Pijnpatiënt met zelfcompassie catastrofeert minder

6_6_3_zelfcompassie-catastroferen-pijnpatiënt_68609167

De relatie tussen zelfcompassie en chronisch pijn is nog weinig onderzocht. Zelfcompassie verwijst naar in contact staan met je eigen lijden en toegewijd voelen om je eigen moeilijkheden te verlichten. Neff onderscheidt drie componenten binnen zelfcompassie: (1) zelfvriendelijkheid: zorgzaam en vriendelijk naar jezelf zijn als je met moeilijke kanten van je persoonlijkheid of leven te maken krijgt, en vermijden overmatig zelfkritisch te zijn. (2) menselijkheid: beseffen dat je moeilijkheden algemeen menselijk zijn, en (3) mindfulness: aanwezig zijn zonder dat men zich al te sterk laat meeslepen door gedachten of gevoelens. De tegenpolen van zelfcompassie zijn harde zelfkritiek, isolatie, en overmatige identificatie.
De auteurs stellen dat negatief psychologische constructen zoals catastroferen en stress de aanpassing aan pijn bemoeilijken. Omgekeerd is het dus mogelijk dat een positief construct zoals zelfcompassie de aanpassing aan pijn bevordert. Er is beperkt onderzoek naar gedaan (Costa, J., e.a., 2011). In die studie bleek dat binnen een groep patiënten met verschillende aandoeningen, de mate van zelfcompassie significant gecorreleerd was met de mate van acceptatie van pijn. Ondertussen is bekend dat zelfcompassie de depressie vermindert bij chronische pijn.
De auteurs deden een onderzoek naar de rol van zelfcompassie bij een groep obese deelnemers met langdurige musculoskeletale pijnen. De relatie pijn, emotie, pijn eigeneffectiviteit, catastroferen en beperkingen in activiteiten door pijn werd daarbij onderzocht.

Methode

Aan dit onderzoek deden 88 obese patiënten met chronische musculoskeletale pijn mee, die de volgende set van vragenlijsten invulden.

Meetinstrumenten:

  • Zelfcompassie: Self-Compassion Scale (SCS: Neff, e.a., 2003) 26 items x subschalen.
  • Pijn: VAS intensiteit en onplezierigheid.
  • Psychologisch functioneren: Positive en Negative Affect Scale (PANAS: Watsen, e.a., 1988, 20-ietms).
  • Pijn eigeneffectiviteit verwachtingen: Chronic Pain Self-efficacy Scale: Anderson, e.a., 1995).
  • Catstroferen over pijn: Coping Strategies Questionnaire (subshcaal catastroferen, 2 items, Jensen, ea., 2003).
  • Beperkingen in activiteiten door pijn: Pain Disability Index (PDI, Tait, e.a., 1990)
  • Overgewicht: BMI.
TIP:  Zazen, adem en hartvariabiliteit

Resultaten

Hiërarchische lineaire regressie analyse toonde dat zelfcompassie belangrijk en significant gecorreleerd is met negatief affect, positief affect, pijn catastroferen, en beperkingen in activiteiten door pijn. Er werd geen relatie gevonden tussen zelfcompassie en pijn intensiteit, pijn onplezierigheid, of pijn eigen effectiviteit verwachtingen.

Opmerking samenvatter

Het is prachtig te zien hoe het veld rond ‘pijn’ zich ontwikkelt. Constructen die 10 jaar geleden nog als ‘soft’ gezien werden zijn met succes hun bestaansrecht aan het claimen. Zelfcompassie is zo’n construct. Voor fysiotherapeuten is dit relevant. Het maakt de noodzaak duidelijk om de ‘humane’ vaardigheden vorm te geven binnen de behandeling. Patiëntenparticipatie, empowerment waren al binnen getreden, nu gaat ook de deur open voor acceptatie, aandachtigheid(mindfulness), en bijvoorbeeld zelfcompassie. Delen hiervan kunnen naast de biomedische poot door fysiotherapeuten en andere hulpverleners geïntegreerd worden binnen de behandeling. Gelukkig gebeurd dat ook al door een subgroep van fysiotherapeuten. Bevlogen en betrokken als ze zijn bij het wel en wee van de patiënt benaderen zij de patiënt niet alleen met biomedische deskundigheid maar ook met oprechte en diepgaande menselijkheid. Een leger van hulpverleners die zonder grootspraak elke dag een weldaad zijn voor hun patiënten.

Bron

Wren, A. A., Somers, T.J., Wright, M.A., Goetz, M.C., Leary, M.R., Fras, A.M., Huh, B.K., Rogers, L.L., Keefe, F.J. (2011). Self-compassion in patients with persistent musculoskeletal pain: relationship of self-compassion to adjustment to persistent pain. Journal of Pain and Symptom Management, Apr;43(4):759-70

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb