Persoonlijkheid bepaalt mede de uitkomst van voorste kruisband reconstructie

A surgical team is preparing a hamstring tendon graft for ligament reconstruction of the (human) knee. Shallow depth of field with focus placed over the graft that is prepared by adding whipstitches in both ends (of the graft). Blurred background.

Er is een aanzienlijke groep patiënten die het na een voorste kruisbandreconstructie en revalidatie niet lukt om terug te keren op hun oude niveau van sportbeoefening. Dit onvolledige herstel kan soms en voor een deel verklaard worden door psychologische factoren. De stemming en het gedrag van de patiënt tijdens de revalidatie wordt bepaald door persoonlijke, situationele, cognitieve en emotionele factoren. Zelfmotivatie, pijntolerantie, actiebereidheid en sterk van geest zijn, bepalen op directe wijze de uitkomst van revalidatie. De zojuist genoemde factoren zijn nogal veranderbaar (fluctuerend) onder invloed van bijvoorbeeld de omgeving, doelen of sociale steun. Persoonlijkheid daarentegen is een stabiele factor die een invloed kan hebben op het revalidatieproces.

Een belangrijk en bekend persoonlijkheidsmodel is het BIG five model van persoonlijkheid. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar het effect van de BIG FIVE persoonlijkheidsfactoren, op het revalidatieproces. De literatuur toont wel overduidelijk aan dat de persoonlijkheidsfactoren van de BIG FIVE te weten; nauwgezetheid, aangenaamheid, neuroticisme, openheid, en extraversie significant gerelateerd zijn aan gezondheidsgedrag. In het algemeen is neuroticisme negatief gecorreleerd met gezondheidsgedrag, en zijn de overige vier factoren positief gecorreleerd met gezondheidsgedrag. De auteurs van het artikel dat we hier bespreken deden een prospectief onderzoek naar de invloed van de BIG FIVE persoonlijkheidsfactoren op de uitkomst van revalidatie na een voorste kruisbandreconstructie.

Methode

Aan dit prospectieve cohortonderzoek deden patiënten mee die een unilaterale kruisband reconstructie en meniscus reparatie zouden ondergaan. De leeftijd was 18-45 jaar. Het onderzoek vond plaats in China. Voor de operatie werd een BIG FIVE persoonlijkheid test afgenomen. De uitkomsten van de revalidatie werden op drie maanden en zes maanden gemeten met de volgende vier meetinstrumenten:

  • IKDC, International Knee Documentation Committee subjective knee score (IKDC).
  • Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).
  • Lysholm Knee Scoring System score.
  • Tegner activity scale score.
TIP:  Het verband tussen chronische pijn en persoonlijkheid

Resultaten

Van de 177 patiënten die geschikt waren voor het onderzoek konden uiteindelijk 155 deelnemers geanalyseerd worden. De belangrijkste bevindingen zijn dat er een negatieve correlatie is tussen neuroticisme gemeten voorafgaande aan de operatie en de vier revalidatie uitkomstmaten, drie en zes maanden later. De mate van nauwgezetheid, aangenaamheid en openheid voorafgaande aan de operatie, correleerde juist positief met de vier revalidatie maten op drie en op zes maanden. Voor extraversie werden er geen overtuigende relaties gevonden met de uitkomst van revalidatie.

Opmerkingen samenvatter

Dit onderzoek laat zien dat niet alleen stemming, emoties, ‘illness beliefs’ en disfunctioneel gedrag van de patiënt uitkomst van revalidatie bepalen, maar dat de persoonlijkheid (een stabiele factor) ook een significante impact heeft op het herstel na een voorste kruisband operatie. Als we de vijf persoonlijkheidsfactoren van de BIG FIVE losjes vertalen in spreektaal dan zien de bevindingen er als volgt uit. Patiënten die voorafgaande aan een voorste kruisbandoperatie qua aard makkelijk wat zenuwachtig zijn en zich makkelijk zorgen maken (neuroticisme), zullen slechter revalideren dan patiënten die minder hoog scoren op neuroticisme. Patiënten die voorafgaande aan de operatie qua persoonlijkheid heel nauwgezet zijn en bijvoorbeeld afspraken nakomen (nauwgezetheid), aardig en coöperatief zijn (aangenaamheid), of nieuwsgierig en creatief van aard zijn (openheid), die zullen juist beter revalideren dan patiënten die hier lager op scoren.

Omdat dit stabiele persoonlijkheidsfactoren zijn zijn ze niet door de fysiotherapeut in directe zin te beïnvloeden. De fysiotherapeut kan er echter wel rekening mee houden. Een patiënt die hoog scoort op neuroticisme kan misschien wat frequenter en langer gevolgd worden. En mogelijk zijn bepaalde gedachten en gedragingen die gevoed worden door neuroticisme wel te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan angst voor bewegen. Neuroticisme zal dit versterken, maar de angst voor bewegen is tot op zekere hoogte wel beïnvloedbaar.

TIP:  Persoonlijkheid beïnvloedt sterk depressie bij reumatische artritis

Foto bij artikel door silkfactory / iStock.

Bron: Xu, Y., Cai, H.-M., Yang, W.-T., Li, W.-P., Song, B., Jiang, C., Zhang, Z.-Z., Chen, Z., Li, Y.-H., & Zhang, H.-Z. (2022). Effect of personality traits on rehabilitation effect after anterior cruciate ligament reconstruction: An observational study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 65(4), 101570. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2021.101570

Bron

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 15 mei 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 2025 volgen. Prijs € 995,- Bij…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb