Pilates en pijn-neuroscience-educatie bij knieartrose

Er zijn al enkele onderzoeken die aantonen dat Pilates gunstige effecten heeft bij osteoartrose, reumatische artritis en totale knie artroplastiek. Het voordeel van Pilates is dat het niet alleen effect heeft op kracht en uithoudingsvermogen, maar dat het ook de coördinatie, proprioceptie, en het lichaamsbewustzijn kan verbeteren. Soms ziet men een sterker effect van Pilates…

Lees meer

Aangepast mindfulnessprogramma verlicht chronische lage rugpijn

Chronische lage rugpijn vertegenwoordigt wereldwijd een aanzienlijke last voor de volksgezondheid. Rug- en nekpijn zijn de belangrijkste oorzaken van beperkingen door ziekte. Het overgrote deel van rugpijn wordt als ‘niet-specifiek’ beschouwd, wat betekent dat er geen duidelijke oorzaak kan worden aangewezen. Bovendien gaat chronische pijn vaak gepaard met emotionele en cognitieve aandoeningen, zoals angst en…

Lees meer

Dansant bewegen verbetert motorisch functioneren bij cerebrale parese

Cerebrale parese is een relatief veel voorkomende lichamelijke aandoening bij kinderen. Er is meestal sprake van houdings- en motorische functiestoornissen, en cognitieve, sensorische en gedragsmatige beperkingen. Dansant bewegen kan een belangrijke rol spelen in het leven en welzijn van mensen met cerebrale parese. Dans bevordert het motorisch, cognitief en psychosociaal functioneren. Het verbetert neuromusculaire, cardiorespiratoire…

Lees meer

Onderbroken nachtrust versterkt centrale pijnsensitisatie

De centrale pijnverwerking is bij patiënten met chronische pijn veranderd. Dit blijkt onder andere uit onderzoek dat gebruikmaakt van kwantitatieve sensorische testen. Deze onderzoeken vinden een versterkte temporele summatie van pijn (TSP) en een verminderde geconditioneerde pijnmodulatie (CPM). Elders in deze samenvatting lichten we deze twee testen nader toe. Driekwart van de patiënten met chronische…

Lees meer

Acceptatie en commitment therapie (ACT) bij primaire hoofdpijn

Fysiotherapeuten die patiënten met hoofdpijn behandelen zullen naast aandacht voor de biomedische aspecten van de klachten ook aandacht hebben voor externe en interne triggers van de hoofdpijn (bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen, lawaai, licht stress). Deze aanpak werk, maar helaas slechts in beperkte mate. Ongeveer de helft van de patiënten ervaren daarbij verlichting, en dit neemt helaas…

Lees meer

Pilates bij dubbelzijdige knieartrose

Artrose komt, zoals elke fysiotherapeut uit ervaring weet, veel bij ouderen voor. Naast de pijn ontstaan er functionele stoornissen die het functioneren in het dagelijks leven sterk kunnen beperken. In het algemeen worden aerobe oefeningen en krachttraining voor deze patiëntengroep geadviseerd. Bij voorkeur trainingsvormen met een lage gewrichtsimpact. De verbetering in kracht en proprioceptie van…

Lees meer

Chronische CVA klachten verminderen door dans(exergame)

Na een CVA blijven er vaak chronische klachten over. 80% van de patiënten hebben motorische beperkingen zoals houdingsinstabiliteit en bewegingsproblematiek in de onderste extremiteit. De houdingsinstabiliteit wordt voor een deel veroorzaakt door het onvermogen het zwaartepunt te verplaatsen en het krachtmoment van het lichaam tijdens functionele taken te reguleren. Ook is er tijdens het lopen…

Lees meer

Emotie-gericht interview vermindert chronische pijn

Bijna de helft van de vrouwen met chronische urogenitale pijn rapporteren fysiek, seksueel of emotioneel misbruik in hun leven. Het is aannemelijk dat er ook emotionele conflicten kunnen zijn zoals afwijzende of verwaarlozende ouders, overmatige familiedruk, of perfectionisme. Onopgeloste trauma’s en emotionele conflicten kunnen de urogenitale pijn en andere symptomen veroorzaken of versterken. Dat verloopt…

Lees meer

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Geannuleerd Fysiotherapeuten zijn bij uitstek de experts in beweging. Maar tijdens de behandeling spelen vaak ook andere gezondheidsaspecten een rol, die niet direct op het gebied van beweging zijn, maar daar wel invloed op hebben. Om daar mee aan de slag te kunnen is aanvullende kennis van de leefstijlfactoren voeding, slaap, stress, zingeving, sociale verbinding,…

Lees meer

De optimale parameters voor interval training

Intervaltraining is een belangrijk onderdeel voor de training van het uithoudingsvermogen. Het geeft een extra effect op de cardiovasculaire fitheid en de duurprestatie. Intervaltraining zorgt dat men qua totale tijd langer op een hoge intensiteit kan trainen dan bij duurtraining. Hoge intensiteit intervaltraining (HIIT) en sprint intervaltraining (SIT) worden het meest gebruikt om de duurprestatie…

Lees meer

Dansante fysiotherapie effectief bij chronische musculoskeletale pijn

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dansante fysiotherapie een gunstig effect heeft op pijn bij chronische primaire en secundaire musculoskeletale pijn. Dit laat een systematische review uit 2022 zien (Hickman, e.a. 2022). Ook kunnen psychologische factoren in de klacht van de patiënt verminderen. Dat is niet vreemd want chronische musculoskeletale pijnklachten worden in stand gehouden door…

Lees meer

Het effect van een goede fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie

De term fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie verwijst naar het bondgenootschap tussen de fysiotherapeut en de patiënt in de samenwerking binnen de therapie. Deze therapeutische samenwerkingsrelatie is het eerst beschreven binnen het psychotherapeutische domein en is daar ook het meest onderzocht. In het vervolg spreken we kortweg van samenwerkingsrelatie. Het is waarschijnlijk de meest belangrijke factor voor succes…

Lees meer

Als fysiotherapeut echt aanwezig zijn in de relatie met je patiënt

Bij het werken met patiënten is de echtheid (congruentie) van de fysiotherapeut een belangrijke relationele kwaliteit. Deze kwaliteit is het eerst beschreven door Carl Rogers in 1957. Vooral als je als fysiotherapeut invloed wil uitoefenen op de psychosociale component van de kracht van de patiënt, is deze relationele factor essentieel. Het onderzoek naar deze persoonskwaliteit…

Lees meer

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

In essentie zijn er twee routes die de fysiotherapeut kan bewandelen om de effectiviteit van zijn behandeling te verhogen. Eén route verloopt via het aanleren van diagnostische en ‘technische’ vaardigheden. Een belangrijke andere route verloopt via het aanscherpen van de interpersoonlijke attitude en vaardigheden. Vooral bij problematiek waar meer nadrukkelijk een psychosociale component bij de…

Lees meer

Fysiotherapeutische werkrelatie bepaalt mede het effect op chronische pijn

Een volwaardige biopsychosociale benadering wordt binnen de hedendaagse fysiotherapie als belangrijk gezien. Dat betekent dat er naast biologisch gericht onderzoek en interventie, ook aandacht is voor psychologisch en sociaal gericht onderzoek en interventie. Een van de factoren die relevant is binnen het psychosociaal domein is de kwaliteit van de fysiotherapeutische alliantie (fysiotherapeutische werkrelatie) tussen de…

Lees meer

Persoonlijkheid bepaalt mede de uitkomst van voorste kruisband reconstructie

Er is een aanzienlijke groep patiënten die het na een voorste kruisbandreconstructie en revalidatie niet lukt om terug te keren op hun oude niveau van sportbeoefening. Dit onvolledige herstel kan soms en voor een deel verklaard worden door psychologische factoren. De stemming en het gedrag van de patiënt tijdens de revalidatie wordt bepaald door persoonlijke,…

Lees meer

Succesvolle patiënten omarmen de centrale boodschap van pijneducatie

Pijneducatie bij aanhoudende pijn is erg belangrijk, omdat ze de misvattingen van de patiënt over pijn en bewegen verminderen. Daardoor krijgen therapieën gericht op het hervatten van activiteiten en het psychologische functioneren meer kans. De inhoud van pijneducatie is in het algemeen bedacht door clinici en onderzoekers. Het is niet bekend wat daarin voor de…

Lees meer

Fysiotherapie aangevuld met dans effectiever bij Parkinson

Fysiotherapie wordt aanbevolen als een essentiële component bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Daardoor kunnen zowel de motorische als de niet-motorische symptomen verminderen. Naast fysiotherapie zie je dat patiënten met Parkinson vaak ook aanvullende beweegvormen kiezen zoals dans, yoga en tai-chi. Vooral voor dans is er veel bewijs dat dit de klachten kan…

Lees meer

Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn

Ongeveer 80% van de mensen met een traumatisch letsel aan het ruggenmerg hebben last van aanhoudende pijn. De behandeling van chronische pijn blijft in algemene zin een uitdaging. Slechts 1/3 van de mensen met chronische pijn bereiken met behulp van sterke pijnmedicatie ongeveer 50% pijnreductie. Deze pijnmedicatie heeft belangrijke negatieve bijwerkingen. Niet-farmacologische behandeling biedt eveneens…

Lees meer

Ook bij chronische kniepijn vragen naar algemene levensstress

Chronisch kniepijn is een veel voorkomende klacht bij mensen boven de 50 jaar. Er zijn een aantal risicofactoren die de kans op chronische kniepijn verhogen zoals overgewicht, leeftijd, eerdere blessures aan de knie, vrouwelijk geslacht, knie belastend werk, lagere sociaal economische status, stress, angst en depressie. Hoewel er veel studies zijn gedaan naar de associatie…

Lees meer