De BESTest als aangrijpingspunt om loopsnelheid te verbeteren bij ouderen

Senior Woman Standing On One Leg And Exercising Over White Background

Fysiotherapeuten die de loopsnelheid van oudere dames willen verbeteren, kunnen onderdelen van de verkorte versie van de Balance Evaluation Systems Test (BESTest) gebruiken als aangrijpingspunten voor therapie. Dat komt naar voren uit een studie waaraan 55 zelfstandig wonende oudere vrouwen meededen. De onderzoekers vergeleken de loopsnelheid met de scores op de verschillende onderdelen van de balanstest.

Een lage loopsnelheid (langzamer dan 1,0 m/s) kan gebruikt worden om kwetsbaarheid bij ouderen vast te stellen. Loopsnelheid is daarmee ook een aangrijpingspunt om kwetsbaarheid te voorkomen en te behandelen.

Loopsnelheid hangt samen met evenwichtsvaardigheden. De BESTest is een meetinstrument om verschillende aspecten van de balanscontrolesystemen te beoordelen. Maar de BESTest neemt veel tijd in beslag, zo’n 20-30 minuten. Daarom zijn er twee ingekorte versies: de Mini-BESTest en de Brief-BESTest. Die duren ongeveer de helft van de tijd. De Mini-BESTest is vertaald in het Nederlands en te vinden in meetinstrumentenzorg. Dit artikel gaat over de Brief-BESTest.

De opdrachten van de Brief-BESTest, zijn verdeeld over zes categorieën:

  • biomechanische vaardigheden (10 s been opzij tillen en de romp recht houden)
  • stabiliteit (staan en zover mogelijk naar voren reiken)
  • anticiperende houdingsveranderingen (op 1 been staan)
  • reactieve houdingscontrole (corrigerende stappen ter compensatie bij wegvallen steun)
  • sensorische oriëntatie (staan op schuimrubber met de ogen dicht)
  • stabiliteit tijdens lopen (Timed Up & Go Test)

Hoe hoger de score, hoe beter de balanscontrole.

Methode

De onderzoekers vroegen 55 vrouwen om vijf meter te lopen op een zelfgekozen comfortabele snelheid. Daarnaast namen ze de Brief-BESTest af. Elk item werd gescoord op een vierpuntsschaal van 0 (ernstige evenwichtsstoornis) tot 3 punten (geen evenwichtsstoornis).

TIP:  Huppelen als tussenstap tussen wandelen en hardlopen

De deelnemers werden verdeeld in twee groepen op basis van hun loopsnelheid. Wie sneller liep dan 1,0 m/s kwam in de groep: snelle lopers. De anderen in de groep langzame lopers.

De onderzoekers vergeleken de scores op de Brief-BESTest van de snelle vrouwen met die van de langzame vrouwen. Voor elk onderdeel van de test berekenden ze de Area Under de Curve (AUC) en de afkappunten. De AUC is een maat voor het diagnostisch vermogen van een test. Een AUC van 0,5 betekent geen enkele voorspellende waarde. Een AUC van 1,0 wijst op een perfect diagnostisch vermogen.

Resultaten

In alle categorieën van de Brief-BESTest, behalve in de eerste (biomechanische vaardigheden), waren de scores in de groep met de snelle lopers statistisch significant hoger dan bij de langzame lopers. De laatste categorie (stabiliteit tijdens lopen) kon het best onderscheid maken tussen snelle en langzame lopers; die had de hoogste AUC (0,83). Het afkappunt was 3 punten. Dat wil zeggen, vrouwen die 3 punten hadden op dit onderdeel waren geclassificeerd als snelle loper. Vrouwen die minder dan 3 punten hadden op dit onderdeel waren de langzame lopers.

De categorieën anticiperende houdingsveranderingen, reactieve houdingscontrole en sensorische oriëntatie hadden een matige AUC (0,71-0,72). De beste afkappunten waren 2 (anticiperende houdingsveranderingen), 3 (reactieve houdingscontrole) en 2 (sensorische oriëntatie).

Conclusie

Verschillende aspecten van de balanscontrole hangen samen met de loopsnelheid. Fysiotherapeuten kunnen met de Brief-BESTest balansfuncties beoordelen. Wanneer een bepaald balansprobleem samenhangt met een lage loopsnelheid, kan dat een aangrijpingspunt zijn om een interventie mee vorm te geven

Het onderdeel stabiliteit tijdens het lopen had de beste voorspellende waarde voor de loopsnelheid. Dit item bestond uit de Timed Up & Go Test. Deze test kan de balanscomponent zijn waar de fysiotherapeut zich het eerst op moet richten om de loopsnelheid omhoog te krijgen.

TIP:  Pilates verbetert functioneel bewegen bij oudere vrouwen

Bron: Shinohara, T., Saida, K., Miyata, K., & Usuda, S. (2022). Sections of the Brief-Balance Evaluation Systems Test Relevant for Discriminating Fast Versus Slow Walking Speeds in Community-Dwelling Older Women. Journal of geriatric physical therapy, 45(1), E1–E7. https://doi-org.eur.idm.oclc.org/10.1519/JPT.0000000000000280

Bron

Shanty Sterke

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 15 mei 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 2025 volgen. Prijs € 995,- Bij…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb