Een relatie tussen perifere pijnpunten en cervicaal wortelprobleem

Een triggerpoint is een palpeerbare spierverharding kleiner dan 1 cm, geassocieerd met strengvorming. Ze straalt de pijn uit, op een voor de spier kenmerkende wijze. Tenderpoints zijn lokale pijnlijke plekken in de spier of vet, zonder uitstraling. Omdat deze twee vormen door experts niet te onderscheiden zijn gebruiken de onderzoeker voor beide de term tender spots.

Diverse auteurs veronderstellen in tenderspots lokale abnormale veranderingen (EMG, metabolisme) maar die zijn niet overtuigend aangetoond. Anderen, waaronder Cyriax, stellen dat tenderspots geassocieerd zijn met radiculopathie. Diverse auteur menen dat in dit kader pijn wel gerefereerd kan worden bij radiculopathie, maar over ‘gevoeligheid’ is men minder eensgezind. De huidige onderzoekers willen met algometrie de relatie tussen cervicale wortelproblematiek en tenderspots nagaan.

Methode

Deelnemers aan het onderzoek (8 mannen en 8 vrouwen) hebben unilaterale cervicale radiculopathie: 2x C6, 12x C7 en 2x C8, waarvan 14 van de 16 door MRI zijn bevestigd. De deelnemers hebben unilaterale pijn, zodat de aangedane zijde kan worden vergeleken met de niet-aangedane. De onderzoekers definiëren een tenderspot als een plek waar aan de aangedane zijde de drukpijndrempel 15% lager is dan de drukpijn aan de niet aangedane zijde.

Vooraf zijn volgens een vast schema 14 punten gemarkeerd in de nek, bovenrug, onderarm en bovenarm, doorgaans in de spierbuik van de spier (trapezius descendens, supraspinatus, triceps, extensor digitorum communis etc.). Om sensitisatie te vermijden wordt slechts éénmaal gemeten. De onderzoeker is niet blind voor de diagnose of de aangedane zijde. De proefpersoon geeft aan als er pijn of ongemak ontstaat.

Resultaat

De aangedane zijde heeft significant meer tenderspots dan de niet aangedane. Bij deze 16 proefpersonen vinden de onderzoekers aan de aangedane zijde 75 tenderspots versus 34 aan de niet-aangedane zijde. Subgroepanalyse is alleen mogelijk voor C7 wortelproblematiek. Vier spieren die een C7 innervatie hebben zijn teres major, triceps, flexor carpi radialis en de extensor digitorum communis. Bij deze 12 patiënten met C7 wortelproblematiek zijn in deze vier spieren 23 tenderspots aan de aangedane zijde versus 7 aan de niet aangedane zijde gevonden. Wederom een statistisch significant verschil (P< 0.02). Analyse van de overige 10 niet-C7 geïnnerveerde spieren (o.a. trapezius descendens, infraspinatus etc) geeft weliswaar ook meer tenderspots aan de aangedane zijde (32 vs 18), maar nu is dit niet statistisch significant (P>0.1).

TIP:  Chronische tension-type headache of migraine gaan vaak samen met lage rugpijn

De onderzoekers concluderen dat tenderspots een gevolg van wortelproblematiek kunnen zijn en daarom op dat niveau ook behandeld moeten worden.

Letchuman R, Gay RE, Shelerud RA, VanOstrand LA. Are tender points associated with cervical radiculopathy? Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(7):1333-1337.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb