Patellofemorale pijn bij mannen mogelijk andere oorzaak dan bij vrouwen

9-18-Patellofemorale pijn bij mannen mogelijk andere oorzaak dan bij vrouwen_253615144

Bij mensen met patellofemorale pijn (PFP) zijn factoren als spierzwakte van de quadriceps, verstoorde activatie van de vastus medialis en verminderde knie flexibiliteit vastgesteld. Deze factoren zijn gebaseerd op de laterale beweging van de patella tijdens activiteiten. Behandelaars schrijven vaak krachttraining van de quadriceps voor, maar in veel gevallen is dit niet de oplossing voor het probleem. Een andere theorie van het ontstaan van PFP is een vergrote quadriceps hoek (Q-angle) door een veranderde heup beweging, waardoor een abnormaal bewegingspatroon in de patella ontstaat. De Q-angle wordt zowel beïnvloed door heup adductie en endorotatie. Gebaseerd op een systematisch review blijkt dat er in meerdere studies een zwakte in de heupabductoren en exorotatoren is bij vrouwen met PFP. Er is ook toenemend bewijs dat krachttraining van die spiergroepen positieve resultaten heeft. Hoewel PFP 2,2 keer zoveel voorkomt bij vrouwen als bij mannen, blijft PFP een veel gezien overbelastingsprobleem bij alle actieve volwassenen. Het primaire doel van dit onderzoek was om heupkracht te vergelijken bij mannen met en zonder PFP. Het secundaire doel was om vast te stellen of mannen met PFP een verminderde kniefunctie hebben ten opzichte van een gezonde controlegroep.

Methode

Zesenzestig mannen met PFP en 36 gezonde mannen namen deel aan het onderzoek. Inclusiecriteria waren dat ze minstens 3x per week gedurende 30 minuten sporten in de laatste 6 maanden. Isometrische kracht van de abductoren, endo- en exorotatoren en extensoren van de heup en de knie-extensoren werden gemeten met een hand held dynamometer tijdens gestandaardiseerde tests. Peak force werd gemeten in kilogrammen en beschreven als een percentage van het lichaamsgewicht.

TIP:  Verminderde proprioceptie na voorste kruisband letsel

Resultaten

Alle proefpersonen, onafhankelijk van welke groep, hadden vergelijkbare kracht in de spiergroepen rondom de heup. Mannen met PFP hadden wel 17% minder spierkracht in de knie-extensoren dan de gezonde mannen in de controlegroep en dit verschil was significant.

Opmerkingen samenvatter

De mannen met PFP lieten een verminderde spierkracht zien in de extensoren van de knie, maar niet in een van de geteste spiergroepen rondom de heup. De endorotatoren van de heup hadden bij mannen met PFP wel 13% minder spierkracht, maar dit verschil was niet significant. Ondanks de afwezigheid van significantie, kan dit verschil wel klinisch relevant zijn. Bij vrouwen is er veel bewijs dat spierzwakte rondom de heup meespeelt, maar wellicht is de zwakte van de extensoren voor de knie bij mannen wel relevanter. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of PFP bij mannen andere mechanische problemen een rol spelen dan bij vrouwen met PFP, waardoor bij mannen ook andere behandeldoelen gesteld moeten worden.

Bron

Bolgla, L.A., Earl-Boehm, J., Emery, C., Hamstra-Wright, K, Ferber, R. (2015). Comparison of hip and knee strength in males with and without patellofemoral pain. Phys Ther Sport. Aug;16(3):215-21

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 6 maart 2024. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 8 maart 2024. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 31 mei 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px