Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Geannuleerd

Fysiotherapeuten zijn bij uitstek de experts in beweging. Maar tijdens de behandeling spelen vaak ook andere gezondheidsaspecten een rol, die niet direct op het gebied van beweging zijn, maar daar wel invloed op hebben. Om daar mee aan de slag te kunnen is aanvullende kennis van de leefstijlfactoren voeding, slaap, stress, zingeving, sociale verbinding, roken en detaillering rond bewegen nodig. In deze verkorte cursus speciaal voor fysiotherapeuten krijg je up-to-date kennis over deze onderwerpen en hoe je patiënten hierin kunt begeleiden. We herhalen kort de basis gesprekstechnieken even op en gaan dan verder in op drie specifieke technieken: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en diep verbindende gespreksvoering. Ook komt het proces van begeleiden bij gedragsverandering aan de orde.

Na het volgen van deze 3-daagse cursus (aangevuld met de videocolleges) kun je als fysiotherapeut de aantekening ‘leefstijlcoach’ toevoegen aan het kwaliteitsregister van het KNGF en aan je AGB-code. Met deze aantekening mag je de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) uitvoeren, na het behalen van een licentie voor een van de GLI’s.

Bij deze cursus gebruiken we het boek leefstijlgeneeskunde in de praktijk. U moet deze zelf aanschaffen. De auteur van dit boek is Marjolein Streur. Ze is de hoofddocent van deze cursus. Leefstijlgeneeskunde in de praktijk behandelt alles wat nodig is om patiënten, cliënten of coachees te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Het boek sluit aan bij de nieuwe beweging: van ziekenzorg naar gezondheidszorg.

Leeruitkomsten

  • Je hebt basiskennis over voeding, slaap, stress, zingeving, sociale relaties en roken.
  • Je kunt op al deze factoren een analyse en interventie opstellen, en weet wanneer nodig door te verwijzen.
  • Je kent de samenhang tussen de verschillende leefstijlfactoren en (chronische) aandoeningen
  • Je hebt de beschikking over tools die je kunnen helpen in de praktijk om deze leefstijlfactoren ter sprake te brengen
  • Je hebt een coachende houding en kent algemene en specifieke gesprekstechnieken om mensen te coachen.
  • Je kan een Gecombineerde Leefstijl Interventie uitvoeren en opzetten
  • Na de opleiding kan je bij het KNGF of het Keurmerk Fysiotherapie aanmelden om je te laten registeren als leefstijlcoach. Hiermee ben je bij Vektis zichtbaar als leefstijlcoach, wat bij de meeste zorgverzekeraars voldoende is om de GLI uit te kunnen voeren, nadat je een licentie hebt behaald voor een van de GLI’s. Check voor de zekerheid nog even bij de zorgverzekeraar of zorggroep in jouw regio of dat hier ook het geval is.
  • Hieronder staat een link naar een stappenplan waarmee je als fysiotherapeut kunt starten met het aanbieden van een GLI:https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2022/01/stappenplan-gli-2022.pdf
TIP:  De relatie tussen spiritualiteit, coping en pijn

Cursusinformatie

Doelgroep: Fysiotherapeuten
Doelstelling: De fysiotherapeut verwerft kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijl en kan na het volgen van deze cursus zelfstandig een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aanbieden.
Data: Data: geannuleerd
Tijd: 09:30-16:45 uur op locatie de praktijk oefenen. Overige uren in tijd naar keuze (collegevideo’s over theorie en literatuur)
Prijs: € 695,- (Incl. inschrijfgeld, koffie/thee, syllabus). Het boek Leefstijlgeneeskunde in de praktijk, dient u zelf aan te schaffen.
Docent(en): Marjolein Streur, fysiotherapeut (niet-praktiserend), leefstijlcoach, gezondheidswetenschapper, en wetenschapsjournalist (auteur van het boek: Leefstijlgeneeskunde in de praktijk).
Rutger Top, leefstijlcoach, gezondheidswetenschapper, trainer Motiverende gespreksvoering en stoppen-met-roken-coach.
*Met een bijdrage van Peter van Burken, psycholoog/ fysiotherapeut (niet-praktiserend) / auteur.
Cursusleiding: Mw I.R. Lörincz
Leslocatie: Nieuwegein. Middelhoeve 33. Auto: vrij parkeren. Trein: vanaf centraal station Utrecht met de sneltram in een paar minuten te bereiken.
Studielast: 28 uur (18 contacturen, 6 uur videocolleges, 4 uur literatuur)
Werkwijze: Oefenen en interactieve werkvormen op locatie (09:30-16:45) nadat de collegevideo’s bestudeerd zijn. Literatuur ter verdieping.
Toetsing: Geen.
Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.
Deelnemers: Max. 22.
Accreditatie: Accreditatie (KNGF en SKF) wordt aangevraagd voor 28 punten.

– Algemeen fysiotherapeut
– Psychosomatische fysiotherapeut

Dagindeling


Dag 1: Voeding, roken en gedragsverandering

Voorbereiding: eLearning Voedingsrichtlijnen in een notendop & Leefstijlroer en positieve gezondheid

In videocollges geven we uitleg over de Voedingsrichtlijnen en de twee basismodellen voor de leefstijlcoach: het leefstijlroer en positieve gezondheid. We maken een koppeling naar de opdracht voor dag 1, het invullen van een voedingsdagboek.

Ochtend: Basis Gedragsverandering, coachende basishouding en tools

Aan de hand van het Leefstijlroer en het concept van Positieve Gezondheid leren de cursisten de basis waar vanuit we naar ziekte en gezondheid kijken, welke aspecten meespelen bij leefstijl en hoe je deze tools kunt inzetten. Deelnemers leren het Leefstijlroer en PG-spinnenweb begrijpen en gebruiken om te analyseren waar kansen voor verandering bij patiënten kunnen liggen. Aan de hand van het Leefstijlroer doen ze een analyse van een mogelijke eigen veranderwens, en welke obstakels er bij hen spelen om met deze verandering aan de slag te gaan. Deze ochtend leren ze over gedragsverandering, en de coachende basishouding, waarmee ze met elkaar gaan oefenen.

Tools: leefstijlroer & PG spinnenweb

Middag: Voeding & middelengebruik / roken

In de middag gaan we in op voeding en middelengebruik. Ter voorbereiding vragen we de deelnemers een voedingsdagboek in te vullen, en deze zullen we analyseren aan de hand van Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Zo leren de deelnemers de richtlijnen goed kennen, en er analyse op uitvoeren, en met elkaar erover op een coachende manier in gesprek te gaan.

Na voeding behandelen we roken, door uitleg te geven over roken als verslaving en behandelmogelijkheden in Nederland. Ook krijgen deelnemers als tool een stopplan mee wat ingevuld kan worden met rokende patiënten.

Tools: voedingsdagboek en rookstopplan


Dag 2: Slaap, stress/ontspanning, gespreksvoering en motivatie

Voorbereiding: eLearning autonome motivatie en fysiologie, slaap en stress

Ter voorbereiding op dag 2 zullen 3 korte filmpjes bekeken worden. Over het motivatiespectrum (extrinsiek, autonoom, intrinsiek) en de relevantie voor MGV, over de fysiologie van slaap (o.a. slaapcycli) en de fysiologie van stress (HPT-as). Ook zullen we deelnemers vragen een slaap- en stressdagboek bij te houden.

Ochtend: Motivatie & Motiverende Gespreksvoering

Tijdens het ochtendprogramma gaan we oefenen met Motiverende Gespreksvoering. We zullen ingaan op de basishouding, open vragenstellen, en verandertaal. Aan het einde van dit blok kunnen deelnemers verandertaal herkennen, en gaan oefenen met het ontlokken van verandertaal d.m.v. open vragen stellen en reflecties geven. Ook begrijpen ze dat veel mensen ambivalent zijn, en wat het betekent wanneer ze autonoom gemotiveerd raken.

Middag: Slaap, stress en ontspanning

Tijdens het middagprogramma zullen de deelnemers oefenen met het slaap- en stressdagboek, en leren over mogelijke interventies bij verstoorde slaap of stress. Tijdens de voorbereiding (eLearning) zal uitleg gegeven worden over de fysiologische basis van slaap, en stress en ontspanning. In de les gaan we praktisch aan de slag met tools om problemen in kaart te brengen en aan te pakken, en elkaar erop te coachen.

Tool: stress- en slaapdagboek


Dag 3: Positieve gezondheid, verbinding & zingeving, zelfdeterminatietheorie, en progressiegericht coachen

Voorbereiding: Oplossingsgericht coachen en zelfdeterminatie theorie en PG

In de voorbereiding voor dag 3 zullen de deelnemers weer 2 korte filmpjes kijken met uitleg over oplossingsgericht coachen en een uitleg over de zelfdeterminatie theorie en het belang van verbinding.

Ochtend: oplossingsgerichte gespreksvoering

In het ochtendprogramma op deze dag gaan we oefenen met oplossingsgerichte gespreksvoering. Onder andere de schaalvraag en wondervraag zullen behandeld worden. Het programma zal vooral op oefenen gericht zijn. Ook zal een nieuwe gespreksvaardigheid, reflectief luisteren, aan bod komen.

Tool: schaalvraag

Middag: Stappenplan GLI & Verbinding / zingeving als deel van de leefstijl

In het middag programma zullen de opleiding afsluiten met leren over Verbinding en zingeving. We bespreken het belang van de sociale omgeving bij gedragsverandering, maar ook als basis voor kwaliteit van leven. Belangrijk is de zelfdeterminatie theorie, en hoe het niet voldoende verzadigd zijn van deze behoeften verandering in de weg kan staan. Tenslotte zullen we het stappenplan voor het starten van een GLI doornemen, en deelnemers in kleine groepjes aan een eigen plan laten werken.

Tool: Stappenplan GLI

TIP:  Pijn- en Stressmanagement technieken

Bron

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb