Positieve resultaten voor oefentherapie bij hyperkyfose

Hyperkyfose kan leiden tot pulmonaire problemen, vermindering van kwaliteit van leven, vergroting van valrisico, beperkingen in ADL-activiteiten, en een vergrote kans op vertebrale compressiefacturen. Hyperkyfose is een voorspeller voor mortaliteit, onafhankelijk van de onderliggende spinale osteoporose. Aangezien deze aandoening bij 20-40% van de ouderen voorkomt, is het dus een groot gezondheidsprobleem. De etiologie is complex omdat er veel factoren zijn die kunnen bijdragen aan de degeneratieve veranderingen van de wervelkolom. Dehydratie van de tussenwervelschijven, slechte houding, verminderde spinale extensie en zwakheid van de extensoren van de rug zijn factoren die in de literatuur worden genoemd als potentiele oorzaken. Er is nog geen gestandaardiseerd behandelprotocol voor mensen met hyperkyfose. In dit review wordt de huidige stand van zaken in de literatuur geëvalueerd en bekeken of fysiotherapie effectief kan zijn in de behandeling van deze aandoening.

Methode
In dit review zijn onderzoeken opgenomen die mensen vanaf 45 jaar met hyperkyfose op de baseline meting hadden geïncludeerd. Overige inclusiecriteria van de onderzoeken waren dat het een RCT, clinical trial of nongerandomiseerd interventieonderzoek was, dat de interventie fysiotherapie of oefentherapie was waarbij deels huiswerkoefeningen werden gegeven, en dat (meer dan) één van de uitkomsten de mate van kyfose of voorwaartse houding van het hoofd was. In totaal zijn 13 studies opgenomen in deze systematische review, waarvan 7 RCT’s.

Resultaten
Van de 13 studies, werd er in 8 een verbetering gevonden van de mate van kyfose. Vier RCT’s hebben de verschillen tussen de groepen gemeten en twee ervan vonden significante verschillen tussen de groepen, in het voordeel van de oefentherapie. De gebruikte interventies waren rompextensie door middel van een rugzak, 5 dagen per week gedurende twee jaar, en yoga, 3 dagen per week gedurende 24 weken. Drie RCT’s rapporteerden significante verbetering binnen de groepen, waarbij de interventies bestonden uit krachtoefeningen, 1 à 2x per week gedurende 12 weken. In de overige 6 onderzoeken rapporteerden 4 een significante verbetering van de kyfose binnen de groep.

TIP:  Welke aspecifieke lage rugklachten reageren goed op manipulatie?

Opmerkingen samenvatter
Dat kyfose een groot gezondheidsprobleem is, wordt nog maar sinds kort erkend. Hierdoor is er een gebrek aan betrouwbare onderzoeken, zoals RCT’s. In de geïncludeerde onderzoeken in dit review kan er bias zijn opgetreden door methodologische zwakheden, hoewel er ook methodologisch hoge kwaliteit studies zijn gevonden en geïncludeerd. De interventies en meetinstrumenten die gebruikt zijn, zijn nogal verschillend, waardoor het moeilijk vergelijken is. De auteurs stellen echter wel dat ondanks het gebrek aan goede RCT’s er een positieve uitkomst lijkt te zijn voor oefentherapie op hyperkyfose.

Bansal,S., Katzman, W.B., Giangregorio, L.M. (2014). Exercise for Improving Age-Related Hyperkyphotic Posture: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 95:129-40

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb