biopsychosociale model

Male hand get hurt and pain in hand. Symptom office syndrome. He has symptom stress in his hand stiffness causing inconvenience.

Rekken van het carpale ligament bij het carpaal tunnel syndroom

Jonge dame met zorgen heeft extra last van haar carpaaltunnel symptomen.

Ook bij het carpaal tunnel syndroom spelen psychosociale factoren

Vrouw met carpaal tunnel symptomen achter computer.

Factoren die het effect van conservatieve behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom beïnvloeden

13-19-Beïnvloeden manuele mobilisaties de carpale tunnel_719548606

Beïnvloeden manuele mobilisaties de carpale tunnel?

9-13-Manuele therapie bij Carpaal Tunnel Syndroom geeft betere resultaten dan operatie_179131760

Manuele therapie bij Carpaal Tunnel Syndroom geeft betere resultaten dan operatie

8-16-Nieuwe-multidisciplinaire-richtlijn-Carpaal-Tunnel-Syndroom_137806883

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Carpaal Tunnel Syndroom

De Hand elevatie test om het Carpaal Tunnel Syndroom vast te stellen

Fietsen veroorzaakt subklinische geleidingsstoornissen in polsregio

Het biopsychosociale perspectief op chronische pijn