activiteiten meters

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Female physiotherapy helping young male amputee to walk. Patient wearing prosthesis using rehabilitation equipment. Man learning to walk again. Rehabilitation, recovery, determination, physiotherapy.

Het effect van een goede fysiotherapeutische samenwerkingsrelatie

Portrait of a confident young entrepreneur standing in his office

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

Senior man with caregiver going shopping at market place

Sociale steun bevordert fysieke activiteit door pijn te verminderen

Happy senior woman having fun with vr headset.technology, augmented reality, gaming, entertainment and people concept - senior woman with virtual headset or 3d glasses playing videogame at home

Games en eiwitten voor prekwetsbare oudere vrouwen

Senior Woman Standing On One Leg And Exercising Over White Background

De BESTest als aangrijpingspunt om loopsnelheid te verbeteren bij ouderen

Close up of Grandson's feet on top of his Grandfather's feet

Intrinsieke voetspierversterking verbetert functionele mobiliteit

The old woman sits at home and knits garments

Breien tegen osteoartritis

Senior women taking care of herself  she exercise with  dumbbells

Het effect van thuis-oefenprogramma’s voor ouderen

Horizontal color image of a crowded Damrak in Amsterdam. No social distancing applied.

Inrichting van wijk hangt samen met het aantal valpartijen bij ouderen

Portrait of young mother holding a newborn baby boy in the public park.

Hechtingsstijl, fibromyalgie en fysiotherapie

An elderly lady lifting light weights to strengthen her arm muscles

Het Otago Oefenprogramma in het verpleeghuis