Dry needling en muscle energy techniques succesvolle combinatie bij nekpijn

9-13-Dry needling en muscle energy techniques succesvolle combinatie bij nekpijn_317136938

Cijfers laten zien dat hoofd- en nekpijn in 55% myofasciale triggerpoints (MTPs) aanwezig zijn, waarvan 25% latent is. Latente myofasciale trigger points geven alleen symptomen als dat wordt uitgelokt door een externe stimulus. De aanwezigheid van latente MTPs kan een determinerende factor zijn voor toekomstige pijnklachten. Een behandeling met dry needling (DN) wordt de laatste jaren veel gebruikt voor de behandeling van trigger points, maar de resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn nog niet eenduidig. Vaak ontstaat myofasciale pijn door meerdere factoren en de aanpak van deze klacht moet hier dan ook op inspelen. Om de behandeling van MTPs aan te vullen richt dit onderzoek zich op het uitvoeren van muscle energy techniques (MET) aansluitend aan een dry needling behandeling. Het idee hierachter is dat het triggerpoint verdwijnt door dry needling en door aanvullend MET te doen wordt de lokale circulatie hersteld. Dit faciliteert het herstel van de onderliggende oorzaak van het MTP en doorbreekt de vicieuze cirkel.

Methode

Zestig vrouwen tussen de 18 en 30 jaar met MTP in de m. trapezius descendens hebben deelgenomen aan dit RCT. Ze werden in drie groepen ingedeeld; dry needling gecombineerd met MET, alleen dry needling en alleen MET. Pijnintensiteit, Pressure Pain Treshold (PPT) en actieve cervicale lateroflexie werden voor iedere behandeling gemeten. De interventie bestond uit 3 sessies gedurende 1 week, met minstens twee dagen er tussen. In die drie sessies werd alleen dry needling, MET of een combinatie van die twee uitgevoerd, geen andere behandeling. De volgende meetinstrumenten werden gebruikt:
– Cervicale goniometer voor de bewegingsuitslag van actieve cervicale lateroflexie
– Algometer voor de PPT.
– VAS-schaal van 0-10 voor de pijn onder druk van 25N.

TIP:  Chronische tension-type headache of migraine gaan vaak samen met lage rugpijn

Resultaten

In alle groepen waren de klachten na de behandeling significant lager dan voor de behandeling. De score in de groep die de combinatie van therapieën kreeg was significant beter dan in de andere twee groepen. Tussen de MET-groep en de DN-groep waren geen significante verschillen. Dit gold voor de CROM, PPT en VAS. De verschillen waren dusdanig groot dat deze ook klinisch relevant waren. De score op de VAS-schaal nam bijvoorbeeld af van 8,2 bij baseline tot 3,5 bij de laatste meting.

Opmerkingen samenvatter

Alle drie de behandelingen bleken effectief voor het verminderen van de nekklachten. Het resultaat voor de combinatie van de twee interventies was duidelijk groter dan voor de twee interventies apart. Bij het interpreteren van de resultaten moet wel rekening worden gehouden met de korte looptijd van dit onderzoek. De drie sessies zijn binnen 1 week uitgevoerd. Over de resultaten op wat langere termijn is dus niets te zetten. De auteurs van het onderzoek veronderstellen dat de klachten bij een langere behandelduur nog verder zullen afnemen, maar of dit echt zo is zal nog aangetoond moeten worden.

Bron

Yeganeh Lari, A., Okhovatian, F., Naimi, S.S., Baghban, A.A.. (2015) The effect of the combination of dry needling and MET on latent trigger point upper trapezius in females. Man Ther. Aug 14.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb