Graad III-IV mobilisaties zijn klinisch effectiever dan graad II mobilisaties bij frozen shoulder, maar niet kosten-effectiever

Jaarlijks krijgt 3-5% van de bevolking een frozen shoulder. De pijnlijke stijfheid kan jaren blijven bestaan. Er is nog geen algemeen geaccepteerde behandelrichtlijn. Een recent effectonderzoek van de auteurs toonde aan dat zowel high-grade manuele mobilisaties (graad III-IV) als low-grade manuele mobilisaties (graad II) bij 87% van de patiënten na drie maanden een verbeterde schouderfunctie…

Lees meer

De combinatie van Kim test en Jerk test detecteert posteroinferiore labrum laesies

Een posteroinferiore labrumlaesie is moeilijk te detecteren en de diagnose wordt tot op heden vooral tijdens chirurgie gesteld. De onderzoekers doen een studie naar de waarde van een nieuwe test, de ‘Kim-test’, in het detecteren van een posteroinferiore labrum laesie. De auteurs onderzochten daartoe 172 patiënten met schouderpijn verwezen naar de afdeling orthopedie, met een…

Lees meer

Een verkorte pectoralis minor heeft ongunstig effect op scapula positie

Elke mechanisme dat de subacromiale ruimte verkleint verhoogt de kans op impingement van de rotator cuff. Normaal gesproken beweegt de scapula bij elevatie van de humerus in opwaartse rotatie en kantelt hij iets naar achteren (posterior tipping). De pectoralis minor wordt door deze beweging in verlengde positie gebracht. Een verkorte pectoralis minor kan deze scapulothoracale…

Lees meer

Een milde techniek om schouderluxaties te reponeren

Ongeveer 50% van de gewrichtsluxaties vindt in het schoudergewricht plaats. De meeste schouderluxaties (90-98%) vinden in anterieure richting plaats. Complicaties zijn veel voorkomend, zo is er in 55% van de schouderluxaties ook een zenuwletsel aanwezig. Het betreft dan vaak de n. axillaris. De auteurs doen verslag van een succesvolle reponeermethode bij een groep van 41…

Lees meer

Gecompliceerd verloop bij conservatief behandelde claviculafracturen

Claviculafracturen worden doorgaans conservatief behandeld, ongeacht het type fractuur. De klinische impressie dat het herstelverloop ongecompliceerd is, is nog niet onderbouwd met goed onderzoek. De auteurs presenteren in dit artikel de gegevens over een prospectief onderzoek naar het herstelverloop van conservatief behandelde claviculafracturen en de factoren die een goed of slecht herstel kunnen voorspellen. Methode…

Lees meer

Betrouwbare tests voor scapula positie maar met onduidelijke klinische relevantie

Inadequate positionering van de scapula, bijvoorbeeld door slechte aansturing of hypertoon verkorte spieren, wordt geassocieerd met het ontstaan van het impingement syndroom. Er is behoefte aan eenvoudige, betrouwbare en valide instrumenten om de scapula positie bij patiënten te bepalen. De auteurs onderzoeken daarom de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en klinische relevantie van drie tests: twee testen van Host…

Lees meer

Graded exercise effectiever dan gebruikelijke zorg van huisarts bij schouderklachten

Analoog aan ontwikkelingen binnen de behandeling van lage rugpijn, hebben de auteurs voor schouderklachten een operant gedragsmatig programma en een tijd contingent graded exercise therapy programma ontwikkeld om het functionele vermogen ondanks de pijn te verbeteren. Gekeken is of dit programma na 12 weken effectiever is dan gebruikelijke zorg. Methode In het protocol getrainde fysiotherapeuten…

Lees meer