorspellers voor een val. Veranderingen in het looppatroon van ouderen kunnen aanleiding zijn om een gerichte valpreventieve interventie in te zetten. Een beweeginterventie op maat met conditie-, balans-, kracht-, en flexibiliteitsoefeningen kunnen de kans op een val verkleinen. Maar voor ouderen die in een verpleeghuis…

Lees meer

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Goede voeding met voldoende energie en voedingsstoffen, kan het risico op heropname in het ziekenhuis voor 65-plussers verminderen. Dat schrijven Noorse onderzoekers in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het aantal patiënten dat binnen korte tijd na ontslag onverwachts opnieuw in het ziekenhuis belandt, kan iets zeggen over de kwaliteit van de…

Lees meer

Oefenen samen met de huishoudelijke hulp

Als de hulp in de huishouding ouderen ondersteunt om zelfstandig te oefenen, kan dat vallen en ziekenhuisopnames voorkomen. Dat blijkt uit een Frans onderzoek waaraan 35 ouderen deelnamen. De auteurs van dit artikel zochten uit of het haalbaar is dat huishoudelijke hulpen optreden als beweegcoaches, en wat het effect daarvan is. De meeste ouderen waarbij…

Lees meer

Krachttraining in vroege en late stadia van kwetsbaarheid en sarcopenie

Sarcopenie en kwetsbaarheid zijn leeftijdsgebonden syndromen en hebben invloed op de kwaliteit van leven van ouderen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van lichaamsbeweging op kwetsbaarheid en sarcopenie. Toch is er een kennislacune. Krachttrainingis een essentieel onderdeel van trainingsprogramma’s voor ouderen. Maar wat precies het effect daarvan is op spierkracht, lichamelijk functioneren…

Lees meer

De vorm van lichaamsbeweging heeft effect op de bloeddruk bij ouderen

Ongeveer tweederde van de 65-plussers heeft een te hoge bloeddruk. De prevalentie stijgt met de leeftijd. Over het algemeen neemt de systolische bloeddruk in rust toe, terwijl de diastolische bloeddruk in rust onveranderd blijft of zelfs daalt met het ouder worden. Juist die stijging van de bovendruk in rust is een belangrijke risicofactor voor hart-…

Lees meer

Langetermijn effecten van kyfose-oefeningen bij ouderen

Zo’n 40 procent van de ouderen heeft een hyperkyfose. Dat wil zeggen: een thoracale kyfosehoek van meer dan 40 graden. Dit neemt toe met de leeftijd. Bij vrouwen van 55 tot 80 jaar is dat naar schatting vijf graden per decennium. Hoe dat bij mannen zit, is niet goed onderzocht. Een kyfosehoek van meer dan…

Lees meer

Effect van weerstandstraining op de botmineraaldichtheid

Na je veertigste neemt de botmassa af met minstens een half procent per jaar. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Met als gevolg een verhoogd risico op fracturen. Heup- en wervelfracturen komen dan het meest voor. Bijna de helft van alle heupfracturen betreft de femurhals. Lichamelijke activiteit waarbij een mechanische belasting via de grondreactiekracht…

Lees meer

Vliegwieltraining in het verpleeghuis

Vliegwieltraining, een vorm van spierkrachttraining afkomstig uit de ruimtevaart, kan het valrisico van ouderen verminderen. Dat concluderen Poolse onderzoekers. Ze lieten twintig lichamelijk inactieve verpleeghuisbewoners zes weken lang met een vliegwielapparaat trainen. Ruimtevaartorganisaties NASA en ESA ontwikkelden deze trainingsvorm om astronauten in gewichtsloze ruimtes te laten trainen. Om zo het verlies van spiermassa enigszins te…

Lees meer