Mensen met fibromyalgie zijn gebaat bij 8-vorm Tai chi

7_16_2_fibromyalgie-tai-chi_93298852

Bestaande onderzoeken over fibromyalgie laten zien dat oefentherapie op een hoge intensiteit weliswaar  fitness-levels verbetert, maar dat klachten wat betreft pijn, stijfheid en slaapstoornissen daardoor toe kunnen nemen. Om deze reden hebben de auteurs van dit onderzoek verder gekeken naar andere vormen van oefentherapie die minder belastend zijn en hebben in dit kader Tai Chi onderzocht. Eerdere onderzoeken hiernaar lijken positieve resultaten te hebben, maar in dit onderzoek zijn ook objectieve metingen voor functionele mobiliteit opgenomen om te beoordelen of er objectief gezien ook verbetering optreedt. Er is gekozen voor een 8-vorm van Tai Chi -in plaats van de veel gebruikte 10-vorm- en de oefeningen zijn aangepast aan fibromyalgie-patiënten.

Methode
Er zijn 101 mensen met fibromyalgie geïncludeerd in dit Randomized Controlled Trial. Mensen die in het half jaar daarvoor al Tai chi hadden beoefend werden geëxcludeerd uit dit onderzoek. De Tai chi groep, bestaand uit 51 participanten, ontving gedurende 12 weken 2x per week een Tai chi sessie van 90 minuten. Dit bestond uit 15 minuten warm-up, 45 minuten Tai chi training, 15 minuten rust en tot slot 15 minuten cool-down. De Tai chi oefeningen waren aangepast door een ervaren Tai chi master. De volgende belastende houdingen of bewegingen werden daarbij geminimaliseerd: bewegingloos stilstaan, diepe squats, elevatie van de armen boven 90 graden, aanhoudende spiercontractie, snelle of repetitieve bewegingen en posities die een risico kunnen zijn bij hypermobiliteit. De controlegroep kreeg educatieve training; gedurende 12 weken één sessie van 90 minuten per week. Hierin werden presentaties gegeven door een arts, een diëtiste en een psychotherapeut; allemaal gericht op fibromyalgie met als doel te leren hoe patiënten er het best mee om kunnen gaan. Beide groepen vulden twee keer per maand een vragenlijst in om de voortgang van de behandeling te monitoren.

TIP:  Zelfbehandeling van slaapstoornissen is mogelijk

Gebruikte meetinstrumenten:

  • Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ): een vragenlijst over pijn, vermoeidheid, ochtendmoeheid, stijfheid, depressie, angst, mogelijkheid tot werken en fysieke functies (Bennet, 2005).
  • Numeric Rating Scale (NRS): meten van ernst van de pijn.
  • Brief Pain Inventory (BPI): meten van ernst van de pijn en in hoeverre de pijn het dagelijks leven verstoort (Cleeland, 1994).Mensen werden alleen geïncludeerd als de BPI-waarde bij baseline hoger dan 5 was.
  • Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): meten van slaap kwaliteit (Wang, 2010).
  • Arthritis Self-Efficacy Questionnaire: meten van self-efficacy  (Lorig, 1989).
  • Timed Get Up and Go: meten van functionele mobiliteit, zoals dynamische balans, looppatroon, kracht, flexibiliteit en aërobe capaciteit  (Podsiadlo, 1991).
  • Maximum Reacht test: meten van dynamische balans (Jones, 2011).
  • Timed single leg stance: meten van statische balans (ACSM Guideline, 2009).
  • Hand naar scapula beweging: schouder flexibiliteit (Mannerkorpi, 1994).

Resultaten
Aan het eind van de interventie, na 12 weken, had de Tai Chi groep een significant betere score dan de controlegroep op alle uitkomstmaten, behalve de hand-scapula beweging. Dit is niet verwonderlijk omdat de Tai chi oefeningen zo waren aangepast dat schouder flexibiliteit niet werd geoefend. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat er geen nadelige effecten werden gerapporteerd door de participanten.  Deze resultaten laten zien dat Tai chi een zeer geschikte behandelmethode is voor  mensen met fibromyalgie.

Opmerkingen samenvatter
Dit onderzoek laat zeer goede resultaten zien voor de 8-vorm van Tai chi in een populatie met fibromyalgie. Tai chi is ook wel beschreven als een vorm van ‘mindful bewegen’, waardoor fysieke componenten worden getraind en mensen tegelijkertijd de sensaties die ze hebben leren te accepteren.  In het artikel worden helaas niet de oefeningen specifiek genoemd of getoond, waardoor fysiotherapeuten die dit willen toepassen in de praktijk dit naar eigen inzicht moeten doen naar aanleiding van de punten hierboven beschreven, maar zeker voor mensen die veel ervaring hebben met Tai chi zou dat geen probleem hoeven zijn. Tai chi blijkt dus ook bij fibromyalgie heel goed toepasbaar te zijn. Zie ook.

TIP:  Voorbij de relaxatierespons: Intentioneel systemische mindfulness

Bron

Jones, K.D., Sherman, C.A., Mist, S.D., Carson, J.W., Bennett, R.M., Li, F. (2012). A randomized controlled trial of 8-form Tai chi improves symptoms and functional mobility in fibromyalgia patients. Clin Rheumatol  31:1205–1214

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb