Post-inspanningsmalaise

Jonge dame overmatig vermoeid na fietstest.

Post-inspanningsmalaise bij het chronisch vermoeidheidssyndroom

11-06-Fysieke training combineren met HVR biofeedback bij het chronische-vermoeidheidssyndroom173814428

Fysieke training combineren met HRV biofeedback bij het chronische-vermoeidheidssyndroom?

Patiënten met chronische vermoeidheidsyndroom functioneren beter na cognitief-gedragsmatige fysiotherapie

Pijnklachten verdienen speciale aandacht bij patiënten met het chronisch vermoeidheid syndroom

7_12_3_chronische-vermoeidheidssyndroom-mindfulness_128881192

Mindfulness training kan herstel van het chronische vermoeidheidssyndroom ondersteunen

6_01_1_chronisch-vermoeidheidssyndroom-internationale-criteria_59328619

Nieuwe internationale criteria maken scherp onderscheid tussen Myalgische Encephalomyelitis (ME) en Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS)

6_08_3_chronische-vermoeidheidsyndroom-focussen_53386402

Minder focussen op vermoeidheid lijkt belangrijk bij het chronische vermoeidheidsyndroom

Cortisol

Hypocortisolisme bij het chronisch vermoeidheidssyndroom en bij vrouwen met fibromyalgie, maar niet bij het spastische darmsyndroom

Adequaat energiemanagement voorwaarde voor effectieve therapie bij het chronische vermoeidheidssyndroom

Verwarring rondom vermoeidheid

Vijandig verzet bij chronisch vermoeidheidssyndroom verhoogt kans op hyperventileren

Chronische vermoeidheid door een disbalans tussen inspanning en beloning, en door gebrekkige sociale steun