virtual reality

Young woman is using VR device. Studio shot with lot of copy space.

Virtual Reality is een veelbelovend middel tegen chronische pijnklachten

Testing exo gloves.

Virtual reality met exoskelet bij de vroege revalidatie van CVA patiënten