Kinesio Taping; goede marketing of bewezen effectieve behandelmethode?

8-13-Kinesio-Taping-goede-marketing-of-bewezen-effectieve-behandelmethode-172976858

Kinesio Taping is de laatste jaren een veel toegepaste behandelmethode geworden bij musculoskeletale klachten. Het zou vele voordelen hebben; nociceptieve stimuli worden verminderd wat leidt tot verminderde pijnintensiteit, bloed- en lymfecirculatie wordt verbeterd en spierfunctie neemt toe. Hoewel deze vorm van taping veelvuldig toegepast wordt is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. De reviews die tot nu toe zijn verschenen rapporteren weinig positieve effecten van Kinesio Taping, maar deze reviews zijn alweer enigszins verouderd . In dit review worden de meest recente onderzoeken geanalyseerd. Het doel van deze review is drieledig:

  1. Is Kinesio Taping effectiever dan geen behandeling of een placebo behandeling bij mensen met musculoskeletale problemen op de uitkomstmaten pijnintensiteit, beperkingen, kwaliteit van leven, terugkeer naar werk en algehele indruk van het herstel?
  2. Is Kinesio Taping effectiever dan andere interventies bij mensen met musculoskeletale klachten op diezelfde uitkomstmaten?
  3. Is de toevoeging van Kinesio Taping aan een andere interventie meer effectief dan die interventies alleen, bij mensen met musculoskeletale klachten op dezelfde uitkomstmaten?

Methode

Gerandomiseerde gecontroleerde trials die gepubliceerd waren in een peer reviewed tijdschrift werden geïncludeerd. De patiëntenpopulatie moest bestaan uit mensen met musculoskeletale klachten, die als interventie Kinesio Taping kregen. De uitkomstmaten waren pijnintensiteit, beperkingen, kwaliteit van leven, terugkeer naar werk en algehele indruk van het herstel.
Twaalf artikelen voldeden aan de inclusiecriteria. Deze onderzoeken zijn gepubliceerd tussen 2008 en 2013. Het aantal participanten varieerde van 10 tot 76, het totaal van alle onderzoeken kwam op 495 patiënten. De methodologische kwaliteit werd gescoord met de PEDro-schaal (schaal van 0-10). De scores op de PEDro-schaal varieerde van 3-9, met een gemiddelde van 6.1.
Eén onderzoek vergeleek Kinesio Taping met geen behandeling, 4 vergeleken het met een placebo, 4 met andere interventies en 5 vergeleken groepen die een interventie plus Kinesio Taping kregen met alleen de interventie. De onderzochte klachten waren chronische lage rugpijn, patellofemorale pijn, schouderpijn, nekpijn, anterieure knieklachten, plantaire fasciitis en ‘diverse musculoskeletale aandoeningen’.

TIP:  Het belang van feedforward, corticale plasticiteit en taakspecifiteit bij patiënten met pijn aan het bewegingsapparaat

Resultaten

Het onderzoek dat Kinesio Taping vergeleek met geen behandeling, vond een significante verbetering in pijn op één van de oefeningen (squats). Deze verbetering was echter dusdanig klein (0.5 op een schaal van 1-10) dat dit niet klinisch relevant is. Ook de methodologische kwaliteit van dit onderzoek was slecht (PEDro-score 3).
De vier RCT’s die Kinesio Taping vergeleken met een placebo, hadden een hoge score op methodologie (PEDro 7-9), maar vonden geen klinisch relevante verschillen tussen de behandelingen van de twee groepen.
Het effect van Kinesio Taping ten opzichte van andere interventies werd onderzocht in 4 RCT’s, met in totaal 200 participanten. Drie van deze onderzoeken lieten geen of klinisch irrelevante verschillen zien in het verschil in effectiviteit. Eén onderzoek rapporteerde een snellere verbetering in de groep die Kinesio Taping ontving, maar er was geen vergelijking tussen de groepen gemaakt. Ook bij deze controlegroepen werd dus geconcludeerd dat de mate van bewijs erg laag was.
Tot slot werd in vijf RCT’s de meerwaarde van het toevoegen van Kinesio Taping aan een andere interventie vergeleken. Al deze studies vonden geen meerwaarde in de interventie plus Kinesio Taping vergeleken met de interventie alleen.

Opmerkingen samenvatter

Concluderend kan gesteld worden dat de effecten van Kinesio Taping zoals gemeten in deze onderzoeken niet aanwezig zijn, of te gering om klinisch relevant te zijn. Eerdere reviews naar dit onderwerp komen tot dezelfde conclusie; Kinesio Taping lijkt geen effectieve behandelmethode te zijn voor mensen met musculoskeletale problemen. De auteurs van dit onderzoek stellen zelfs dat het vele gebruik van Kinesio Taping waarschijnlijk vooral is gebaseerd op goede marketing, maar niet op wetenschappelijke onderbouwing. Het is een wijdverspreide behandelmethode en er verschijnen nog regelmatig nieuwe trials, maar gebaseerd op de huidige inzichten heeft Kinesio Taping geen toegevoegde waarde.

TIP:  Indicatie, effecten en trainingsvariabelen voor krachttraining

Bron

do Carmo Silva Parreira, P., da Cunha Menezes Costa, L., Hespanhol Junior, L.C., Dias Lopes, A., Pena Costa, L.O. (2014). Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. Journal of Physiotherapy 60 (2014) 31–39.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb