Verminderde proprioceptie na voorste kruisband letsel

Het detecteren van gewrichtsposities van de knie lijkt doorgaans verminderd na voorste kruisbandletsel (VKL), maar de relatie met klinische functiestoornissen is nog onduidelijk. De perceptie van kracht en gewicht, een onderdeel van proprioceptie, is in onderzoek naar sensorische gevolgen van VKL grotendeels genegeerd. Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen verminderde gewichtsperceptie en kniefunctie.

Methode

Aan het onderzoek doen 10 personen met chronische VKL (graad II en III) en 8 gezonde controle personen mee. De functionele beperkingen door de knieaandoening is onderzocht met de Activities of Daily Living Scale (ADLS) van de Knee Outcome Survey. De kracht van de quadriceps is met een dynamometer gemeten met de heup in 90 graden en de knie in 45 graden. Tijdens de gewichtsdiscriminatie taak zit de patiënt op een conventionele quadricepsbank met de knie in 90 graden met een steun 10 cm boven de malleolus.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Na het inoefenen van de taak met enkele oefengewichtjes krijgt de patiënt een blinddoek voor en oordopjes in. De patiënt geeft in 4 blokken van 14 vergelijktrials aan welke van de twee aangeboden gewichten zwaarder is. In de helft van de gevallen wordt het standaardgewicht van 3 kg als eerste aangeboden. Het testen begint in het eerste blok met het sterkste contrast (bijvoorbeeld 3 kg versus 3,5 kg), in de overige blokken neemt het verschil af (bijvoorbeeld 3 kg vs 3,2 kg). De deelnemer bepaalt zelf de mate van strekken van de knie en de snelheid, doorgaans in 1 of 2 langzame bewegingen. Het linker been en het rechter been zijn getest. Uit deze 54 vergelijkingen van gewichten is bepaald welk verschil in gewicht in 75% van de gevallen correct is gedetecteerd: ‘de differential threshold’.

TIP:  Open of gesloten kinetische keten trainen bij voorste kruisband laesie?

Resultaten

Wat activiteiten betreft laat de ADLS zien dat de meeste personen met kruisbandlaesies milde beperkingen hebben. De kracht van de quadriceps van het aangedane been is 10% minder dan de kracht aan de niet aangedane zijde. Bij gezonden is de kracht ongeveer gelijk. De VKL groep blijkt significant meer fouten te maken met het aangedane been als het gaat om het signaleren van gewichtsverschillen, dan met het niet aangedane been. De ‘differential threshold’ is 0,14 kg aan de niet-aangedane en 0,21 kg aan de aangedane zijde. Bij gezonden is de differential threshold beiderzijds gelijk (rond de 0,16 kg). Deze afname in gewichtsdetectie correleert licht met problemen in het functioneren in het dagelijks leven (ADLS).

De auteurs stellen dat in vergelijking met ander psychometrisch onderzoek naar perceptie van gewichtsdiscriminatie de afname in het aangedane been aanmerkelijk is. Dit kan als een belangrijke stoornis worden gezien. Aangezien de contractie van de quadriceps in het dagelijks leven nooit boven de 20% van de maximale contractie ligt, kunnen kleine verschillen in nauwkeurigheid toch tot overbelasting of letsels leiden.

Heroux ME, Tremblay F. Weight discrimination after anterior cruciate ligament injury: a pilot study. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(7):1362-1368

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb