Manuele therapie lijkt meest succesvolle behandeling bij klachten aan SI-gewricht

8-19-Manuele-therapie-lijkt-meest-succesvolle-behandeling-bij-klachten-aan-SI-gewricht-134830616

Uitstralende pijn vanuit de lage rug naar het been is een klacht waarmee jaarlijks 60.000-75.000 mensen mee bij de huisarts komen. De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld een hernia, stenose of zelfs een tumor zijn, maar in een eerdere studie is gevonden dat het SI-gewricht in 41% van de gevallen gerelateerd is aan het probleem. In dit artikel wordt onderzocht wat het korte termijn effect is van fysiotherapie, manuele therapie of een intra-articulaire injectie op uitstralende pijn vanuit het SI-gewricht.

Methode

Mensen met uitstralende pijn in het been werden via de huisarts doorverwezen. Deze mensen werden eerst uitgebreid fysiek en neurologisch onderzocht. Mensen met SI-gerelateerde pijn die aan vijf strikt geformuleerde diagnostische criteria voldeden, werden gevraagd deel te nemen. Hiervoor moesten de pijnklachten langer dan 4 weken, maar korter dan een jaar aanwezig zijn. Om vast te stellen of de deelnemers werkelijk SI-gerelateerde pijnklachten hadden werden vier provocatie testen uitgevoerd waarvan er minstens drie positief moesten zijn.
Er namen 51 patiënten deel aan het onderzoek. Vijftien mensen werden ingedeeld in de groep fysiotherapie, 18 in de groep manuele therapie en 18 kregen een intra articulaire injectie.
De fysiotherapeutische oefeningen waren geprotocolleerd en hadden als doel om de flexibiliteit van het SI-gewricht te vergroten en spierkracht van de lage rug en bekkenregio te verbeteren. Daarnaast kregen de deelnemers een boekje mee met instructies en huiswerkoefeningen. De oefeningen moesten in de eerste week 5 á 6x per week uitgevoerd worden, daarna 3x per week. Eén keer per week werd dit onder begeleiding van een fysiotherapeut gedaan.
Manuele therapie bestond uit manipulatieve technieken om het SI-gewricht te mobiliseren. Dit werd gedaan in twee sessies, met een interval van 2 weken.
De derde groep kreeg in principe eenmalig een intra articulaire injectie, maar wanneer de pijn binnen een paar dagen weer terugkwam werd de procedure herhaald.
Metingen werden uitgevoerd bij baseline (T1), na 6 weken (T2) en na 3 maanden (T3). Allereerst werd op een 4-puntsschaal vastgelegd of de symptomen wel of niet verbeterd waren. Daarnaast gaven mensen op een VAS-schaal van 0-10 de pijnscore aan. Ook werd de RAND-36 vragenlijst ingevuld . Deze lijst bestaat uit 8 subschalen over de gezondheidsstatus. Uitkomst werd als volgt vastgelegd:

TIP:  Bekkenklachten na zwangerschap na 12 weken chronisch

Succesvol als:

  • Volledig klachtenvrij op T2 of T3 of
  • VAS-score voor gemiddelde pijn op T3 lager dan op T1.

Niet succesvol als:

  • Gestopt met de behandeling voor T3 vanwege verergering van de klachten.
  • VAS-score voor gemiddelde pijn op T3 hoger dan of gelijk aan T1.

Resultaten

Er waren geen significante verschillen tussen de groepen bij baseline.
Op de primaire uitkomstmaat was de fysiotherapeutische behandeling bij 20% succesvol, manuele therapie bij 72% en bij de intra articulaire injectie 50%. Er was een significant verschil tussen de groep die fysiotherapie kreeg en de groep die manuele therapie ontving.
De deelnemers die met fysiotherapie of een intra articulaire injectie werden behandeld hadden op T2 en T3 geen significant verschil in pijn ten opzichte van de baseline. Bij manuele therapie was er wel een significante verbetering in pijn, tussen alle meetmomenten. De gemiddelde vooruitgang was 2 punten op de VAS schaal, wat een klinisch relevant verschil is. Daarnaast was ook op de meeste subschalen van de RAND-36 een significante verbetering te zien.

Opmerkingen samenvatter

Bij de interpretatie van deze uitkomsten moet rekening worden gehouden met het feit dat er geen gouden standaard is voor vaststellen van de oorzaak van de uitstralende pijn in het been. Hoewel de hier gebruikte testen een goede specificiteit en sensitiviteit lieten zien, zou het kunnen dat niet iedere deelnemer de correcte diagnose heeft gekregen. Ook is de sample size klein, in iedere groep maximaal 18 mensen. Wel laat deze studie duidelijke verschillen zien tussen de drie genoemde behandelmethoden die zeker interessant zijn voor verder onderzoek. Manuele therapie lijkt de meest succesvolle behandeling te zijn bij mensen met uitstralende beenpijn vanuit het SI-gewricht en fysiotherapie de minst succesvolle.

TIP:  Zwangeren hebben weinig kennis over bekkenbodem

Bron

Visser, L.H., Woudenberg, N.P., de Bont,J., van Eijs, F., Verwer, K., Jenniskens, H., Den Oudsten, B.L. (2013). Treatment of the sacroiliac joint in patients with leg pain: a randomized-controlled trial. European Spine Journal October, Volume 22, Issue 10, pp 2310-2317.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb