VAS-pijn meet bij kanker en musculoskeletale pijn verschillende aspecten

Er is overweldigend bewijs dat de pijnervaring minimaal uit twee dimensies bestaat: sensorisch en emotioneel. Dat betekent dat als men de pijnintensiteit meet met een unidimensionele schaal zoals de Visual Analoque Scale (VAS) of de Numerical Rating Scale (NRS) het niet duidelijk is welk van de twee dimensies men dan meet.
De Multidimensionele Affect and Pain Survey (MAPS) is een uitgebreide vragenlijst die dit wel in kaart brengt. Onderzoek in China bij post-operatieve patiënten met kanker toonde aan dat vooral de emotionele clusters van de MAPS de pijnintensiteit (NRS) voorspellen, terwijl de somatosensorische clusters dit niet doen. In Tsjechië vond men soortgelijke resultaten bij patiënten met chronische kanker in de buik. Dat zou betekenen dat de NRS- pijnintensiteit meer de emotionele dimensie van pijn meet dan de sensorische.
Omdat de interpretaties van unidimensionele pijnintensiteit schaal kan verschillen per type pijn, geslacht en ook cultuur doen de auteurs hier nader onderzoek naar. Ze willen in dit onderzoek bekijken welke dimensies van pijn (MAPS) de unidimensionele scoring van pijnintensiteit, angst en depressie voorspelt bij een groep patiënten met chronische niet-kwaadaardige musculoskeletale pijn.

Methode

Aan het onderzoek deden 97 vrouwen mee met diffuse musculoskeletale pijn van langer dan 3 maanden. 55% voldeed aan de criteria van fibromyalgie. In de pijnvrije controlegroep deden 85 vrouwen mee.
Via multiple regressieanalyse bleek nu dat de unidimensionele scalen van pijnintensiteit nu voornamelijk voorspeld werden door de somatosensorische clusters van de MAPS.
De unidimensionele schalen voor angst en depressie werden door zowel somatosensorische dimensie van pijn beïnvloed als door de emotionele dimensie van pijn. Dat betekent dat als een pijnpatiënt op een NRS angst rapporteert het niet duidelijk is in welke mate dit veroorzaakt wordt door vooral de sensorische dimensie of de emotionele dimensie van pijn.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

De auteurs verklaren dit verschil met eerder onderzoek onder patiënten met kanker met het gegeven dat pijn bij deze patiënten een veel zwaardere emotionele betekenis heeft (gezien de verwijzing naar eigen eindigheid) dan bij niet-kwaadaardige musculoskeletale pijn.

Samenvattend

De VAS of NRS voor pijnintensiteit lijkt dus bij patiënten met kanker vooral de emotionele dimensie van de pijn te pakken en bij patiënten met goedaardige chronische musculoskeletale pijn de sensorische dimensie. Waarschijnlijk is het daarom beter om voor de sensorische dimensie en de emotionele dimensie afzonderlijke unidimensionele pijnintensiteit schalen aan te bieden.

Huber, A., Suman, A. L., Rendo, C.A., Biasi, G., Marcolongo, R., Carli, G. (2007). Dimensions of ‘unidimensional” ratings of pain and emotions in patiënts with chronic musculoskeletal pain. Pain, 130, 216-244.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb