Totale-lichaamsmassage vermindert korte termijn symptomen bij knie-artrose

Fysiotherapeut geeft totale lichaamsmassage.

Huidige behandelopties voor knie-artrose hebben een beperkte effectiviteit en soms negatieve bijwerkingen. Massage kan een veilige en effectieve aanvulling zijn op de behandeling van knie-artrose. Hoewel massage een van de meest gebruikte aanvullende behandelvormen is bij knie-artrose, is er relatief weinig onderzoek naar gedaan. In een eerdere studie vonden de auteurs dat een massage-programma van 8 weken een gunstig effect had op pijn, stijfheid en fysiek functioneren, met lichte positieve effecten na 16 weken.

In deze RCT kijken de onderzoekers wat het effect is van een massage van het hele lichaam op knie-artrose, vergeleken met een actieve controlegroep met lichte aanraking en gebruikelijke zorg. Daarbij analyseerden de onderzoekers de effecten op langere termijn en of een onderhoudsfrequentie zinvol was.

Methode

Volwassenen van minimaal 35 jaar en met een VAS-score van 40-90 (op een schaal van 100) werden geïncludeerd. De deelnemers werden gerandomiseerd ingedeeld in 3 groepen: massage, lichte aanraking, of een controlegroep. De mensen uit de eerste 2 groepen werden gedurende 8 weken iedere week behandeld. Na die 8 weken werden de mensen uit die groepen weer gerandomiseerd; de helft kreeg onderhoudstherapie (tweewekelijkse dosis) en de andere helft kreeg geen behandeling meer. De mensen in de controlegroep kregen de eerste 24 weken geen behandeling, daarna kregen ook zij 8 weken behandeling met wel of geen onderhoud daarna.

Bij baseline en na 8, 16, 24, 36 en 52 weken werden de metingen gedaan. De mensen in de massagegroep of groep met lichte aanraking kregen 8 wekelijkse behandelingen van een uur. Na die 8 weken werden ze daarna gerandomiseerd ingedeeld in een tweewekelijkse interventie of in gebruikelijke zorg, tot week 52. De controlegroep, die gebruikelijke zorg kreeg, ontving dit tot week 24.

TIP:  Sportletsels bij jongeren met de helft verminderd door goede warming-up

De volgende meetinstrumenten werden gebruikt:

  • Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), waarop pijn, functie en stijfheid worden vastgelegd aan de hand van 24 vragen.
  • VAS-schaal voor pijn
  • PROMIS Pain Interference voor verstoringen door de pijn
  • Range of motion van de knie
  • Timed 50-ft wandel test

Resultaten

Er deden 222 mensen mee aan de studie. Er was een relatieve hoge mate van uitval in de groep lichte aanraking (25 mensen ten opzichte van 8 in de massagegroep en 7 in de controlegroep). Dit kwam grotendeels omdat mensen niet het gevoel hadden dat de behandeling effectief was.

Na 8 weken was er een significante verbetering te zien op de WOMAC bij mensen die massage kregen vergeleken met de groep die lichte aanraking kreeg en met de controlegroep. Massage verbeterde de pijn, stijfheid en fysiek functioneren op de subschalen van de WOMAC. Massage verbeterde ook de score op de VAS (gemiddeld -11 punten) en de score op de PROMIS en 50-ft wandel test vergeleken met de controlegroep, maar niet met de groep die lichte aanrakingen kreeg. Op de ROM waren er geen significante verschillen tussen groepen te zien. Na 52 weken waren er geen significante verschillen meer tussen de groepen. De behandelingen hadden niet of nauwelijks gerelateerde negatieve bijwerkingen.

Conclusie en opmerkingen

Massage van het gehele lichaam kan op de korte termijn (8 weken) een verlichting van symptomen geven bij mensen met knie-artrose op het gebied van pijn en functie. Een tweewekelijkse opvolging van de massage hield de verbetering in stand, maar gaf na 8 weken follow-up geen extra verlichting meer ten opzichte van de gebruikelijke zorg. De auteurs suggereren dat, hoewel de verbeteringen maar van relatief korte duur waren, dat massage wel een zinvolle interventie kan zijn om het gebruik van pijnstillende medicatie te verminderen, door de vermindering van de pijn die optreedt. Wekelijkse massage kan gebruikt worden om meer directe verbetering in symptomen te krijgen. Dit kan patiënten de mogelijkheid geven om eerder terug te keren naar activiteiten die hun kwaliteit van leven vergroten en kan dus een aantrekkelijke behandeloptie zijn voor mensen met knie-artrose.

TIP:  Interferentie vermindert pijngedrag en hyperalgesie, maar geen oedeem bij ontstekingsreactie bij ratten

Bron: Perlman, A., Fogerite, S.G., Glass, O., Bechard, E., Ali, A., Njike, V.Y., Pieper, C., Dmitrieva, N.O., Luciano, A., Rosenberger, L., Keever, T., Milak, C., Finkelstein, E.A., Mahon, G., Campanile, G., Cotter, A., Katz, D.L.(2019). Efficacy and Safety of Massage for Osteoarthritis of the Knee: a Randomized Clinical Trial. J Gen Intern Med. Mar;34(3):379-386.

Foto bij artikel door MakeStory Studio/ Shutterstock

Bron

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb