Manuele therapie op lange termijn effectiever bij impingement dan corticosteroïden?

8-13-Manuele-therapie-op-lange-termijn-effectiever-bij-impingement-dan-corticosteroïden-122298685

Manuele therapie en een corticosteroïdeninjectie zijn beide veel toegepaste methodes bij een schouder impingement syndroom. Er zijn veel onderzoeken en reviews geweest naar de effectiviteit van beide behandelingen, maar de behandelingen zijn vaak niet direct met elkaar vergeleken en de resultaten zijn niet eenduidig. In dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek zijn de effecten van corticosteroïdeninjectie of manuele therapie bij patiënten met schouder impingement syndroom (SIS) met elkaar vergeleken.

Methode

Mensen tussen de 18 en 65 jaar met schouder impingement syndrroom werden geïncludeerd in dit onderzoek.

Primaire uitkomstmaat:

  • Shoulder Pain and Disability Index (SPADI; Roy 2009) na 1 jaar. Dit is een zelfgerapporteerde vragenlijst met 2 subschalen; pijn en beperkingen.

Secundaire uitkomsten:

  • Global Rating of Change scale (GRC; Juniper 1994): meet de veranderingen in de kwaliteit van leven.
  • Numeric Pain Rating Scale (NPRS; Jensen 1994 ): meet de pijnintensiteit op een schaal van 0-10.
  • Schouder-gerelateerde gezondheidszorg sessies

De metingen werden verricht op baseline, na 1 maand, na 3 maanden, 6 maanden en een jaar.
104 Participanten werden verdeeld in twee groepen. De ene groep ontving twee keer per week gedurende 3 weken manuele therapie. Daarnaast kregen ze huiswerkoefeningen mee. De andere groep kreeg een injectie met 40 mg triamcinolone acetonide in de subacromiale ruimte van de aangedane arm. Patiënten kregen een blad met instructies mee met eventuele gevolgen van de injectie en wat lichte oefeningen.

Resultaten

Zes patiënten die in de manuele therapie groep waren ingedeeld zijn uitgevallen, al voor aanvang van de therapie, dus de analyse is gebaseerd op 98 personen. De meeste patiënten ontvingen 1 injectie, 38% van de mensen in de injectie-groep kreeg er meer dan 1.
Na een jaar was er in beide groepen ongeveer 50% verbetering op de SPADI, maar de vergelijking tussen de groepen liet geen significant verschil in. Op de GRC was op alle metingen een verbetering te zien die groter was dan het minimale klinische relevante verschil, maar dit was niet significant. De NPRS liet wel een significant verschil zien ten opzichte van de baseline op alle meetmomenten, maar dit verschil was niet klinisch relevant. Ook hier was het verschil tussen de groepen niet significant. Op het aantal schouder-gerelateerde huisarts- / fysiotherapeut bezoeken was er wel een verschil te zien; 37% van de patiënten uit de manuele therapiegroep tegenover 60% uit de injectiegroep bracht een bezoek aan de huisarts of therapeut met schouderklachten.

TIP:  De combinatie van Kim test en Jerk test detecteert posteroinferiore labrum laesies

Opmerkingen samenvatter

Op de drie verschillende meetinstrumenten was te zien dat beide groepen een significante verbetering van de klachten hadden na een jaar, wat betekent dat beide behandelingen goede resultaten geven, maar dat de een niet superieur is boven de ander.

Bron

Daniel I. Rhon, PT, DPT, DSc; Robert B. Boyles, PT, DSc; and Joshua A. Cleland, PT, PhD. One-Year Outcome of Subacromial Corticosteroid Injection Compared With Manual Physical Therapy for the Management of the Unilateral Shoulder Impingement Syndrome. Ann Intern Med. 2014;161:161-169.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb