Dry needling en muscle energy techniques succesvolle combinatie bij nekpijn

Cijfers laten zien dat hoofd- en nekpijn in 55% myofasciale triggerpoints (MTPs) aanwezig zijn, waarvan 25% latent is. Latente myofasciale trigger points geven alleen symptomen als dat wordt uitgelokt door een externe stimulus. De aanwezigheid van latente MTPs kan een determinerende factor zijn voor toekomstige pijnklachten. Een behandeling met dry needling (DN) wordt de laatste…

Lees meer

Toevoegen massage aan oefentherapie bij nekpijn effectief op korte termijn

Mechanische nekpijn wordt gedefinieerd als gegeneraliseerde nek en/of schouderpijn waarbij symptomen worden uitgelokt door bewegingen van de nek, houding of palpatie van de cervicale spieren. Factoren als repetitieve handelingen (zoals langdurig computergebruik) spelen hierbij een rol, maar daarnaast zijn er ook psychosociale aspecten die meespelen, zoals bijvoorbeeld stress. Langdurige blootstelling aan deze mechanische en psychosociale…

Lees meer

Cervicale propriocepsis verstoord bij mensen met nekpijn

Cervicale propriocepis wordt over het algemeen gemeten door houdingszin vast te stellen met de Joint Position Sense Error (JPSE). Hierbij wordt gekeken in hoeverre iemand zijn hoofd terug kan bewegen in een vooraf vastgestelde positie, meestal de neutrale positie, na een beweging van de cervicale wervelkolom. De fout die hierbij gemaakt wordt, wordt je JPSE…

Lees meer

Manuele therapie succesvol bij cervicogene duizeligheid

Cervicogene duizeligheid is een veel voorkomend probleem, met soms ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven. Mensen die hieraan lijden rapporteren stress, verminderde kwaliteit van leven en verminderde productiviteit. Manuele therapie is een bewezen goede behandelmethode hiervoor op de korte termijn, maar onderzoeken op de lange termijn zijn nog nauwelijks uitgevoerd. In eerdere onderzoeken is de…

Lees meer

Betere positie van het hoofd van invloed op lumbale rugklachten

De conservatieve behandeling van lumbosacrale radiopathie is een uitdaging omdat er geen sterk bewijs is voor de effectiviteit ervan, zeker niet op lange termijn. Een component wat vaak ontbreekt in de behandelingen is het effect van de cervicale wervelkolom. Veel houdingsreflexen beginnen of vinden plaats in de hoofd/nek regio. De stand van de cervicale wervelkolom…

Lees meer

Spinale mobilisaties normaliseren wellicht cerebellaire activiteit

Spinale mobilisatie is een van de meest toegepaste en effectieve behandelvormen bij nek- en rugpijn, maar de precieze werking van dit mechanisme wordt nog niet volledig begrepen. Er is aangetoond dat spinale manipulaties invloed hebben op neuromusculaire en proprioceptieve functies, zowel bij mensen met nek- en rugklachten als bij gezonde mensen. Manipulaties kunnen ook een…

Lees meer

Training van ademhalingsspieren wellicht zinvol bij chronische nekklachten

Verschillende studies hebben aangetoond dat nekklachten vaak samen gaan met motorische dysfuncties als toename in de activiteit van oppervlakkige nekmusculatuur, verandering in de positie van het hoofd en sensomotorische verstoringen. Nieuwere studies benadrukken ook een verminderde respiratoire functie die zich uit in een afname van de maximale vrijwillige ventilatie (MVV) en afgenomen maximale inspiratie en…

Lees meer

Associatie tussen nekpijn en palpatie gevoeligheid trapezius

Nek/schouder pijn komt bij ongeveer de helft van de kantoormedewerkers voor en verhoogt de kans op langdurig ziekteverzuim met 35%. Dit onderzoek richt zich op de associatie tussen palpatie gevoeligheid van de m. trapezius en de gerapporteerde pijnintensiteit van nek/schouder pijnklachten. Methode De participanten werden gerekruteerd uit een al lopende RCT onder een grote groep…

Lees meer

Het verband tussen nekklachten en migraine aanvallen

De associatie tussen nekpijn en migraine is sterk, zoals al in meerdere onderzoeken is aangetoond. Migraine en nekpijn kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Toch wordt onderzoek van de nek bij mensen met migraine nog niet vaak uitgevoerd en worden weinig mensen doorverwezen voor behandeling van de nek. Bij lichamelijk onderzoek vindt men vaak stijve nekmusculatuur, protrusie…

Lees meer

Afname van coördinatie en kinematica bij mensen met chronische nekpijn

Nekpijn is een veel voorkomend musculoskeletaal probleem. Onderzoeken hebben zich vooral gericht op bewegingsuitslagen van de nek, maar de laatste tijd komt er meer aandacht voor bewegingspatronen en motorische aansturing van de nek. Zowel range of motion als bewegingssnelheid lijken een rol te spelen bij niet-specifieke nekpijn die niet vooraf gegaan is door een trauma,…

Lees meer

Chronische tension-type headache of migraine gaan vaak samen met lage rugpijn

Chronische hoofdpijn (meer dan 15 dagen per maand) komt voor bij 3-4% van de bevolking. Ook al is de etiologie en pathofysiologie van chronische hoofdpijn anders dan die van chronische rug of nekpijn, toch hebben ze ook iets gemeenschappelijks. Bij alle drie de aandoeningen zou centrale sensitisatie van de pijn matrix een rol spelen. De…

Lees meer

Effect van manuele therapie bij tension-type headache is voorspelbaar

In de eerste lijn wordt fysiotherapie en manuele therapie regelmatig ingezet bij de behandeling van tension-type headache. In de richtlijn van de European Federation of Neurological Societies wordt fysiotherapie als waardevol beschouwd bij tension-type headache ook al is de evidentie nog matig. Onderzoek van de (Nederlandse) auteurs toonde dat acht weken manuele therapie bij 87,5%…

Lees meer

Mobilisaties zijn effectiever dan massage bij cervicogene hoodpijn

Cervicogene hoofdpijn wordt veroorzaakt vanuit de cervicale wervelkolom, waarbij vooral de bewegingssegmenten C2/3 en C3/4 betrokken zijn. De typerende unilaterale occipitale referedpain straalt ook uit naar frontaal en wordt als hoofdpijn ervaren. Bijkomende klachten zijn ongemak in de ipsilaterale schouder en arm, mobiliteitvermindering van de nek, en pijntoename bij mechanische provocatie (door mechanische druk of…

Lees meer

Patiënten met chronische nekpijn kunnen minder krachtig in- en uitademen

De auteurs van dit artikel speculeren dat veranderingen in cervicale mobiliteit, positie van het hoofd, en disfuncties in het lokale en meer algemene spiersysteem kan leiden tot veranderingen in de kracht-lengte curve, spier disbalans en segmentale instabiliteit. Dit zou het functioneren van de borstkast en de ademhaling negatief kunnen beïnvloeden. Vooral de inspiratie zou negatief…

Lees meer

McKenzie diagnostiek nek heeft matige tot redelijke interbeoordelaar betrouwbaarheid

Over de classificatie van rugpijn is veel meer onderzoek gedaan dan naar classificatiesystemen voor nekpijn. Een systeem voor nekpijn is het systeem van McKenzie: Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) system. Het systeem klasseert de mechanische nekpijn in drie groepen: postural syndrome dysfunction syndrome derangement syndrome Deze classificatie vindt plaats op basis van symptoomrapportage tijdens het…

Lees meer

Cervicogene hoofdpijn gekenmerkt door hoog cervicale segmentale dysfuncties, mobiliteit beperkingen en spierverkortingen

Ongeveer 14%-18% van de chronische hoofdpijnen ontstaan door musculaire of artrogene disfuncties in de cervicale wervelkolom (cervicogene hoofdpijn). Er is echter nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de fysieke kenmerken van cervicogene hoofdpijnen. Weliswaar beschrijft Sjaasstad (1998) verschillen in verloop, pijnpatronen en provocerende factoren tussen de verschillende hoofdpijn soorten, maar de verschillen op stoornisniveau binnen…

Lees meer

Uithoudingsvermogen van cervicale flexoren is verlaagd bij whiplash

Het klinisch onderzoek op stoornisniveau bij whiplash blijft doorgaans beperkt tot het testen van de mobiliteit van de cervicale wervelkolom en het palperen van pijnpunten. Er zijn echter ook andere stoornissen relevant, zoals het uithoudingsverhogen van de flexoren van de cervicale wervelkolom. Onderzoek toont dat de cervicale flexoren waarschijnlijk meer zijn aangedaan door whiplash dan…

Lees meer

Manipulatie en post-isometrische relaxatie mobilisatie heft blokkades (0-C2) effectiever op dan placebo

Segmentale spinale manipulatie of mobilisatie verbetert de joint-play, de gewrichtsmobiliteit en verzacht het eindgevoel. Klinisch is het effect van manipulatie vooral bij lage rugpijn en cervicogêne hoofdpijn onderzocht. Manuele therapie zou wat beter werken dan interventies door de huisarts of een placebo en ook iets beter dan fysiotherapie op 12 maanden. Bèta-endorfine stijgt significant vijf…

Lees meer

Een relatie tussen perifere pijnpunten en cervicaal wortelprobleem

Een triggerpoint is een palpeerbare spierverharding kleiner dan 1 cm, geassocieerd met strengvorming. Ze straalt de pijn uit, op een voor de spier kenmerkende wijze. Tenderpoints zijn lokale pijnlijke plekken in de spier of vet, zonder uitstraling. Omdat deze twee vormen door experts niet te onderscheiden zijn gebruiken de onderzoeker voor beide de term tender…

Lees meer