Stress verhoogt het risico op ziekte en is eenvoudig te signaleren

Gespannen man zit thuis op bank en is bezorgt.

Bij klinische depressie en angststoornissen is er bewijs dat dit het risico op verschillende chronische ziektes verhoogt. Dit is onder meer aangetoond bij artritis, cardiovasculaire aandoeningen, COPD en diabetes mellitus. Dat maakt het een relevant onderwerp voor fysiotherapeuten, die immers veel met patiënten deze aandoening te maken hebben. In hoeverre minder ernstige symptomen van depressie en angststoornissen deze invloed hebben is nog niet goed duidelijk. Deze symptomen samen worden beschreven als psychische distress (stress/onrust) en kunnen variëren van milde symptomen tot ernstige aandoeningen.

Recente studies hebben een dosis-respons relatie gevonden tussen psychische distress en het risico op vroegtijdig overlijden. Chronische ziektes en voornamelijk cardiovasculaire aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van vroegtijdig overlijden in deze studies. Het lijkt daarom plausibel om aan te nemen dat het risico op het ontwikkelen van chronische ziektes toenemen met een toename in de mate van distress.
Ook zijn er onderzoeken die aantonen dat het effect van distress op vroegtijdig overlijden sterker is bij mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES).

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Het doel van deze longitudinale studie was om de relatie vast te stellen tussen psychische onrust en het risico op het ontwikkelen van artritis, cardiovasculaire aandoeningen, COPD en diabetes bij variërende mates van distress. Daarbij kijken de onderzoekers wat de rol is van gezondheidsgedrag en of de associaties verschillen bij sociaaleconomische positie.

Methode

De gegevens van de participanten werden verzameld uit de UK Household Longitudinal Study. Deze studie loopt sinds 2009 en verzamelt jaarlijks gegevens van 39.802 mensen uit Groot-Brittannië. De onderzoekers bekeken prospectieve relaties tussen psychische distress bij baseline, gemeten met de 12-item General Health Questionnaire (Goldberg 1978). Deze lijst voor vaak gebruikt om symptomen van depressie en angst vast te stellen aan de hand van de score van 0-12. Bij een score van meer dan 4 wordt beschouwd als klinisch significant voor angst of depressie. De incidentie van artritis, cardiovasculaire aandoeningen, COPD en diabetes werden gemeten door middel van zelfrapportage gedurende 3 jaar (2009-2012). De activiteit en de lokale sociale support (aan de hand van de Neighbourhood Cohesion Scale (Buckner 1988)).

TIP:  Dagelijkse beslommeringen correleren met hoofdpijn

Resultaten

Data van 16.485 volwassenen werden geanalyseerd. Een hogere score op de GHQ (hogere mate van distress) was significant geassocieerd met een hoger BMI, minder goed gezondheidsgedrag (roken, eetpatroon en fysieke activiteit), lagere SES en lagere lokale sociale support. Tijdens de 3 onderzochte jaren ontwikkelde 410(2,9%) mensen artritis, 173 (1,1%) cardiovasulaire aandoeningen, 141 (0,9%) diabetes en 55 (0,3%) COPD.

Distress had een significante associatie met een groter risico op artritis, cardiovasculaire aandoeningen en COPD, maar niet met diabetes. Een score op de GHQ van ≥7 was geassocieerd met artritis (odd ratio 2,22) en cardiovasculaire aandoeningen (odd ratio 3,06) en COPD (odds ratio 3,25). Deze associaties werden deels verklaard door rookgedrag, maar bleef ook significant als daarvoor wordt gecorrigeerd, evenals voor het eetpatroon en oefentherapie. Kijkend naar de SES bleek distress alleen significant voorspellend voor de incidentie van diabetes bij mensen met een praktisch beroep (lage SES). Verder leek de SES niet samen te hangen met de andere onderzochte aandoeningen.

Conclusie en opmerkingen

Dit onderzoek is voor fysiotherapeuten belangrijk, omdat het aantoont dat een eenvoudige meting van disstress (vijf minuten met de GHQ-12) in de periode drie jaar daaropvolgend voorspelt wie er een 2 tot 3 maal hogere kans heeft op het ontwikkelen van artritis, cardiovasculaire aandoeningen of COPD. Dit werd gevonden bij een GHQ-12 score van 7 of hoger.
Als klinische implicaties bespreken de auteurs dat het screenen op distress zinvol is en indien nodig een interventie om de disstress te verlagen. Mogelijk kan dit beleid helpen om de kans op een chronische ziektes te verlagen. Met name behandelaars in de eerste lijn, waaronder ook fysiotherapeuten, kunnen hier een signalerende rol in spelen.

TIP:  Juist bij hoge stress is de fysieke conditie belangrijk: minder burn-out en depressie

Bron

McLachlan, K.J.J., Gale, C.R.(2018). The effects of psychological distress and its interaction with socioeconomic position on risk of developing four chronic diseases. J Psychosom Res. Jun;109:79-85.

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb