Motivatie techniek: positieve feedback verterkt het effect van mentaal contrasteren op performance

6_11_3_motiveren-mentaal-contrasteren_29072035

Mentaal contrasteren is een belangrijke zelfregulatie strategie die commitment aan een doel versterkt en bovendien de performance verbetert. Bij rugpijnpatiënten is ze effectief gebleken in het versterken van motivatie tot bewegen. Zie link.

Mentaal contrasteren

Bij mentaal contrasteren identificeert men eerst een belangrijke gewenste toestand (bijvoorbeeld goed omgaan met chronische pijn). Vervolgens verbeeldt men dat men dit doel in de toekomst bereikt heeft (zich bijvoorbeeld trots en autonoom voelt). En tot slot reflecteert men over aanwezige barrières in de huidige toestand die het vervullen van die gewenste toekomst in de weg staan (bijvoorbeeld overmatige aandacht schenken aan de pijn). Deze methode komt opvallend overeen met de werkwijze die bij Neuro-Lingistisch Programmeren (NLP) gehanteerd wordt.

Alleen als mentaal contrasteren leidt tot een hoge mate van succesverwachting treedt de toename in commitment en performance op, maar niet als er slechts een gematigde verwachting van succes is. Bovendien blijkt enkelzijdig nadenken over alleen de gewenste toekomst (‘dromen’) of alleen de huidige situatie (blijven hangen) geen effect te hebben op commitment of performance.
Hoge succes verwachtingen zijn echter slechts een voorwaarde voor succesvol doelstreven. Mentaal contrasteren zorgt voor de vertaling van verwachtingen in performance. Eerder onderzoek mat weliswaar de aanwezigheid van succesverwachting, maar manipuleerde deze niet experimenteel. De auteurs doen dit in het huidige onderzoek wel.

Methode

In de huidige twee onderzoeken (N=158, N=147) werd bij studenten voor aanvang van het experiment de Creative Personality Scale (Gough, 1979) afgenomen. De studenten kregen echter nep-feedback over de uitslag daarvan. Een deel van de studenten kreeg te horen dat ze gematigd creatief waren, de overige studenten dat ze juist heel creatief waren. Vervolgens werd het denken van de studenten gestuurd in één van de volgende vier condities: mentaal contrasteren, rond hangen in de huidige situatie, ‘dromen’ over de gewenste situatie, en irrelevant mentaal contrasteren. Creatieve performance was de uitkomstmaat en werd onderzocht door drie sets inzichtproblemen op te lossen. De drie sets bestonden uit acht verbale problemen, acht wiskundige problemen, en acht ruimtelijke problemen. Ze waren gematigd qua zwarte. Het aantal opgeloste problemen was de uitkomstmaat.

TIP:  Automatisatie van lopen meten en trainen

Resultaat

De bekende bevinding dat mentaal contrasteren tot betere preformance leidt dan rond hangen in de huidige situatie of ‘dromen’ over de gewenste situatie, werd hier wederom bevestigd. Deelnemers in de mentaal contrasteren groep die van te voren de nep-feedback kregen dat ze hoog scorenden op creativiteit lossen meer problemen op dan degene die te horen kregen dat ze gematigd creatief waren.

Opmerking samenvatter

Mentaal contrasteren is effectief en kan binnen de fysiotherapie ingezet worden als het gaat om het begeleiden van patiënten rond zelfmanagement van de hun gezondheidsproblematiek. De patiënt sterke positieve feedback geven over een persoonlijke eigenschap die relevant is ten aanzien van het omgaan met het gezondheidsprobleem versterkt het effect van mentaal contrasteren op performance. Neurolinguïstisch programmeren (NLP) sluit nauw aan bij deze bevindingen. Fysiotherapeuten kunnen zich scholen in deze geavanceerde motivatie technieken.

Bron

Oettingen, G., Marquardt, M.K., Gollwitzer, P.M. (2012). Mentaal contrasteren turns positive feedback on creative potential into succesful performance. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 990-996.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb