Verloop KANS is op te splitsen in drie verzuimrisico trajecten

10-19-verloop-kans-is-op-te-splitsen-in-drie-verzuimrisico-trajecten_370347296

Klachten aan Arm Nek en/of Schouder (KANS) zijn een veel voorkomend probleem en daardoor een grote belasting op de zorg. Ze leiden regelmatig voor ziekteverlof op het werk. De prevalentie in twaalf maanden in de algemene werkende bevolking wordt geschat op 12% in de VS, 36% in Nederland en 44-52% in Groot-Brittannië. In Nederland rapporteert 19% daarvan chronische klachten. Deze klachten resulteren vaak in het verlies van productiviteit, inclusief ziekteverzuim. Bij Nederlandse computergebruikers met KANS komt het verlies van productiviteit in 26% van de gevallen voor. Ziekteverzuim wordt gerapporteerd in 19% van de werkende mensen met chronische KANS, waarvan het verzuim bij 39% meer dan 4 weken duurde. Van alle geregistreerde dagen ziekteverzuim was in Nederland in 2012 11,2% te wijten aan KANS. Jaarlijks zijn de geschatte kosten rond de 2,1 miljard euro, waarvan 920 miljoen or verzuimdagen. De meeste patiënten met klachten bezoeken eerst de huisarts. De mogelijke consequenties van deze symptomen voor de uitvoering van hun werk is een belangrijk punt in de eerstelijns fysiotherapie. Hierbij spelen niet alleen de fysieke klachten mee, maar ook overige fysieke, psychosociale of werk-gerelateerde factoren. Er is nog weinig bekend hoe deze subgroepen die hoger of lager risico lopen op uitval geïdentificeerd kunnen worden. Deze kennis is nodig om een meer individuele behandeling in te zetten om zo het verlies aan productiviteit te minimaliseren. In deze studie bekijken de onderzoekers een cohort data van mensen met nieuw ontwikkelde KANS over een periode van twee jaar. Het doel was om vast te leggen hoe vaak ziekteverzuim als gevolg van KANS voorkomt, om trajecten van ziekteverzuim vast te stellen bij deze groep en factoren te identificeren die geassocieerd zijn met deze trajecten.

TIP:  Sportletsels bij jongeren met de helft verminderd door goede warming-up

Methode

In dit prospectieve cohort onderzoek werden mensen geïncludeerd die voor de eerste keer bij de huisarts kwamen met non-traumatische klachten aan arm, nek en/of schouder. De deelnemers vulden om de zes maanden vragenlijsten in over ziekteverzuim.

Resultaten

Aan dit onderzoek deden 533 deelnemers mee. 190 daarvan rapporteerden ten minste een periode van ziekteverzuim als gevolg van KANS. Er konden 3 soorten verzuim worden onderscheiden.

  • Het ‘laag-risico-traject’ met 366 mensen hadden een constante lage kans op werkverzuim.
  • Het ‘matig-risico-traject’ met 12 mensen hadden direct na het bezoek aan de huisarts een grote kans op werkverzuim, maar daarna nam die kans snel af.
  • Het ‘hoog-risico-traject’ met 45 mensen had een constante hoge waarschijnlijkheid op werkverzuim.

De kenmerken van het hoge risico- versus het lage risicotraject:

laag risico traject hoog risico traject
meer functionele beperkingen,

minder specifieke diagnoses,

meer werk-gerelateerde symptomen,

weinig ondersteuning van collega’s.

meer terugkerende symptomen,

meer musculoskeletale comorbiditeiten,

hoge score op somatisatie,

lage score op eisen die op het werk gesteld werden.

Opmerkingen samenvatter

Uit dit onderzoek blijkt dat het ziekteverlof bij KANS in bijna alle gevallen volgens een bepaald traject verloopt. Vooral de laag- en hoog risico trajecten hebben hun eigen specifieke factoren die typerend zijn voor het traject. Het uitvragen van en inspelen op deze factoren door de fysiotherapeut, kan de behandeling van KANS wellicht ten goede komen en het ziekteverzuim door KANS reduceren.

Bron

Feleus, A., Miedema, H.S., Bierma-Zeinstra, S.M., Hoekstra, T., Koes, B.W., Burdorf, A.(2016). Sick leave in workers with arm, neck and/or shoulder complaints; defining occurrence and discriminative trajectories over a 2-year time period. Occup Environ Med. Sep 27.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb