onveilige hechting

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Female physiotherapy helping young male amputee to walk. Patient wearing prosthesis using rehabilitation equipment. Man learning to walk again. Rehabilitation, recovery, determination, physiotherapy.

Het effect van een goede fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie

Portrait of a confident young entrepreneur standing in his office

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

Senior man with caregiver going shopping at market place

Sociale steun bevordert fysieke activiteit door pijn te verminderen

Portrait of a middle aged Japanese woman standing outdoors with arms crossed

Fibromyalgie en fysiotherapie

Portrait of young mother holding a newborn baby boy in the public park.

Hechtingsstijl, fibromyalgie en fysiotherapie

Elderly russian woman portrait dines in his home.

Goede voeding vermindert risico heropname ziekenhuis voor ouderen

Stressed man trying to sleep in his bed at night

Waarom sommige patiënten gespannen raken tijdens relaxatietraining

Cropped shot of a young woman cleaning her home

Perfectionisme als kenmerk van patiënten met fibromyalgie

Slaap van patiënten met COVID verbeteren met progressieve relaxatie

A mature medicine presenting total knee prosthesis.

Voorspelt fibromyalgie een slechter resultaat na een totale heup/knie operatie?

Woman hand caressing grass in nature near the sea at sunset

Spiritualiteit vergroot veerkracht bij chronische pijn