Graded exposure bij werkgerelateerde pijn aan de bovenste extremiteit kan indrukwekkende effecten geven

6_15_2_graded-exposure-bovenste-extremiteit_96021926

In Nederland blijkt 20%-40% van de werkende populatie last te hebben van klachten in de bovenste extremiteit. Nek en schouder pijn komen het meest voor. De auteurs melden dat eerder onderzoek naar chronische pijn aannemelijk maakt dat catastroferen en pijngerelateerde angst een significante rol spelen bij de ervaren pijn en beperkingen. Bij chronische lage rugpijn is aangetoond dat graded exposure van de patiënt aan activiteiten die hij vermijdt het catastroferen en de pijngerelateerde angst vermindert en het functioneren verbetert. Omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar graded exposure bij patiënten met werk gerelateerde pijnklachten in de bovenste extremiteit deden de auteurs hier een onderzoek naar.

Methode

Het betrof een single-case experiment waar acht patiënten bij betrokken waren die een verhoogde score hadden op de tampaschaal voor kinesiofobie (>39). De metingen van de graded exposure fase werden vergeleken met de baseline fase waarin er geen behandeling was en met een follow-up fase van zeven dagen. De lengte van de baseline fase werd random vastgesteld en lag tussen de 12 en de 21 dagen. Dagelijks werd de pijn gerelateerde angst, catastroferen rond pijn en de pijn intensiteit opgetekend. Om de dagelijkse meting hanteerbaar te houden vond die plaats doormiddel van een verkorte vragenlijst bestaande uit 12 items geselecteerd uit de TSK, PCS, en PASS-40.
De complete vragenlijsten van pijn gerelateerde angst (TSK) en catastroferen over pijn (PCS), de waargenomen schadelijkheid van een activiteit (PHODA-UE), en de functionele beperkingen (QuickDASH) werden bij aanvang van de baseline, bij aanvang van graded exposure, en na zes maanden follow-up gemeten.

TIP:  Effecten van psychologsiche behandeling van eczeem

Opzet

Na de baseline startte de intake. Vervolgens werd op dag drie een hiërarchie ontwikkelt van angst oproepende activiteiten met de PHODA-UE . Op dag acht vond een educatie sessie plaats, direct gevolgd door de eerste exposure sessie en een gedragsexperiment. De graded exposure fase bestond uit maximaal 10 sessies van één uur. Tussen de sessies waren er huiswerk opdrachten.

Resultaten

Bij visuele inspectie van de dagelijkse metingen bleek dat alle veranderingen optreden tijdens de graded exposure fase, en nooit tijdens de baseline fase. Bovendien bleven de veranderingen behouden tijdens de follow-up fase. Dit betrof de dagelijkse metingen in catastroferen, pijn gerelateerde angst, angst voor bewegen/schade, en pijn intensiteit. Eerst daalde het catastroferen en de angst (duidelijke verandering rond zeven dagen) en pas later in de tijd daalde de pijn (duidelijke verandering na ongeveer 30 dagen). Alle patiënten behaalden aan het eind van de graded exposure meer dan 50% daling op pijn gerelateerde vrees (TSK) en pijn catastroferen (PCS). De waargenomen schadelijkheid op de PHODA-UE werd nagenoeg nul. En ook de ervaren beperkingen namen klinisch relevant af (QuickDASH).

Opmerkingen samenvatter

Vooral de individuele patiënt grafieken van de dagelijkse metingen zijn om twee redenen indrukwekkend.

  • De afname is erg sterk en reduceert bijna tot nul.
  • De afname van pijn gerelateerde vrees en catastroferen gaat vooraf aan een afname in pijnintensiteit.

Het is belangrijk te beseffen dat deze resultaten behaald werden bij een subgroep van patiënten met werkgerelateerde pijnklachten in de bovenste extremiteit, namelijk mensen met een verhoogde mate van kinsesiofobie.

Bijgevoegd een samenvatting van het algemene beeld dat verschijnt:

TIP:  Relaxatie training als behandeling voor milde hypertensie

6_15_2b_graded-exposure-bovenste-extremiteit

Bron

de Jong, J. R., Vlaeyen, J. W., van Eijsden, M., Loo, C., & Onghena, P. (2012). Reduction of pain-related fear and increased function and participation in work-related upper extremity pain (WRUEP): Effects of exposure in vivo. Pain, 153(10), 2109-2118.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb