Mindfulness training bevordert positieve relaxatie ervaring van gezondheidswerkers

9-01-Mindfulness training bevordert positieve relaxatie ervaring van gezondheidswerkers-209130082

Emotionele uitputting, een centraal kenmerk van burn-out, zou volgens onderzoek van de auteurs bij 32% van de artsen voor komen. Deze negatieve emotionele toestand heeft nadelige consequentie voor de gezondheid van de arts en de kwaliteit van de geleverde zorg. Positieve emoties zijn slechts bij 6% tijdens het werk aanwezig. Dat is jammer want positieve emoties kunnen de gezondheid en het mentale welzijn juist sterk ondersteunen. Mindfulness training is een bewezen effectieve methode om positieve emoties te faciliteren.
Smith (2007) stelt dat de ontspanningservaring (Relaxation states: R-states) die optreedt tijdens of na een ontspanningsoefening in vier categorieën valt:

  1. Basis relaxatie: slaperig, lichamelijk ontspannen, onthecht, mentaal ontspannen, rustig, verfrist.
  2. Positieve energie: vitaal, blij, dankbaar, liefdevol, optimistisch.
  3. Mindfulness: rustige geest, helder gewaar zijn, acceptatie, flow.
  4. Trancedentie: verwondering, mysterieus, tijdloos.

Positieve emoties zijn echter minder onderzocht in het kader van werk dan stress-arousal of neurofysiologische aspecten.
Relaxatie inzetten voor stressmanagement en herstel van klachten is feitelijk een negatieve doelformulering: je wilt dan van iets af, iets kwijt raken. Een andere manier om welzijn te verhogen is nastreven wat je wel wilt hebben, bijvoorbeeld vitaliteit.
Hoewel er goede programma’s bestaan ten aanzien van mindfulness training of werk gerelateerde stressmanagement training, wordt dit echter weinig aangeboden als nascholing voor de gezondheidswerker zelf. Zelfzorg wordt blijkbaar gezien als een persoonlijke verantwoordelijkheid.
Omdat er relatief weinig onderzoek gedaan is naar het effect van mindfulness training op positieve emotionele toestand (positieve relaxatie-states) van artsen deden de auteurs van dit artikel hier een onderzoek naar.

Methode

Aan dit onderzoek deden 42 artsen mee. Ze waren gemiddeld tien jaar werkzaam in een publieke of privé praktijk.

TIP:  Relaxatie training als behandeling voor milde hypertensie

Metingen

  • Mindfulness: Five Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ).
  • Positieve emoties: Smith Relaxation States Inventory (SRSI-3, Smith 2007). 38-items om 19 R-states te meten in de vier bovengenoemde categorieën.
  • Hartfrequentie: voor- en na elke sessie.

De deelnemers werden random toegewezen aan de interventie of aan een wachtlijst-controle groep.
De mindfulness training bestond uit twee fasen. In de eerste fase werd het traditionele Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma van John Kabat-Zinn aangeboden. In twee maanden werden 8 sessies van 2,5 uur aangeboden en één stilte dag.
In de tweede fase (behoud-fase) werd er tien maanden lang eenmaal per maand één sessie van 2,5 uur aangeboden.

Resultaten

Na 8 weken MBSR training was er in de interventie groep significante verbetering opgetreden in mindfulness en positieve relaxatie-states ten opzichte van de wachtlijst-controle groep. In de wachtlijst-controle groep was geen verbetering te zien. Bovendien zag mag men een daling in harstfrequentie in de interventiegroep.
In de interventie groep bleek zowel een toename in mindfulness als een afname in hartfrequentie sterkt te correleren met een toename op de vier categorieën van de positieve relaxatie-states.
Na de behoudsfase (10 maanden) bleek veel van de verbetering in mindfulness en verbeteringen in 3 van de 4 categorieën van positieve relaxatie-states zelfs nog verder toe te nemen.

Opmerking samenvatter

Het interessante van dit onderzoek is dat niet zozeer de afname in stressgevoelens gemeten zijn, maar een toename in positieve gevoelens. Ander interessant punt is dat de verbetering na de 8 weken MBSR training nog verder doorzet. Dit is conform de verwachting ten aanzien van zelfregulatie interventies. Men verwacht dat de cliënt iets leert waarmee hij zelf aan de slag kan. In een follow-up hoop je dat dan ook te zien.
Het onderzoek betrof artsen, maar gezien de huidige administratieve belasting en externe auditdruk zullen er ook veel fysiotherapeuten zijn die burn-out zijn of op het punt staan dit te worden. Helaas zien we ook binnen de fysiotherapie dat hier niets voor ondernomen wordt. Ook hier lijkt te gelden: zelfzorg is iets wat je zelf moet regelen.
De opleiding tot mindfulness trainer ‘de mindful fysiotherapeut’ vult deze lacune echter wel op. De cursus is primair bedoeld om fysiotherapeuten te leren het MBSR programma aan patiënten of cliënten aan te bieden. Omdat de fysiotherapeuten tijdens de cursus het programma zelf ook doorlopen plukken ze daar de vruchten van. In de evaluaties zien we dat terug. Aan de ene kant heeft men veel geleerd om mindfulness voor patiënten in te zetten, maar opvallend is ook dat men de cursus als een weldaad heeft ervaren ten aanzien van het eigen functioneren.

TIP:  Stressmanagement voor het spastische darmsyndroom

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-

Bron

Amutio, A., et al. (2014). “Enhancing relaxation states and positive emotions in physicians through a mindfulness training program: A one-year study.” Psychol Health Med: 1-12.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 2 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 18 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb