Pilates verbetert bij kinderen de verdeling van de voetdruk

Mother with her young daughter doing some yoga poses in their living room.

Bewegen is gezond. Zeker ook voor jonge kinderen. Elk kind wordt geadviseerd om minimaal 60 minuten per dag fysiek actief te zijn. Het bewegen is belangrijk voor de groei en ontwikkeling. Een van de voordelen van fysieke activiteit is dat de houdingscontrole verbetert. Tijdens fysieke activiteiten raakt het kind regelmatig uit balans, wat een oefenmoment geeft om de balans te behouden of te hervinden.

Het voettype dat het kind heeft is onder andere van invloed op de houdingscontrole. De voet vormt de basis voor steun en genereert veel somatische sensorische input. De voet beïnvloedt de statiek in de rest van het lichaam.

Pilates is een modaliteit van fysieke activiteit die zich richt op het optimaliseren van houding en beweging. Een belangrijk aandachtsgebied daarbij is het ontwikkelen van een geïntegreerde en gecoördineerde core.

Er zijn een beperkt aantal studies gedaan naar het effect van pilates bij kinderen. Er zijn aanwijzingen dat pilates de lenigheid, de romp mobiliteit en de houdingsuitlijning verbetert. De auteurs van het artikel dat we hier samenvatten deden onderzoek naar het effect van mat pilates op de houdingscontrole, de planetaire druk en de planetaire voetboog, bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Methode

Aan dit onderzoek deden 43 kinderen uit een onderwijsinstituut mee. De leeftijd was 8 tot 12 jaar. Deze gezonde kinderen hadden geen eerdere ervaring met de pilates. Ze werden willekeurig toegewezen aan een pilates groep en een controleconditie (gangbare fysieke activiteiten voortzetten). De kinderen in de pilates groep kregen twee keer per week 50 minuten pilates op de mat in een groep. Dit programma duurde 14 weken. De groepen werden begeleid door een fysiotherapeut die geschoold was in pilates. De fysiotherapeut werd daarbij ondersteund door studenten fysiotherapie. Er werden 10 pilates oefeningen geselecteerd gericht op het totale lichaam, wervelkolommobiliteit, core, en gewicht nemen met benen of armen. De tien pilates oefeningen waren:

 • Bridging,
 • Single Leg Stretch,
 • Rolling like a ball,
 • Booking opening,
 • Swan,
 • Swimming,
 • Quadruped,
 • Mermaid,
 • Spine Stretch Forward,
 • Standing roll-down.
TIP:  Exergaming inzetten bij longrevalidatie?

De inleidende oefeningen werden speels en in teamverband uitgevoerd met materialen als ballen en elastische banden. Daarna volgde het protocol van tien oefeningen. Aanvankelijk werden de oefeningen 6-8 keer herhaald, vanaf de 12e sessie waren het herhalingen die sneller uitgevoerd werden.

Metingen

De metingen werden een week voor de start van het programma uitgevoerd en een week na het einde van het programma.

 • Gewicht: het (over)gewicht van de kinderen werd bepaald.
 • Statische houdingscontrole: via krachten platform werd de statische houdingscontrole gemeten. Het kind moest daarbij op één been staan. De volgende variabelen werden daarbij gemeten center of pressure area (COP), en de anterior-posterior en mediaal-laterale verplaatsingen (amplitude, snelheid en frequentie).
 • Dynamische houdingscontrole: de dynamische houdingscontrole werd bepaald door de anterior reach test en de lateral reach test.
 • Voetboog type: het type voetboog werd bepaald met de Podaly en geklasseerd als neutraal, cavus of planus.
 • Statische voetdruk: de verdeling van de statische voetdruk werd gemeten met een drukplaat (Footwork Pro).

Resultaten

Beide groepen verbeteren significant in de statische en dynamische houdingscontrole. Tussen de groepen is er geen verschil in effect. Op de vorm van de voetboog is er geen effect na de training.
Belangrijk is dat er wel een effect gevonden werd op de verdeling van de voetdruk. Deze verbeterde alleen in de pilates groep richting de normale populatie waarden.

Opmerking samenvatter

Dat de kinderen in de pilates groep meer verbeteren op de verdeling van de voet druk kan belangrijk zijn. De houding wordt voor een belangrijk deel vanuit de voet opgebouwd. Een betere (normale/optimale) drukverdeling kan zich vertalen in een betere uitlijning van het gehele lichaam. En een betere uitlijning kan voorkomen dat er op latere leeftijd pijnklachten ontstaan.

TIP:  Afgeronde cursussen

Interessant is dat de oefeningen in dit onderzoek begeleid zijn door een fysiotherapeut. Dit sterkt ons in de observatie dat pilates, bijvoorbeeld in de vorm van Fysiopilates, meer en meer binnen de fysiotherapie toegepast wordt. En met recht. Er is ondertussen erg veel onderzoek gedaan dat aantoont dat pilates een legitieme oefenvorm is voor een breed scala aan bewegingsproblematieken binnen de fysiotherapie. Zie onze samenvattingen over pilates en fysiotherapie.

Bij Psychfysio opleidingen bieden we een opleiding aan tot Pilates trainer, speciaal voor fysiotherapeuten. Deze krachtige Fysiopilates opleiding omvat negen hele dagen verspreid: over een jaar.

Bron: Neves, J. C. J., Valenciano, P. J., Cibinello, F. U., Carvalho, M. Y. L., & Fujisawa, D. S. (2021). Effectiveness of the Mat Pilates on the postural control, plantar pressure and plantar arch of school children: A randomized clinical trial. J Bodyw Mov Ther, 28, 576-584. doi:10.1016/j.jbmt.2021.09.005

Foto bij artikel door FatCamera / iStock.

Bron

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb