Fysiotherapie in combinatie met autogene training verbetert de motoriek bij Parkinson

11-07-Fysiotherapie in combinatie met autogene training verbetert de motoriek bij Parkinson_548279857

Fysiotherapeutische oefeningen helpen bij Parkinson. Ze verlichten de motorische problemen. Relaxatietraining kan ook een belangrijke interventie zijn om de rigiditeit en bijkomende symptomen van Parkinson te verlichten (Schenkman, e.a., 1989). In die zin ligt de combinatie van oefenen en ontspanningstraining voor de hand. Maar heeft dit dan ook voordelen ten aanzien van de motorische problemen? Met andere woorden: heeft fysiotherapie in combinatie met ontspanningstraining een groter effect op de motorische problemen bij Parkinson dan fysiotherapie alleen. Dat is precies wat de auteurs van dit artikel onderzochten. Voor de relaxatie training kozen ze voor de autogene training van professor J. Schultz. Autogene training is een vorm van zelfontspanning, wat goed past binnen de moderne kaders van zelfregulatie en zelfmanagement.

Methode

Het onderzoek vond plaats op een fysiotherapie afdeling van een Kliniek voor bewegingsstoornissen. De inclusie criteria waren als volgt:

  • Parkinson stadium 2-3 (Hoehn&Yahr),
  • Leeftijd 55-65 jaar,
  • 30-40% wat betreft ernst op de motorische subschaal van de Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS),
  • Mini Mental State Examination 27 of meer,
  • Constant medicatie regiem voor 3 maanden,
  • Stabiele respons op medicatie zonder fluctuaties of dyskinesie,
  • Geen eerdere fysiotherapeutische oefeningen hebben gehad.

66 patiënten werden random toegewezen aan a) autogene training met oefentherapie of a) alleen oefentherapie. Twee neurologen analyseerden de uitslagen op de Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) op drie momenten: voor aanvang van de fysiotherapie, aan het eind van de fysiotherapie 8 weken later, en bij een follow-up op 12 weken. De beide groepen kregen 5 keer per fysiotherapie. Voor de controlegroep bestond deze fysiotherapie uit één uur fysieke oefeningen (met om de 15 minuten 5 minuten pauze). De experimentele groep kreeg even eens 60 minuten oefeningen, maar direct daaraan voorafgaande kregen ze 15 minuten autogene training.

TIP:  Effecten van psychologsiche behandeling van eczeem

Resultaten

De patiënten in de experimentele groep die aanvullend autogene training kregen verbeterden significant meer op de motorische subschaal van de UPDRS dan de patiënten die alleen de fysiotherapeutische oefeningen kregen. De verbetering was respectievelijk 52% versus 35%. Dit verschil ten gunste van de autogene training groep werd in essentie behouden tot de follow-up: 31% versus 21%. De autogene training groep deed het dus beter zowel direct na de behandeling als vier weken later op de follow-up, terwijl er bij aanvang van de fysiotherapie geen verschillen waren. Enkele voorbeelden waarin de autogene training groep sterker verbeterde zijn: gezichtsexpressie, rigiditeit, rust tremoren, vinger tikken, handbewegingen en snel alternerend bewegen.

Opmerkingen samenvatter

De bevindingen zijn opmerkelijk. Natuurlijk kan men relaxatie training toevoegen aan het behandelprogramma voor patiënten met Parkinson, bijvoorbeeld om stress te verminderen en het welzijn te verhogen. Dat alleen is al een mooi streven. Dit onderzoek toont echter dat relaxatie training ook helpt om meer centrale doelen van fysiotherapie te behalen: beter motorisch functioneren. De strategie om autogene training direct voor aanvang van het oefenen aan te beiden, lijkt een slimme keuze. De patiënt profiteert dan direct van effecten die bij relaxatietraining horen, zoals toegenomen ontspanning, verbeterde reflexen en beter motorische controle, betere concentratie en meer optimisme. Deze fysiek-mentale ‘opkikker’ kan vervolgens de daaropvolgende fysiotherapeutische oefeningen effectiever maken. Voor fysiotherapeuten die meer willen met ontspanning, zie de cursus: pijn en stressmanagementtechnieken.

Bron

Ajimsha, M. S., Majeed, N.A., Chinnavan, E.,Thulasyammal, R.P. (2014). Effectiveness of Autogenic Training in improving motor performances in Parkinson’s. Complementary Therapies in Medicine, 22, 419-425.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb