Mobilisaties volgens Maitland versus Kaltenborn bij cervicale radiculopathie

Fysiotherapeut geeft uitleg over nekproblematiek.

Ongeveer 76% van de gezonde jong volwassenen heeft wel eens last van klachten in de nekregio. Cervicale radiculopathie (CR) houdt in dat er sprake is van nekpijn met uitstralende pijn in de bovenste extremiteiten. Deze uitstralende pijn heef een neurogeen karakter, met doofheid, paresthesieën, motorische zwakte en afwijkende reflexen en het hangt af van welke zenuw er betrokken is. De radiculpathie ontstaat als gevolg van een vernauwing van het foramen intervertebralis als gevolg van een prolaps van de discus, cervicale spondylose, osteofyten, trauma of een tumor, waardoor er een ontsteking van de zenuwwortel ontstaat. De meest voorkomende oorzaak is een discus prolaps of een spondylose.

Aanwezigheid van een cervicale radiculopathie heeft grote gevolgen, omdat het veel invloed heeft op de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Het lijkt het meest voor te komen tussen 40 en 55 jaar en meer bij mannen dan bij vrouwen. De radiculaire pijn wordt vaak gereduceerd door het hoofd te bewegen naar de contralaterale zijde en neemt toe bij bewegen naar de ipsilaterale zijde. Van de mensen die een cervicale radiculopathie hebben, heeft gemiddeld 41% een eerdere radiculopathie gehad.

Er zijn diverse conservatieve behandelingen voor de cervicale radiculopathie; manuele therapie kan een biomechanische verbetering geven waardoor de klachten afnemen, de inzet van een brace en tractie geeft verbetering op korte termijn, manuele therapie in combinatie met oefentherapie geeft verbetering van klachten bij 91% van de gevallen. Deze studie onderzoekt wat het effect is van oscillerende mobilisaties in vergelijking met aanhoudende rekmobilisaties bij mensen met een cervicale radiculopathie.

TIP:  Sportletsels bij jongeren met de helft verminderd door goede warming-up

Methode

De deelnemers zijn willekeurig ingedeeld in twee interventiegroepen: de oscillerende mobilisatie groep (volgens methode Maitland) en de aanhoudende rekmobilisaties (volgens methode Kaltenborn). De uitkomst werd gemeten met behulp van de Numeric Pain Raiting Scale (NPRS), Neck Disability Index (NDI) en cervicale range of motion (ROM).

De inclusiecriteria waren mensen tussen 30-70 jaar, met aangetoonde cervicale radiculopathie met beeldvormend onderzoek, beperkte ROM, positieve Spurling en distractie test, positieve Upper Limb Neural Tension Test (ULTT), nekpijn en doofheid/paresthesie en/of pijn in arm of hand.

De Maitland groep kreeg een behandeling die bestond uit 3 set van 15 herhalingen van een unilterale posteriore-anteriore glij (aangedane zijde) in buikligging en longitudinale mobilisaties in rugligging. De Kaltenborn groep kreeg als behandeling 3 sets van cervicale tractie in rugligging en segmentale cervicale flexie gecombineerd met een aanhoudende lateroflexie en rotatie rekmobilisatie naar de pijnvrije zijde, in zittende positief. De mate van mobilisatie werd opgebouwd op basis van de klachten van de patiënt. De beide groepen werden zeven keer behandeld, gedurende twee weken.

Resultaten

Er hebben 40 deelnemers meegedaan in het onderzoek; gemiddelde leeftijd 43 jaar, 27 mannen en 13 vrouwen. De Kaltenborn groep bestond uit 14 mannen en 6 vrouwen, de Maitland groep uit 13 mannen en 7 vrouwen. Bij aanvang waren er geen significante verschillen tussen de twee groepen, met uitzondering van de extensie ROM en lateroflexie links. Uit de uitkomsten blijkt dat er in beide groepen sprake is van een verbetering na de behandelingen, de Maitland groep lijkt het meeste resultaat te hebben, met uitzondering van de uitkomstmaat pijn en lateroflexie.

TIP:  Huppelen als tussenstap tussen wandelen en hardlopen

Discussie en conclusie

De Maitland groep lijkt een beter resultaat te geven dan de Kaltenborn groep; oscillerende mobilisaties geven een beter resultaat dan een aanhoudende rekmobilisatie. Hierbij is er vooral een verbetering in ROM en beperkingen, er is echter geen significant verschil tussen vermindering van pijnklachten. Een eerdere studie heeft onderzoek gedaan naar het effect van Mulligan mobilisatietechnieken, in vergelijking met Maitland mobilisaties. Hieruit kwam dat de Mulligan mobilisatietechnieken effectiever zijn, maar er was geen significante verbetering in vergelijking met de controlegroep.

De evidentie is niet heel sterk om onderscheid te maken tussen de Maitland en Kaltenborn methode, ook vanuit eerdere evidentie. Dit onderzoek heeft ook een kleine onderzoeksgroep, waardoor er maar beperkte uitspraak gedaan kan worden.

Concluderend kan gesteld worden dat zowel de mobilisaties volgens het protocol van Maitland en Kaltenborn effectief zijn bij mensen met een cervicale radiculopathie. De verbetering is vooral waarneembaar in termen van pijn, ROM en beperkingen. De Maitland methode lijkt wel beter te zijn dan de Kaltenborn methode, op het gebied van functioneel vermogen en verbetering in ROM. Er is geen significant verschil tussen de pijn en lateroflexie ROM.

Bron: Hassan, F., Osama, M., Ghafoor, A., & Yaqoob, M. F. (2020). Effects of oscillatory mobilization as compared to sustained stretch mobilization in the management of cervical radiculopathy: A randomized controlled trial. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 33(1), 153–158. https://doi.org/10.3233/bmr-170914.

Foto bij artikel door Teeradej/ Shutterstock

Bron

Amber Hulleman

Amber Hulleman

Fysiotherapeut/ sportfysiotherapeut. Docent Fysiotherapie bij Hogeschool Rotterdam. Referent/samenvatter met specialisatie musculoskeletaal / sportfysiotherapie.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb