Acromiohumerale afstand niet van invloed op rotatorcuff problematiek

11-08-Acromiohumerale afstand niet van invloed op rotatorcuff problematiek_531358357

Rotator cuff gerelateerde pijn is de meest voorkomende oorzaak van schouderpijn. De acromiohumerale afstand – de kortste afstand tussen de inferieure rand van het acromion en de superieure rand van het caput humeri – is mogelijk gerelateerd aan de aanwezigheid en ernst van sommige schouder afwijkingen, zoals het subacromiale impignement syndroom en rotator cuff tendinopathie. Sommige onderzoekers suggereren deze relatie, maar het is nog altijd niet duidelijk vastgesteld. Als deze relatie blijkt te bestaan kan de behandeling van schouderklachten zich richten op het vergroten van de acriomiohumerale afstand en kan de afstand in onderzoeken gebruikt worden als uitkomstmaat van de resultaten van de behandeling, net als pijn, functie en ROM. Het doel van deze studie is om de mate van associatie tussen acromiohumerale afstand en pijn, beperkingen en bewegingsuitslag vast te stellen bij mensen met rotator cuff gerelateerde schouderklachten. Een tweede doel van dit onderzoek was om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van het meten van de acromiohumerale afstand door echografie vast te stellen bij 0 en 60 graden schouderelevatie.

Methode

In deze cross-sectionele studie werden deelnemers met chronische rotatorcuff gerelateerde schouderklachten gevraagd mee te doen. Deze mensen tussen 18 en 55 jaar hadden tenminste drie maanden lang klachten en moesten aan minstens  van de volgende criteria voldoen: 1) positieve Neer test, 2) positieve Hawkins-Kennedy test, 3) positieve Jobe test, 4) painful arc tijdens flexie of abductie, 5) pijn tijdens laterale rotatie en/of abductie tegen weerstand.
De primaire uitkomstmaat was de acromiohumerale afstand vastgesteld door middel van echografie op 0 en 60 graden elevatie, met de patiënt in zit. Hoger dan 60 graden maakt het moeilijk om de acromiohumerale afstand vast te stellen en tussen 60 en 120 graden verschuiven de rotator cuff pezen naar mediaal achter het anterieure-inferieure aspect van het acromion en zijn niet langer vatbaar voor extrinsieke impingement. Dezelfde beoordelaar mat 3 keer deze afstand om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te kunnen stellen.
Overige uitkomstmaten waren de pijnvrije bewegingsuitslag en schouderpijn en -beperkingen, gemeten op de Shoulder Pain and Disability Index (SPADI; Roach 1991).

TIP:  Graad III-IV mobilisaties zijn klinisch effectiever dan graad II mobilisaties bij frozen shoulder, maar niet kosten-effectiever

Resultaten

Er waren in totaal 97 deelnemers. 31% van de deelnemers hadden 3-6 maanden schouderpijn gehad, 18,6% tussen 6 en 12 maanden en 50,4% langer dan een jaar. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid bij 0 en 60 graden bleek ‘excellent’. Er werden geen correlaties gevonden tussen de acromiohumerale afstand op 0 en 60 graden en de SPADI. Ook waren er geen significante correlaties tussen de acromiohumerale afstand en pijnvrije ROM.

Opmerkingen samenvatter

De acromiohumerale afstand wordt soms gezien als een van de mogelijke mechanismen voor het ontwikkelen van rotatorcuff gerelateerde pijn, die kan resulteren in het schouder impingement syndroom. De acromiohumerale afstand was gemiddeld 9,6 mm bij 0 graden elevatie. De normale acromiohumerale afstand in neutrale schouderpositie varieert tussen 9 en 12 mm. Verminderde waardes variëren tussen 6-10 mm bij mensen met verschillende gradaties van pees pathologie. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen de grote van de acromiohumerale afstand en schouderpijn/beperkingen of pijnvrije mobiliteit. Dat zet vraagtekens achter het nut van behandelingen gericht op het vergroten van deze afstand.

Bron

Navarro-Ledesma, S., Struyf, F., Labajos-Manzanares, M.T., Fernandez-Sanchez, M., Morales-Asencio, J.M., Luque-Suarez, A. (2017). Does the acromiohumeral distance matter in chronic rotator cuff related shoulder pain. Musculoskelet Sci Pract. Mar 9;29:38-42.

Shanty Sterke

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb