Spieractiviteit en pijnfactoren bepalen beperkingen bij rugpijn

Om beperkingen en het lijden van mensen met chronische lage rugpijn te verbeteren zijn er vele verschillende factoren om op te focussen. Recente literatuur laat zien dat verstoringen in lichaamsperceptie en centrale sensitiviteitssyndromen ook een rol spelen bij beperkingen die mensen met lage rugpijn ervaren. Abnormale spieractiviteit is een van de factoren die interessant is…

Lees meer

Hoge werkdruk en weinig controle op werk spelen rol bij chronische pijn

Volgens het biopsychosociale model spelen verschillende factoren een rol bij chronische pijn. Ook factoren die met werk te maken hebben vallen hieronder, zoals het wel of niet hebben van werk, tevredenheid, werkhouding en sociale ondersteuning op de werkplek. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze psychosociale werkfactoren invloed te hebben op symptomen van musculoskeletale problemen in…

Lees meer

2x per week Pilates helpt beter bij rugpijn

Twee dames die lachen tijdens het doen van de pilatesoefeningen.

Naar non-farmacologische behandelingen bij lage rugpijn is veel onderzoek gedaan. Therapieën als manuele interventies, educatie, cognitieve gedragstherapie en sporten lijken allemaal de symptomen van mensen met nonspecifieke lage rugpijn te verbeteren. Toch is het effect van al deze interventies matig en wisselend. Een specifieke interventie die grotere verbetering in pijn intensiteit behaalt, is er nog…

Lees meer

Lichaamsbewustwording belangrijke interventie bij scoliose

Vrouw met lichte scoliose kan dit door goed lichaamsbewustzijn beter corrigeren.

Adolescenten met scoliose hebben verschillende musculoskeletale deformiteiten die musculoskeletale problemen veroorzaken. Zo hebben ze vaak last van posturale veranderingen, spierdisbalans,  sensorische verstoringen en balans- en stabiliteitsproblemen. Traditionele oefeningen zoals rekken, krachttraining, balanstraining en ademhalingsoefeningen worden vaak ingezet als behandeling, al dan niet gecombineerd met het dragen van een brace. Het doel van deze studie was…

Lees meer

Subgroep lage rugklachten beter te behandelen met specifieke oefentherapie dan algemene

Oefeningen worden bij subacute rugpijn bijna altijd aanbevolen, zowel in de praktijk als in richtlijnen, maar over de effectiviteit van algemene versus specifieke oefeningen bij subacute lage rugpijn is nog weinig bekend. Lage rugpijn is een multifactorieel biopsychosociaal pijnsyndroom, met in de meeste gevallen geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. De heterogeniteit van patiënten met aspecifieke lage…

Lees meer

Lage rugpijn gaat vaak samen met respiratoire aandoeningen

De inademingsspieren en specifiek het diafragma hebben een sleutelrol in het controleren van de wervelkolom, wat cruciaal is voor de posturale controle. Bij mensen met lage rugpijn is het bekend dat er een associatie is met een verminderde posturale controle. Zowel mensen met lage rugpijn als mensen met COPD gebruiken tijdens een hogere belasting van…

Lees meer

Speelt het weer een rol bij acute rugklachten of niet?

De factoren waardoor lage rugpijn ontstaan zijn talrijk en nog niet allemaal goed begrepen. Als sinds de tijd van Hippocrates wordt het weer genoemd als een van de oorzaken van een periode van lage rugpijn. Sommige mensen rapporteren dat natte en koude dagen of een verandering in het weer hun pijnklachten verergeren, bij ziektes als…

Lees meer

Oppervlakkige buikspieren actiever dan diepe spieren bij rugklachten

De activiteit van de diepe buikspieren verhoogt de lumbale stabiliteit. Veranderingen in spieren als de m. transversus abdominis (TrA) worden vaak gezien bij mensen met lage rugpijn. Sommige studies suggereren dat de automatische activiteit van de TrA verminderd is tijdens interne verstoringen, waardoor het beschermende mechanisme van de lumbale segmenten afneemt. Hoe dit precies werkt…

Lees meer

Zit-sta bureau vermindert kans op rugklachten

Langdurig zitten vormt een risicofactor voor het ontwikkelen van lage rugpijn. Een alternatief bij kantoorwerk is om te gaan staan, maar ook bij langdurig staan is er een associatie gevonden met lage rugpijn. De intradiscale druk is bij zitten en staan nagenoeg gelijk. Een combinatie van zitten en staan om een werkdag door te komen…

Lees meer

Bruggetje met 30 graden abductie minimaliseert compensatoire bewegingen

Het maken van een bruggetje is een oefening die veel wordt toegepast bij mensen met rug- en heupklachten om bekkenbeweging te faciliteren en rug- en heupextensoren te versterken. In de revalidatie is deze oefening van belang voor functionele doeleinden, zoals bedmobiliteit, gebruik van een bedpan, drukverlichting, transfer van zit naar standen traplopen. Ongecontroleerde excessieve lumbale…

Lees meer

Tilhulp om heup verlicht last vanaf 15 kilo

Manueel tillen blijft een grote factor in het ontstaan van musculoskeletale klachten. Factoren van het tillen die de belasting bepalen zijn onder meer de manier van tillen, plaatsing van het gewicht, de grootte van het gewicht, snelheid van verplaatsing en het type ondergrond. Het anterieur tillen van een lading blijkt fysiologisch gezien een van de…

Lees meer

Exoskelet vermindert rompspier activiteit en ongemak in de rug

Werkgerelateerde lage rugpijn zijn veel voorkomend en daardoor een geliefd onderwerp van onderzoeken naar mogelijkheden om dit te voorkomen of te behandelen. Er worden steeds meer nieuwe technologieën ontwikkeld in het kader van preventie. Het exoskelet is er daar een van. Een exoskelet is een draagbaar systeem die ondersteuning biedt door de fysieke kracht te…

Lees meer

Korte pauzes tijdens zittend werk nuttig voor verminderen rugklachten

Zitten gedurende langere tijd is geassocieerd met rugklachten. Aangezien we in Westerse landen steeds meer tijd zittend doorbrengen is dit een punt van aandacht. Opvallend is dat niet alle mensen die lang zitten rugklachten krijgen. Dit treedt op in 25-50% van de mensen, die daarom pain-developers worden genoemd. Tijdens het langdurig zitten vertonen deze pijn-ontwikkelaars…

Lees meer

Pilates maakt ouderen lenig

Ouder worden gaat gepaard met natuurlijke achteruitgang van lichaamssystemen, voornamelijk het neuromusculaire systeem. Afname van spiermassa, vooral type II vezels en afname van flexibiliteit zijn typerend voor ouderdom. Het gevolg daarvan is een afname van de functionele capaciteit, waardoor het risico op vallen toeneemt, functioneren in ADL achteruitgaat en de kwaliteit van leven vermindert. Het…

Lees meer

Fysiotherapie beste conservatieve behandeling bij lumbale stenose

De prevalentie van lumbale stenose wordt geschat op bijna 50% bij mensen boven de 60 jaar. In veel gevallen geeft de aanwezigheid van spinale stenose geen klachten. Het natuurlijk verloop van lumbale spinale stenosis zonder interventies is niet goed beschreven, hoewel het lijkt dat de klachten bij veel mensen stabiel blijven of zelfs verbeteren. Verschillende…

Lees meer

Ongunstige musculoskeletale veranderingen bij COPD

COPD gaat vaak gepaard met musculoskeletale veranderingen. Of het een adaptatie is of fysieke achteruitgang is uit onderzoek nog niet helemaal helder, maar wel is het duidelijk dat het in grote mate bijdraagt aan beperkingen bij bewegingen en in het dagelijks leven. De invloed hiervan op de pulmonaire functie is ook nog onduidelijk. Wel is…

Lees meer

Fysieke fitheid belangrijk bij ziekte van Bechterew voor kwaliteit van leven

Spondylitis ankylopoetica, of de ziekte van Bechterew, is een chronische reumatische aandoening en komt voor bij ongeveer 24 op de 10.000 mensen in Europa. De aandoening komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. De mobiliteitsbeperkingen die ontstaan in de wervelkolom hebben een grote invloed op het fysiek functioneren. Dat fysiotherapie effectief is…

Lees meer

Ook de nieuwste onderzoeken wijzen de multidisciplinaire behandeling als beste aan bij lage rugpijn

De biopsychosociale benadering voor chronische lage rugpijn is algemeen geaccepteerd en beoefend. Naar de multidisciplinaire benadering die hierbij hoort is veel onderzoek gedaan. Het laatste review wat hierover was gepubliceerd stamt uit 2001, dus Cochrane heeft nu een update van de laatste inzichten over de multidisciplinaire biopsychosociale behandeling van chronische lage rugpijn gepubliceerd. Methode De…

Lees meer

Instabiliteit lage rug bepalend voor keuze graded activity versus motor control strategie

RCT’s en systematische reviews die de effectiviteit van interventies bij mensen met chronische lage rugpijn onderzoeken, vinden vaak maar kleine effecten van de behandeling. Hierdoor ligt de prioriteit op dit gebied momenteel op het kijken welke karakteristieke patiënten specifiek reageren op een bepaalde behandeling. Oefeningen ter bevordering van de motorische controle zijn erop gericht om…

Lees meer