Rekken vanaf tweede week reduceert met 50% de nadelige fibrosering bij spierletsel

Door excessieve fibrosering kan het functionele herstel na een spierletsel sterk beperkt worden. De aanwezigheid van transforming growth factor (1 (TGF-(1) speelt een centrale rol in het ontstaan van deze fibrosering door het activeren van myofibroblasten. Decorin is een proteoglycaan dat TGF-(1 deactiveert. Een lokale injectie met Decorin in de regio van het spierletsel voorkomt daardoor fibrosering en bevordert de regeneratie van de spier waardoor de kracht volledig kan herstellen.

Het is echter een onnatuurlijke, dure en invasieve methode. Vroege mobilisatie zou ook het herstel van spierweefsel bevorderen, maar de effecten zijn nog niet precies bekend. De onderzoekers veronderstellen dat passieve rekoefeningen die normaal gesproken de proliferatie en differentiatie van myoblasten bevordert ook littekenweefsel (fibrosering) tegengaat. Ze willen het effect van deze oefeningen vergelijken met het effect van Decorin.

Methode

De onderzoeker gebruikt 36 ratten waarbij de m. gastrocnemius met een chirurgisch mesje voor 50% doorgesneden was. Bij 8 ratten werd het andere been ook beschadigd maar dat been kreeg geen interventie (C-groep). Alle groepen mochten na de beschadiging vrij rondlopen in hun kooi.
24 ratten kwamen in de mobilisatie groep. Deze groep (groep E) werd weer onderverdeeld in drie groepen van ieder 8 ratten waarbij de oefeningen op drie verschillende tijden na het letsel gestart werden:

  • In de E2 groep werden de rekkingen gestart in de ontstekingsfase (2 dagen na het letsel),
  • De E7 kreeg rekkingen in de reparatie fase (7 dagen na het letsel),
  • De E14 groep startte in de remodelleringsfase (14 dagen na letsel).

De manuele rekkingen werden 5 dagen achtereen dagelijks 15 minuten uitgevoerd (5 seconden rek, 5 seconden rust). Acht ratten kregen geen rek maar een lokale Decorin injectie. De injectie is 14 dagen na het letsel gegeven omdat dan het beste herstel optrad bleek uit eerder onderzoek. Bij 4 ratten werden alleen de fysiologische eigenschappen van het spierweefsel beoordeeld. Alle ratten werden 30 dagen na het letsel opgeofferd en het herstel van het spierweefsel is beoordeeld:

  • Spierregeneratie werd uitgedrukt in het aantal en de diameter van de regenererende myofibrillen.
  • Spierfibrosering: plakjes spierweefsel werden bewerkt met Vimentin, dit is een marker voor fibrosering.
  • Contractiele eigenschappen werden bepaald na dissectie van de gastrocnemius. Na bewerking werd met elektrische stimuli een contractie opgewekt waarbij de sterkte (trekkracht) gemeten werd.
TIP:  De 2-km Wandeltest is een redelijke voorspeller van de VO2max

Resultaten

Spierregeneratie: Decorin en de oefengroepen hebben een significant groter aantal regenerende myofibrillen dan alle andere groepen. Decorin had het sterkste effect, daarna de E14 groep. De diameter van de regenererende myofibrillen was alleen in de E14 groep groter dan in de controlegroep.
De mate van fibrosering was 50% minder in alle oefengroepen en in de Decorin groepen.
De contractiele eigenschappen herstelden het beste in de Decorin groep, maar ook de E14 en de E7 groepen verbeterden significant meer dan de controlegroep.

Discussie

Eerder onderzoek toonde al aan dat vroege mobilisatie en oefeningen een snellere en intensieve recapilarisatie in het gelaedeerde gebied gaf en ook een betere spiervezel regeneratie en oriëntatie. Het huidige onderzoek toonde dat de mate van fibrosering ook beïnvloed kan worden. Niet alleen door Decorin maar ook de rekoefeningen deden dit even sterk. Groei factoren kunnen de proliferatie en differentiatie van myoblasten bevorderen, maar ook fibrosering. De sterkste spierregeneratie vind 7-10 dagen na het spierletsel plaats en neemt dan af gedurende 35 dagen. De fibrosering start 14 dagen na het letsel en neemt juist toe tot 35 dagen na het letsel. Mogelijk is de fibrosering gerelateerd aan de reductie in spierregeneratie die na 14 dagen is opgetreden. Daarom is het mogelijk dat het verminderen van fibrosering de regeneratie bevordert.

Er zijn verschillende verklaringen voor het anti fibroserende effect van rekoefeningen: (a) rekken kan de passieve spanning in het weefsel verminderen en daarmee de collagenase activiteit doen toenemen. (b) Mogelijk kan rekken voorkomen dat relatief ongedifferentieerde spiercellen in het letsel gebied differentiëren richting fibroserende cellijnen. (c) Mogelijk ook dat rekken de productie van TGF-(1 beïnvloedt.

TIP:  Intensieve krachttraining geeft bij ouderen duurzamere effecten dan lichte krachtraining

In het normale pathofysiologische proces na spierletsels ziet men 14 dagen na het spierletsel een toename in fibrosering en een afname in regeneratie. Vanuit dat oogpunt is 14 dagen na het letsel de beste periode om met rekken te starten. In het huidige onderzoek laat de E14 groep doorgaans ook de beste resultaten zien.

Hwang JH, Ra YJ, Lee KM, Lee JY, Ghil SH. Therapeutic effect of passive mobilization exercise on improvement of muscle regeneration and prevention of fibrosis after laceration injury of rat. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87(1):20-26

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb