Optimisme verkleint gezondheidsrisico’s door stress

9-15-Optimisme verkleint gezondheidsrisicos door stress_283125329

Individuele verschillen in persoonlijkheid zijn gerelateerd met verschillen in reacties op stress, zowel fysiek als mentaal. De laatste jaren is hier steeds meer aandacht voor. Negatieve gemoedstoestanden worden geassocieerd met hogere cardiovasculaire responses en slechter herstel van stress, terwijl positieve karaktertrekken of stemmingen juist worden geassocieerd met een minder sterke stress-reactie. Ook lijkt er een verband te zijn met leeftijd; ouderen die met stress te maken krijgen, reageren hier over het algemeen fysiek en mentaal minder goed op dan jongeren. Het doel van die onderzoek was om te kijken hoe optimisme en pessimisme gerelateerd zijn aan de activiteit van de hypothalamus–pituitary–adrenal- as (HPA-as, die de aanmaak van cortisol reguleert), hartfrequentie en de interpretatie van de situatie, wanneer ze blootgesteld worden aan acute stress.

Methode

Gezonde vrijwilligers tussen de 55 en 76 jaar werden blootgesteld aan een psychosociale stressor of controle taak. Interpretatie van de situatie. De psychosociale stressor werd gegeven in de vorm van de Trier Social Stress Test (TSST). Dit is een test waarbij eerst een soort sollicitatiegesprek wordt gehouden en ze vervolgens een rekentest (terugtellen van 1022 in stappen van 13) moesten doen. Deze test wordt uitgevoerd ten overstaan van een comité, bestaande uit een man en een vrouw, die gedurende de test een neutrale gezichtsuitdrukking houden. Daarnaast wordt alles gefilmd en opgenomen op audio. De controlegroep kreeg ongeveer dezelfde taken, maar dan veel eenvoudiger en zonder comité, filmcamera en audioapparatuur erbij.

Uitkomstmaten waren:

  • Life Orientation Test Revised (LOT-R; Scheier et al., 1994): 10 items die optimisme of pessimisme meten.
  • Perceived Stress Scale (PSS, Cohen et al., 1983): 14 items waarin het stressniveau van gebeurtenissen in de laatste maand worden gescoord op een schaal van 0 tot 40.
  • Beoordeling van de situatie: vijf vragen over de moeilijkheid van de opdracht, level van stress en frustratie die het opleverde, geleverde inspanning en hoe belangrijk de taak voor ze was geweest.
  • Hartfrequentie en hoeveelheid cortisol in het speeksel.
TIP:  Optimisme vergroot zelfregulerend vermogen bij pijn

Resultaten

In totaal waren er 72 deelnemers die over de twee groepen werden verdeeld. De stress taak bleek voor de deelnemers significant moeilijker, meer inspanning te kosten, stressvoller en frustrerender dan de controle taak. Beide taken werden wel even belangrijk bevonden. Deze uitkomsten waren niet gecorreleerd aan fysieke tekenen van stress. Hartfrequentie was in de groep die de stress test kreeg significant hoger tijdens het gesprek, de rekentaak en het herstel dan in de controlegroep. Ook de cortisol levels waren tijdens alle metingen (behalve bij baseline) significant hoger dan in de controlegroep. Mannen hadden significant hogere cortisol levels dan vrouwen tijdens de stress-test. Mensen met hogere scores op optimisme, hadden een minder grote stijging in hartfrequentie dan pessimisten. Hogere levels van optimisme waren ook gerelateerd aan sneller herstel van hartfrequentie en cortisol levels. Pessimisme liet geen verband zien met hartfrequentie en cortisol aanmaak. Mensen die pessimistischer waren vonden de taak significant meer inspanning kosten en moeilijker dan optimisten.

Opmerkingen samenvatter

Optimisme zorgde voor snellere terugkeer van cortisol naar het basisniveau. Pessimisme was niet gerelateerd aan objectieve reacties, maar de stress taak werd wel als moeilijker ervaren. Dus optimisme is geassocieerd met betere fysiologisch aanpassing aan een stressvolle situatie. Meer pessimisme leidt tot slechtere psychologische aanpassing aan stress. Belangrijk hierbij is dat er aanwijzingen zijn dat een vertraagd herstel naar baseline niveau van hartfrequentie en cortisol een vergrote risicofactor zijn voor cardiovasculaire ziektes. Het vermogen terug te keren naar baseline niveau vermindert met de leeftijd. Optimisme lijkt beschermend te zijn hierin. Fysiotherapeuten kunnen de mate van optimisme van de patiënt beïnvloeden door oplossingsgerichte gespreksvoering. Inzet daarbij is consistent gericht op ‘wat wel’ (=optimisme) en niet zozeer op ‘wat niet’ (pessimisme). Optimisme is relevant binnen de fysiotherapie. Zie: Optimisme vergroot zelfregulerend vermogen bij pijn.

TIP:  Optimisme beschermt de kwaliteit van leven bij stress

Bron

Puig-Perez, S., Villada, C, Pulopulos, M.M., Almela, M., Hidalgo, V., Salvador, A.. (2015) Optimism and pessimism are related to different components of the stress response in healthy older people. Int J Psychophysiol. 2015 Sep 5.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb