Pijnmechanismen en beweging: hoe onderzoeken en behandelen we het?

Een van de meest voorkomende klachten bij musculoskeletale klachten is pijn tijdens bewegen, ook wel bewegings-geïnduceerde pijn genoemd. Hoewel fysieke activiteit zoals lopen, fietsen en sporten een belangrijke component is in het behandelen van pijnklachten, reageren patiënten met persisterende pijn anders op fysieke activiteit. Het hypoalgetische effect op lichamelijke activiteit die wordt gezien bij gezonde…

Lees meer

Somatische tinnitus met korte screeningstool te identificeren

Tinnitus wordt omschreven als de waarneming van geluid in de afwezigheid van akoestische stimulatie. Dit komt voor bij 10-15% van de volwassen populatie. Is de meeste gevallen is tinnitus gerelateerd aan gehoorverlies of een geluidstrauma waarbij de oorzaak ligt in cochleaire afwijkingen en veranderingen in het auditoire systeem waardoor de tinnitus in stand blijft. Daarnaast…

Lees meer

E-health nuttig bij temporomandibulaire klachten

Tot wel 15% van de populatie rapporteert pijn in de temporomandibulaire regio (TMD). De oorzaak van temporomandibulaire-klachten is een combinatie van musculoskeletale en biopsychosociale factoren. Bekende risicofactoren voor temporomandibulaire-klachten zijn niet-optimale gewoontes met betrekking tot kaakfunctie, trauma, emotionele distress, gewrichtslaxiteit, comorbiditeit van reumatische en musculoskeletale aandoening, en een algemene slechte en ongezonde leefstijl. Temporomandibulaire-klachten kunnen…

Lees meer

Multimodale revalidatie na lumbale artrodese leidt tot betere uitkomsten na zes maanden

Wereldwijd wordt er steeds vaker een artrodese-operaties uitgevoerd in de lumbale wervelkolom doordat de technologie steeds meer is verbeterd wat leidt tot betere uitkomsten. Ondanks de vooruitgang, rapporteert tot wel 40% van de patiënt aanhoudende pijn, suboptimale functionele verbetering en ontevredenheid na de operatie. Ook keert maar de helft terug naar hun oude werkzaamheden. Daarom…

Lees meer

Wat gebeurt er in je brein als je een beslissing neemt terwijl je pijn voelt?

Onze verwachtingen spelen een belangrijke rol in hoe wij pijn ervaren. Dezelfde noxische input kan veel intenser worden ervaren als dit van tevoren ook verwacht wordt. Er wordt vaak gedacht dat dit te verklaren is op basis van veranderingen in de somatosensorische verwerking. Dit onderzoek heeft gekeken naar de invloed van de verwachting van pijn…

Lees meer

Externe focus heeft invloed op corticale activiteit tijdens eenbenige balansoefeningen

Het verbeteren van de balans heeft vaak de prioriteit in het revalidatieproces van verscheidene aandoeningen, zoals de revalidatie na een voorste kruisbandoperatie. Balans is een complexe motorische vaardigheid dat afhankelijk is van informatie vanuit de omgeving en hoe dit verwerkt wordt in de sensomotorische corticale netwerken. Een toegankelijke manier om balans te trainen is door…

Lees meer

Kennis, attitude en handelingen van fysiotherapeuten ter voorkoming van chronische nekpijn

Introductie Chronische nekpijn is een veelvoorkomend probleem in de maatschappij. Chronische pijn kan aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks functioneren en wordt geassocieerd met depressieklachten en kan relaties en interacties met andere mensen beïnvloeden. Het is bekend dat neurofysiologische veranderingen worden gemoduleerd door psychosociale factoren. De evidentie voor fysiotherapie bij chronische nekpijn is daarom matig;…

Lees meer

Neurodynamica en fysiotherapie: is zenuwspanning omstreden?

Neurodynamica wordt vaak toegepast om mechanosensitiviteit te beoordelen of als behandelinterventie. Als behandeling wordt neurodynamica toegepast om beweging te faciliteren tussen het zenuwstelsel en de direct omliggende weefsels of om de mechanische belasting te verminderen op het zenuwstelsel. Het doel is om de veranderde homeostasis van het zenuwstelsel weer te herstellen. Biomechanisch kan er onderscheid…

Lees meer

Chronische nociplastische pijn in de fysiotherapeutische praktijk

De term ‘nociplastische pijn’ werd in 2017 geïntroduceerd door het IASP (International Association for the Study of Pain) als derde beschrijving van pijn naast nociceptieve en neuropathische pijn. Nociplastische pijn wordt gedefinieerd als: pijn die voortkomt uit veranderde nociceptie ondanks de afwezigheid van actuele of mogelijke weefselschade waardoor nociceptie ontstaat of aanwezigheid van ziekte of…

Lees meer

Oppervlakkige en diepe nekspieren reageren verschillend op instabiele motorische taken

Er wordt over het algemeen aangenomen dat de verschillende spierlagen in de nek ook verschillende functies hebben afhankelijk van de anatomische locatie en morfologische eigenschappen. De diepe spieren kunnen op een segmentaal niveau stabiliteit bieden waar de grotere nekspieren de nek als een blok kunnen bewegen en stabiliseren. Onder statische omstandigheden is dit onderscheid ook…

Lees meer

Afwijkende kinematica tijdens alledaagse bewegingen bij chronische nekpijn

Dit onderzoek heeft cross-sectioneel gekeken naar het verschil in kinematica van de cervicale wervelkolom tussen gezonde participanten en patiënten met chronische nekpijn. De auteurs beargumenteren dat, op basis van een recent gepubliceerde systematic review, er meer onderzoek nodig is naar dit onderwerp. Ze stellen dat het in beeld brengen van de dynamische karakteristieken van cervicale…

Lees meer

Diagnostische waarde van anamnestische kenmerken en fysieke testen bij cervicale radiculopathie

Compressie van een cervicale zenuwwortel kan tot verscheidene symptomen leiden, waaronder radiculaire pijn en radiculopathie. Radiculaire pijn betekent pijn als gevolg van inflammatie en/of compressie van een cervicale zenuwwortel. Radiculaire pijn wordt gezien als een variërende aandoening waarbij somatisch gerefereerde pijn en neuropathische pijn samen kunnen komen. Radiculopathie refereert naar objectieve neurologische afwijkingen op sensorische,…

Lees meer

Virtual Reality is een veelbelovend middel tegen chronische pijnklachten

Chronische pijn is een veelvoorkomend, complex en kostbaar probleem. Het is wereldwijd de hoofdoorzaak van invaliditeit. Chronische pijn wordt gedefinieerd als aanhoudende en/of terugkerende pijn langer dan drie maanden. Primaire chronische pijn wordt geassocieerd met significante emotionele distress en functionele invaliditeit die niet door een andere chronische aandoening verklaard kan worden. Secundaire chronische pijnaandoeningen worden…

Lees meer

Fysieke testen kunnen helpen in het onderscheiden van migraine en cervicogene hoofdpijn

Migraine en cervicogene hoofdpijn zijn veelvoorkomende aandoeningen, echter kan hiertussen differentiëren ingewikkeld zijn door de overlap van symptomen. In circa 50% van de gevallen wordt de verkeerde diagnose gesteld, wat leidt tot suboptimale behandelkeuzes. Convergentie van de cervicale en trigeminale afferenten in de trigeminocervicuale nucleus, en de bidirectioniele aard hiervan, kan verklaren waarom nekpijn voorkomt…

Lees meer