Patiënt verleiden tot publiekelijke uitspraken over positieve coping helpt bij chronisch pijn

De theorie van strategische zelfpresentatie stelt dat als mensen in het openbaar verklaren een bepaalde karaktertrek, opvatting of gewoonte te hebben, dat zij zich dan consistent gaan gedragen naar deze identiteit. Dit effect is veelvuldig aangetoond binnen gezonde populaties, maar veel minder binnen klinische groepen. In een onderzoek werden nier patiënten verleid om (a) publiekelijk te verklaren dat ze goed met een ziekte konden omgaan of (b) te verklaren tegen welke problemen ze aanliepen. Drie maanden later bleek de eerste groep minder depressief te zijn dan de tweede groep. Bij chronische musculoskeletale pijn is dit effect nog niet onderzocht. De auteurs willen kijken of strategische zelfpresentatie van adequate coping met pijn positieve effecten heeft op pijn, coping met pijn en depressie.

Methode

Aan dit onderzoek deden 118 patiënten met chronische musculoskeletale pijn mee. Alle deelnemers ondergingen een vier weken durend multidisciplinair pijnrevalidatie programma.

Metingen

  • Pijn: Multidimensional Pain Inventory (Kerns, e.a. 1985).
  • Depressie: Center for Epidemiologic Studies– Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977).
  • Eigen-effectiviteit t.a.v chronische pijn: Pain Self- Efficacy Questionnaire (PSEQ; Nicholas, 2007)
  • Coping met chronische pijn: een selectie van 18 items uit drie vragenlijsten: Coping Strategies
  • Questionnaire (CSQ; Rosenstiel & Keefe, 1983), the Vanderbilt Pain Management Inventory (VPMI; Brown & Nicassio, 1987), and the Chronic Pain Coping Inventory (CPCI; Jensen, Turner, Romano, & Strom, 1995).
  • Sociale wenselijkheid: Marlowe-Crowne Social Desirability Scale – short form (MC-13; Reynolds, 1982)

Strategische zelfpresentatie manipulatie

Er werden vier onderzoeksgroepen gemaakt door positieve- of negatie zelfpresentatie te combineren met publiekelijke- of privé zelfpresentatie.

Positieve- versus negatieve zelfpresentatie

Na de eerste week van de behandeling moesten de patiënten beschrijven hoe hun chronische pijn invloed had op de behandeling, familie en sociale relaties, pijn beheersing, en emoties en zelfwaardering. De positieve zelfpresentatie groep kreeg de opdracht om op papier te beschrijven welke copingstrategieën ze succesvol toepaste in relatie tot de vier hierboven genoemde gebieden. De negatieve zelfprestatiegroep kreeg de opdracht te beschrijven welke problemen ze ervoeren ten aanzien van het zich aanpassen op deze vier gebieden.
Vervolgens werden beide groepen direct daarna geïnterviewd ten aanzien van hun coping en moesten de deelnemers voorlezen wat ze opgeschreven hadden. Na de tweede week van de behandeling kreeg iedere deelnemer zijn eigen video te zien in een privé vertrek.

TIP:  Relaxatie training als behandeling voor milde hypertensie

Publiekelijke of private zelfpresentatie

De publiekelijke zelfpresentatie groep kreeg te horen dat de videosegmenten gebruikt zullen worden om toekomstige patiënten te scholen in (a) hoe ze succesvol met problemen kunnen omgaan of (b) ze te informeren welke problemen lastige te overwinnen zijn. In de private zelfpresentatiegroep werd verteld dat ze deze video een maand na het beëindigen van het programma terugkregen om (a) te ervaren hoe goed ze nog met de pijn omgingen of (b) om te zien tegen welke problemen ze nog aanliepen.

Resultaten

Op de meeste variabelen werd een positief effect gevonden ten gunste van de positieve/publiekelijke zelfrepresentatie groep. Vooral in deze groep ziet men een significante verbetering pre-post treatment op pijn ernst, pijn interferentie, algemene activiteiten, eigen-effectiviteit t.a.v chronische pijn, adaptieve coping, en depressie.

Opmerkingen samenvatter

Dit onderzoek sluit prachtig aan bij de theorie van motivational interviewing en solution focused therapy (oplossingsgericht werken). Beide benaderingen richten zich op de krachten / sterktes van de patiënt voor het bevorderen van motivatie en het werken aan oplossingen. Beide benaderingen benadrukken ook dat de redenen tot verandering en de positieve coping statements uit de mond van de patiënt zelf moet komen wil ze effect hebben. Dit onderzoek laat zien dat fysiotherapeuten er goed aan doen de patiënt te verleiden tot het doen van publiekelijke zelfuitspraken ten aanzien van positieve coping met chronische pijn.

Gilliam, W. P., Burns, J. W., Gagnon, C., Stanos, S., Matsuura, J., & Beckman, N. (2012). Strategic Self-Presentation May Enhance Effects of Interdisciplinary Chronic Pain Treatment. Health Psychology, Advance online publication.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 7 juni 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb