Korte vragenlijst om de bereidheid te meten om pijn copingstrategieën in te zetten

De bereidheid (motivatie) zelfmanagement technieken ten aanzien van chronische pijn te gebruiken is een belangrijke voorspeller voor daadwerkelijk gebruik.
Om deze bereidheid te meten is door Nielsen e.a., in 2003 de multidimensional pain readiness to change questionnaire ontwikkeld (MPRCQ), die zij in 2008 verbeterden (MPRCQ2). De lijst bestaat uit 69 items en is daardoor tamelijk lang. Immers, vaak wordt in onderzoek of in de klinische praktijk meerdere vragenlijsten aangeboden. De grote hoeveelheid items vormen een belasting voor de patiënt (wat de validiteit van invullen negatief beïnvloedt). Recent zijn er daarom 1-item en 2-item vragenlijsten ontwikkeld voor enkele veel gebruikte pijngerelateerde vragenlijsten (Jensen, e.a., 2003, Tan, e.a., 2006).
In het huidige artikel beschrijven de auteurs het ontwikkelen van 2 verkorte versies van de MPRCQ2: 13 items en 26 items.

Methode
Deelnemers waren patiënten die aan een dagprogramma meededen in de derde lijn binnen een reumatische setting. Het betrof patiënten met fibromyalgie, artrose of reuma. Aan het onderzoek deden 139 deelnemers mee. Ze vulden op drie momenten de lijsten in: voor de opname in het programma, vlak voor de start van het programma, en na het beëindigen van het programma.
Meetinstrumenten

Multidimensional pain readiness to change questionnaire ontwikkeld (MPRCQ2)
Pain stages of change questionnaire (PSOCQ) kerns, e.a., 1997.

De MPRCQ2 bestaat uit 9 schalen die pijncoping activiteiten representeren:

Oefenen/sportief bewegen
Taak volhardendheid
Relaxatie
Cognitieve controle*
Aandacht afleiden
Coping zelfuitspraken
Sensaties herinterpreteren
Catastroferen vermijden
Pijn negeren
Pacing (activiteiten verdelen)
Pijn contingente rust vermijden
Hulpvragen vermijden
Assertieve communicatie
Goede lichaamsmechanieken

*De schaal cognitieve controle bestaat uit 5 subschalen (die elkaar deels overlappen).
In een aantal stappen werd per schaal één item geselecteerd die het beste die schaal representeert. Via aan aanvullende procedure werd vervolgens een tweede item geselecteerd. Op deze wijze ontstond een 1-item versie met 13 vragen en een 2-item versie met 26 vragen.

Stress, angst, somberheid, burn-out?

Contact

 

0621867046

Het is oplosbaar!

Resultaten
Over het geheel genomen correleerden de geselecteerde items goed met de originele schalen van de uitgebreide versie. Ook blijken de verkorte versies responsief te zijn voor behandeling. Dat wil zeggen dat in de verkorte lijsten zichtbaar is dat de motivatie om pijncopingstrategieën uit te voeren toegenomen is. Bovendien zijn er aanwijzingen voor convergente validiteit omdat de verkorte schalen op verwachte wijze correleren met de PSOCQ.
De auteurs bevelen de 2-item versie met 26 vragen aan omdat deze metrisch wat robuuster is. Deze lijst kan gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk om de bereidheid van de patiënt vooraf in te schatten of om een verandering in deze bereidheid te detecteren tijdens het behandelverloop.
MPRCQ2 (26-iem) instructie en scoringssleutel

Vrij vertaald drs. P. van Burken (2009)

Instructies. Omcirkel het cijfer dat het best past bij je intentie om elk van de volgende methoden van omgaan met je pijn uit te voeren. Maak daarbij gebruik van de 1 tot 7 scoringschaal hieronder:
Sectie 1

= Ik doe dit nu niet, en ik ben niet geïnteresseerd dit ooit te doen.
= Ik doe dit misschien ooit, maar ik heb geen plannen om het te doen.
= Ik zal waarschijnlijk op een dag beginnen dit te doen (in de komende zes maanden).
= Ik heb plannen gemaakt om hier binnenkort mee te starten (binnen één maand).
= Ik ben recent gestart dit te doen (afgelopen maand).
= Ik doe dit al een tijdje (meer dan één maand, maar minder dan zes maanden).
= Ik doe dit al een lange tijd (op zijn minst zes maanden).

1. De taken in kleine stukjes opdelen om meer gedaan te krijgen.
1 2 3 4 5 6 7
2. Een goede lichaamhouding tijdens zitten gebruiken.
1 2 3 4 5 6 7
3. Op zijn minst drie of meer keer per week lichamelijke oefeningen.
1 2 3 4 5 6 7
4. De pijn naar de achtergrond drukken.
1 2 3 4 5 6 7
5. De pijn veranderen met mijn brein, zodat die minder sterk is.
1 2 3 4 5 6 7
6. Traag en diep ademen om te ontspannen.
1 2 3 4 5 6 7
7. Doorgaan met doen wat ik wil doen indanks pijn.
1 2 3 4 5 6 7
8. Concentreren op een hobby of klusje/taak om mezelf af te leiden van pijn.
1 2 3 4 5 6 7
9. Anders over pijn nadenken, zodat ik er minder last van heb.
1 2 3 4 5 6 7
10. Anderen laten weten wat ik wil en waar ik behoefte aan heb.
1 2 3 4 5 6 7
11. Mijn geest gebruiken om me af te leiden van de pijn.
1 2 3 4 5 6 7
12. Zware objecten veilig tillen door mijn rug recht te houden.
1 2 3 4 5 6 7
13. Mijzelf er vaak aan herinneren dat ik me in de toekomst beter zal voelen.
1 2 3 4 5 6 7
14. Negeren van de pijnsensaties.
1 2 3 4 5 6 7
15. Kalmerende beelden ter ontspanning voor je zien.
1 2 3 4 5 6 7
16. Mijn activiteiten verdelen zodat ik langzaam en gelijkmatig kan doorwerken.
1 2 3 4 5 6 7
17. Mezelf vaak vertellen dat ik het ondanks de pijn goed doe.
1 2 3 4 5 6 7
18. Mensen vertellen wat mij gevoelens zijn.
1 2 3 4 5 6 7
19. Mijn spieren rekken als ik pijn heb (op zijn minst 5 minuten) drie maal per week of meer.
1 2 3 4 5 6 7

Sectie 2

Instructies. De volgende vragen zijn een beetje anders dan degene die je al hebt beantwoord. Voor de overgebleven vragen: omcirkel het cijfer dat het best past bij je intentie om te stoppen met elk van de onderstaande methoden van omgaan met je pijn. Maak gebruik van de 1 tot 7 scoringschaal hieronder:

1 = Ik doe dit nu en ik ben niet geïnteresseerd ooit te stoppen.
2 = Ik stop hier misschien op een dag mee, maar ik heb geen plannen gemaakt om te stoppen dit te doen.
3 = Ik zal waarschijnlijk een keer stoppen dit te doen (in de komende zes maanden).
4 = Ik heb plannen gemaakt om binnenkort hiermee te stoppen (binnen de komende maand)
5 = Ik ben recent gestopt dit te doen (in de afgelopen maand).
6 = Ik heb dit al een tijdje niet gedaan (meer dan één maand, maar minder dan zes maanden).
7 = Ik heb dit al een lange tijd niet meer gedaan (op zijn minst zes maanden).

20. Om hulp vragen in het huishouden/klusjes als ik pijn heb.
1 2 3 4 5 6 7
21. Gaan zitten om te rusten als ik pijn heb.
1 2 3 4 5 6 7
22. Door de pijn niet doen wat ik wil doen.
1 2 3 4 5 6 7
23. Er aan denken hoe overweldigend de pijn voelt.
1 2 3 4 5 6 7
24. Gaan liggen om te rusten als het pijn doet.
1 2 3 4 5 6 7
25. Anderen om hulp vragen als ik pijn heb.
1 2 3 4 5 6 7
26. Mezelf vertellen dat ik deze pijn niet kan verdragen.
1 2 3 4 5 6 7

Scoringssleutel
N = 139
Reuma, fibromyalgie en artrose
Vragen/gedeeld door aantal gemid sd
1. Oefenen/sportief bewegen (3+19)/2 4,6 1,6
2. Taak persistentie (7+22)/2 4,7 1,6
3. Relaxatie (6+15)/2 4,4 1,5
4. Cognitieve controle Onderstaande 5 categorieën optellen en delen door 5 4,4 1,0

Aandacht afleiden

(8+11)/2 4,6 1,5

Coping zelfuitspraken

(13+17)/2 4,7 1,6

Sensaties herinterpreteren

(5+9)/2 4,0 1,4

Catastroferen vermijden

(23+26)/2 4,3 1,5

Pijn negeren

(4+14)/2 4,5 1,7
5. Pacing (activiteiten verdelen) (1+16)/2 5,0 1,4
6. Pijn contingente rust vermijden (21+24)/2 3,0 1,8
7. Hulpvragen vermijden (20+25)/2 3,2 2,0
8. Assertieve communicatie (10+18)/2 4,5 1,6
9. Goede lichaamsmechanieken (2+12)2 4,9 1,5
Totaal MPRCQ2 (verkort 26) Somscore van de negen schalen 38,5 6,6

Nielson, W. R., Amstrong, J.M., Jensen, M.P., Kerns, R.D. (2009). Two brief versions of the multidimensional pain readiness to change questionnaire, version 2 (MPRCQ2). The clinical journal of pain, 25(1), 48-57.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 7 januari 2025. Prijs € 1695,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb