Totaal aantal dagelijkse stappen is belangrijker dan het aantal stappen per minuut

14-20-Totaal aantal dagelijkse stappen is belangrijker dan het aantal stappen per minuut_1240838674

Langzame wandelaars hoeven niet de moed te verliezen. Want het totaal aantal stappen per dag – en niet het aantal stappen per minuut – is gerelateerd aan een lager risico op overlijden. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie waarin de onderzoekers de gegevens van bijna vijfduizend mensen bestudeerden.

Methode

De onderzoekers hielden een representatieve steekproef onder Amerikaanse veertigplussers. De deelnemers deden mee aan een langer lopend nationaal gezondheids- en voedingsonderzoek. Ze droegen gedurende maximaal zeven dagen een bewegingsmonitor op de heup. Daarmee werd het aantal stappen per dag gemeten en de intensiteit van de stappen, dus het gemiddeld aantal stappen per minuut.
De primaire uitkomstmaat was overlijden binnen tien jaar. Secundaire uitkomstmaten waren sterfte door hart- en vaatziekten en kanker. In de analyses hielden de onderzoekers rekening met een aantal verstorende variabelen. Ze corrigeerden onder andere voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, roken, body mass index, en een aantal ziektes en beperkingen.

Resultaten

In totaal deden er 4840 deelnemers mee met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. Iets meer vrouwen (54%) dan mannen, en ruim een derde van de deelnemers had overgewicht. Ze droegen de bewegingsmonitor gemiddeld 14,4 uur per dag. Het gemiddeld aantal dagelijkse stappen per dag was 9124. Tien jaar na de metingen waren 1165 deelnemers overleden, waarvan 406 door hart- en vaatziekten en 283 door kanker.
In de groep die minder dan vierduizend stappen per dag zette (655 deelnemers), waren na tien jaar 419 mensen overleden. Van de 1727 personen die tussen de vier- en achtduizend stappen per dag zetten, waren aan het eind van de studie 488 overleden. Van de 1539 deelnemers die dagelijks tussen de acht- en twaalfduizend stappen liepen, overleden er 176. Het sterftecijfer in de groep van 919 mensen die dagelijks meer dan twaalfduizend stappen liepen, was 82.
In vergelijking met mensen die minder dan vierduizend stappen per dag liepen, hadden diegenen die achtduizend stappen per dag zetten 51% minder kans om te overlijden binnen tien jaar. De mensen die twaalfduizend stappen per dag liepen, hadden 65% minder kans op overlijden. Ook sterfte door hart-en vaatziekten en door kanker was lager in de groep die meer stappen per dag zette.
Er was geen statistisch significant verband tussen het aantal stappen per minuut en het sterftecijfer, na correctie voor het aantal stappen per dag.

TIP:  De relatie tussen spiritualiteit, coping en pijn

Discussie en conclusie

Uit deze representatieve steekproef uit de Amerikaanse bevolking boven de veertig blijkt dat er een verband is tussen het aantal stappen per dag en de kans op overlijden. Een grotere intensiteit – gemiddeld meer stappen per minuut – verlaagt de overlijdenskans niet verder.
Stappentellers zijn er in verschillende soorten en maten. Al vanaf vijf euro kun je een eenvoudige stappenteller kopen. De kwaliteit kan wel verschillen. De ene is nauwkeuriger dan de andere. Tussen verschillende stappentellers kan het aantal gemeten stappen met twintig procent of meer verschillen. Op 10000 stappen per dag, scheelt dat 2000 stappen. Maar, schrijven de auteurs, over het algemeen zijn de meeste stappentellers sterk gecorreleerd (r >0,80). De feedback van het apparaatje in combinatie met andere bewezen gedragsstrategieën, kan een effectieve manier om de fysieke activiteit te verhogen. Het lijkt erop dat de focus primair moet liggen op genoeg stappen per dag, en niet zozeer op de snelheid.

Bron: Saint-Maurice, P.F., Troiano, R.P., Bassett, D.R. Jr., Graubard, B.I., Carlson, S.A., Shiroma, E.J., Fulton, J.E., Matthews, C.E. (2020). Association of Daily Step Count and Step Intensity With Mortality Among US Adults. JAMA;323(12):1151-1160. doi: 10.1001/jama.2020.1382.

Foto bij artikel door Halfpoint / Sutterstock.

Bron

Shanty Sterke

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb