Fysiotherapie beste conservatieve behandeling bij lumbale stenose

9-17-Fysiotherapie beste conservatieve behandeling bij lumbale stenose_197050772

De prevalentie van lumbale stenose wordt geschat op bijna 50% bij mensen boven de 60 jaar. In veel gevallen geeft de aanwezigheid van spinale stenose geen klachten. Het natuurlijk verloop van lumbale spinale stenosis zonder interventies is niet goed beschreven, hoewel het lijkt dat de klachten bij veel mensen stabiel blijven of zelfs verbeteren. Verschillende conservatieve benaderingen zijn daarom in omloop. Mogelijkheden zijn rustig afwachten, medicatie, fysiotherapie of een epidurale injectie. Fysiotherapie maakt vaak deel uit van de conservatieve behandeling. Hoe vaak en hoe groot de effecten zijn, dat analyseren de onderzoekers in deze studie.
De Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT) is een grote Amerikaanse studie waar 13 verschillende behandelcentra aan deelnemen. Het bestaat uit zowel een RCT als een observationele cohort studie van mensen met lumbale spinale stenose, met dezelfde inclusiecriteria. Wanneer alle patiënten bij elkaar genomen worden, blijkt dat mensen die operatief behandeld worden significant verbeteren, maar mensen die ingedeeld werden in de groep die fysiotherapeutische behandeling kreeg of mensen die daarvoor kozen, blijken ook vooruit te gaan en waren tevreden met de zorg.
Het doel van dit onderzoek was om een secundaire analyse te doen van de mensen in de SPORT studie die een conservatieve behandeling kregen. Ze deden dit om het gebruik van fysiotherapie te beschrijven, inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen in het kiezen voor fysiotherapie en de effecten ervan op lange termijn te bekijken.

Methode

Door middel van een MRI of CT-scan werd bekeken of er lumbale spinale stenose aanwezig was. Wanneer mensen een conservatieve behandeling kregen, werd het gebruik van fysiotherapie, een oefenprogramma en het NSAID’s aangeraden. De uitkomsten werden gemeten na 6 weken, 3 maanden, 6 maanden en één jaar. Als uitkomstmaten werd genomen de kwaliteit van leven (Ware 1992) en de mate van beperkingen door de lage rugpijn (Oswestry Disability Indes (ODI; Fairbank 1980). Secundaire uitkomstmaten waren de last die iemand had van de symptomen (Stenosis Bothersomeness Index (SBI; Patrick 1995)) en zelfgerapporteerde tevredenheid met de mate van vooruitgang en symptomen.

TIP:  Een kort maar intensief PNF oefenprogram heeft gunstige effecten bij chronische lage rugpijn

Resultaten

Negentig (37%) van de 244 mensen kregen fysiotherapie in de eerste 6 weken. Hiervan kreeg 30% twee of minder sessies, 47% tussen de 3 en 10 sessies en 23% meer dan 10 sessies. De groep die geen fysiotherapie kreeg hadden meer last van uitstralende pijn bij baseline en/of een voorkeur voor chirurgische behandeling. Een andere factor die uit regressie-analyse naar voren kwam die voorspellend bleek voor het volgen van fysiotherapie was getrouwd zijn. Mensen die getrouwd waren kregen vaker fysiotherapie dan mensen die single waren.

In het eerste jaar stapte 29% van de patiënten alsnog over van conservatieve behandeling naar een operatieve behandeling. Van deze groep had 27% fysiotherapie ontvangen in de eerste zes weken en de overige 73% niet. De zelf-gerapporteerde vooruitgang (‘major improvement’) op 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar in de groep die fysiotherapie kreeg in de eerste zes weken, was significant en klinisch relevant hoger dan de mensen die een andere conservatieve behandeling kregen. Ook waren er significant betere resultaten op de SF-36 subschaal fysiek functioneren na 6 maanden en 1 jaar, en mate van last van het been na 1 jaar.

Opmerkingen samenvatter

Wanneer mensen met lumbale spinale stenose een conservatieve behandeling krijgen, blijkt dat de groep die fysiotherapie krijgt meer vooruitgang boekt op een aantal aspecten dan mensen die een andere conservatieve behandeling kregen. De meest gekozen conservatieve behandelingen waren medicatie, fysiotherapie en injecties. Daarnaast bleken mensen die fysiotherapie hadden gekregen in de eerste zes weken 12% minder vaak voor een operatie te kiezen.

Bron

Fritz, J.M., Lurie, J.D., Zhao, W., Whitman, J.M., Delitto, A., Brennan, G.P., Weinstein, J.N. (2014). Associations between physical therapy and long-term outcomes for individuals with lumbar spinal stenosis in the SPORT study. Spine J. 2014 Aug 1;14(8):1611-21.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb