Eigeneffectiviteit verwachting rond pijn bepaalt de invloed van kinesiofobie

Het fear-avoidance model (Vlaeyen, e.a., 1995) stelt dat catastroferen over pijn tot angst voor bewegen en/of angst voor hernieuwd lestel leidt. Iemand kan op twee manieren op deze angst reageren: confrontatie en vermijding. Confrontatie is gunstig omdat dit de angst vermindert en de activiteiten en het functioneren laat toenemen. Vermijding leidt juist tot het tegenovergestelde.
De onderzoekers veronderstellen echter dat de eigeneffectiviteit verwachting om met de pijn om te kunnen gaan een sterkere voorspeller is voor beperkingen in activiteiten dan bijvoorbeeld catastroferen of angst voor bewegen of hernieuwd letsel. Er zijn al onderzoeken die in die richting wijzen.
Het is zelfs denkbaar dat zowel catastroferen als bewegingsangst alleen een indirect effect hebben op beperkingen in activiteiten. En dat dit effect loopt via de eigeneffectiviteit verwachting. Het huidige onderzoek wil deze relatie onderzoeken bij patiënten met chronische lage rugpijn.

Methode

102 patiënten met chronische lage rugpijn in een fysiotherapeutische revalidatiesetting (cognitief-gedragsmatige benadering) namen deel aan dit onderzoek. Het betrof een patiëntengroep die geselecteerd was op het hebben van kinesiofobie (ze moesten een TSK hebben van 40 of meer).

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Meetinstrumenten:

  • Beperkingen in activiteiten: RDQ (Roland Disability Questionnaire): gerelateerd aan rugpijn.
  • Huidig pijn niveau: VAS
  • Eigeneffectiviteit verwachting ten aan zien van dagelijks functioneren CPSS-PF (Chronic Pain Self-Efficacy Scale) daar de subschaal van.
  • Angst voor bewegen of (her)letstel: TSK (Tampa Scale of Kinesiophobia)
  • Catastroferen: CSQ (Coping Statements Questionnaire) een subschaal daarvan.

Resultaat

Van 95 patiënten kon men de data analyseren. Ook in dit onderzoek bleek dat de eigeneffectiviteit verwachting sterker met beperkingen in activiteiten samenhing dan pijngerelateerde angst.
Een nieuwe bevinding was dat pijngerelateerde angst (kinesiofobie en catastroferen) geen duidelijke relatie met pijn intensiteit had als de eigeneffectiviteit verwachting aan de analyse toegevoegd werd. Dat kan betekenen dat als de eigeneffectiviteit verwachting ten aanzien van ‘functioneren met pijn’ hoog is dat de pijngerelateerde angst dan niet de pijnintensiteit beïnvloed. Een soortgelijke bevinding zag men bij de relatie tussen pijngerelateerde angst en beperkingen in activiteiten: als eigeneffectiviteit toegevoegd werd nam de verklarende kracht van pijngerelateerde angst af.

Conclusie

Deze studie suggereert dat als de eigeneffectiviteit verwachting hoog is dat dan de pijngerelateerde angst geen duidelijke invloed heeft op pijn intensiteit en beperkingen in activiteiten. Als de eigen effectiviteit verwachting laag is dan heeft pijngerelateerde angst wel sterke negatieve effecten op pijn intensiteit en beperkingen.
Gezien de belangrijke rol van de eigeneffectiviteit verwachting rond pijn stellen de auteurs voor om zowel bewegingsangst als eigeneffectiviteit verwachting te meten.

Opmerking samenvatter

In het nieuwsarchief van PsychFysio staat een samenvatting over de Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ). U vindt daar ook de vragenlijst: https://psychfysio.nl/Nieuws/1_02_3.html

Woby, S.R., Urmston, M., Watson, P.J. (2007). Self-efficacy mediates the relation between pain-related fear and outcome in chronic low back pain patients. European Journal of Pain, 11, 711-718.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb