valpreventie

The old man is skating on skateboard in skate park

Valpreventie door motorische controle training gecombineerd met aanpassingen in huis

Close up of Grandson's feet on top of his Grandfather's feet

Intrinsieke voetspierversterking verbetert functionele mobiliteit

Horizontal color image of a crowded Damrak in Amsterdam. No social distancing applied.

Inrichting van wijk hangt samen met het aantal valpartijen bij ouderen

Hi-tech concept with vr glasses

Effectiviteit van exergames op valangst bij ouderen

Hurt senior woman felt on the ground on her back with both legs in the air outdoors - Cute old lady injured in the grass after slipping off her feet in the park - Weak elderly person suffering small accident in nature

Snelheid achteruitlopen als screeningsinstrument voor balans- en mobiliteitsproblemen

Home caregiver helping a senior man standing up at home

Oefenen samen met de huishoudelijke hulp

Two senior woman sitting chatting in a nursing home in North East of England. One has pink hair.

Betrouwbaarheid en validiteit van de checklist voor veilig gebruik van rollators bij mensen met dementie

Active senior man stands alone on lonely road between mountains. Older man of back walking on lonely highway

Afkappunten voor de Figure-of-8-Walk Test

Senior woman  holding  a towel and stretching while sitting on chair.

Valpreventie voor ouderen met cognitieve stoornissen

A female occupational therapist of Asian descent works with a cheerful senior female as she does exercises on an exercise ball. She is helping steady her as she holds her arms out.

Betrouwbare en valide meetinstrumenten voor het valrisico bij ouderen met dementie

Japanese senior adult women training with male instructor at boxing gym

Aansluiten bij onze patiënten met cultuur-geïnspireerde oefenprogramma’s

Senior man on a icy staircase

Dansen verbetert spiersynergie