Gemodificeerde Schobert test betrouwbaar maar matig valide bij lage rugpijn

Hoewel de waarde (validiteit) van mobiliteitsmetingen aan de lumbale wervelkolom ter discussie staat om beperkingen in activiteiten of participatie te voorspellen, is het op stoornisniveau wel een variabele waar fysiotherapeuten zich vaak op richten. Een betrouwbaar en valide meetinstrument is de Double Inclinometer (DI) maar deze is klinisch lastig om toe te passen. Het meten met een meetlint (Schobert test) wordt frequenter gebruikt.

De lumbosacrale overgang is moeilijk precies te bepalen, daarom is in 1969 een ‘Modified Schobert Test’ voorgesteld (MST) die bestaat uit een markering 5 cm onder en 10 cm boven de lumbosacrale overgang. Enkele auteurs rapporteren een goede validiteit ten opzichte van röntgenfoto’s en ook een goede betrouwbaarheid, maar de laatste tien jaar is er ook kritiek omdat MST alleen de mobiliteit tussen L2-S1 zou meten en niet de bijdrage van het SI-gewricht en van L5.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Daarom is een Modified – Modified Schobert Test (MMST) ontwikkeld: (a) markeer het midden van de lijn tussen de twee SIPS en (b) 15 cm hogerop (houdt daarbij het meetlint goed tegen de patiënt). Daarna meet men nogmaals in flexie en noteert men het verschil tot op de mm. Vooraf kan men een warming-up doen in lig bestaande uit een aantal maal één of twee knieën naar de borst brengen. De psychometrische kwaliteit is echter nog onvoldoende onderzocht, daarom is dit onderzoek uitgevoerd.

Methode

Aan het onderzoek doen 32 patiënten met lage rugpijn uit een fysiotherapeutische setting mee. Drie orthopedische fysiotherapeuten met meer dan 15 jaar ervaring zijn in twee sessies van 1 uur getraind in een gestandaardiseerde afname van de MMST. Als gouden standaard is gebruikgemaakt van een sagittale röntgenfoto van de lumbale bewegelijkheid. Één fysiotherapeut deed de validiteitsmeting, twee fysiotherapeuten de intra- en interbetrouwbaarheidsmetingen. Om geheugeneffecten te vermijden zijn twee patiënten tegelijk aangeboden, waarbij eerst de neutrale metingen bij beide gedaan werd, daarna de flexie metingen.

TIP:  Patiënten met rugpijn en angst voor bewegen ervaren meer pijntoename bij herhaald tillen

Resultaten

Er blijven 31 patiënten over. De validiteit van de MMST uitgedrukt als de Pearson correlatiecoëfficiënt tussen de MMST en de röntgenmeting is matig/redelijk te noemen: 0,67 (95% CI: 0.44-0.84). Dat wil zeggen dat de MMST voor 45% correspondeert met veranderingen op de röntgenfoto. De intra- en interbetrouwbaarheid zijn uitstekend (ICC >0,91). Om met 95% zekerheid te kunnen zeggen dat er een daadwerkelijke verandering in lumbale mobiliteit heeft plaatsgevonden moet MMST met minimaal 0,8-1,0 cm toe- of afgenomen zijn.

Door de nog matige validiteit willen de auteurs deze test (nog) niet aanbevelen voor toepassing in de praktijk.

Tousignant M, Poulin L, Marchand S, Viau A, Place C. The Modified-Modified Schober Test for range of motion assessment of lumbar flexion in patients with low back pain: a study of criterion validity, intra- and inter-rater reliability and minimum metrically detectable change. Disability and Rehabilitation 2005; 27 (10): 553-9

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb